568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338

Aktuality

Nadcházející akce

Soustředění TS Arabes

ZŠ Kpt. Jaroše. Arabes – Mgr. Marika Indrová, Mgr. Ivana Jančoková, Martina Krutišová

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Třebíč. Masarykovo nám. Krajské kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje. Soutěž vyhlášena MŠMT za podpory Kraje Vysočina.

» více informací

Koncert dechových nástrojů

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé dechového oddělení.

Koncert pěveckého oddělení

Třebíč. Katolické gymnázium – aula. Žáci a učitelé pěveckého oddělení – sóla.

The Best Dance Cup

Žďár nad Sázavou. TS Arabes – Mgr.  Marika Indrová, Mgr. Ivana Jančoková, Martina Krutišová

Výstava prací žáků

Třebíč. Městská věž. Výstava prací žáků výtvarného oboru. Ke shlédnutí v době provozu Městské věže – duben – červen 2017.

Absolventské předehrávky

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru. Ve dnech 3. – 7. dubna 2017 – podle stanoveného harmonogramu.

Zahrada písní

Praha. Centrum Zahrada – Chodov. Celostátní soutěž pěveckých sborů – DPS Osmina a Resonance – Mgr. Helena Valová.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Víta Coufala.

Besídka žáků

Třebíč. Katolické gymnázium – aula. Žáci ze třídy Bohumily Hanzalové, Alice Matouškové a Mgr. Vladimíry Žaludové.

Ústřední kolo soutěže ZUŠ

Praha. ZUŠ Taussigova. Ústřední kolo soutěže ve hře na klavír. Ve dnech 20. – 23. dubna 2017.

Taneční představení I.

Třebíč. Divadlo Pasáž. Žáci a učitelé tanečního oboru.

» více informací

Absolventský koncert I.

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

Třídní besídka

Třebíč. Katolické gymnázium . aula. Žáci ze třídy Soni Němcové.

Absolventský koncert II.

Třebíč. Národní dům. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

Koncert klavírního oddělení

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé klavírního oddělení.

Absolventský koncert III.

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

Absolventský koncert IV.

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

Děti dětem XIV.

Třebíč. Muzeum Vysočiny. Kamenný sál.

Ústřední kolo soutěže ZUŠ

Liberec. ZUŠ Frýdlantská. Ústřední kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje. Ve dnech 11. – 14. května 2017.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

Koncert klavírního oddělení

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé klavírního oddělení.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy BcA. Radky Hajšelové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové a Mgr. Martiny Pleskačové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Vladimíry Žaludové.

Koncert Mgr. Jarmily Kubové

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Koncert Mgr. Jarmily Kubové a jejích žaček.

Výstava prací žáků výtvarného oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Ve dnech 22. – 26. května 2017 otevřeno vždy 14:00 – 18:00.

Přijímací zkoušky – všechny obory

Masarykovo nám. Hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický obor. Podle harmonogramu jednotlivých oddělení. Ve dnech 22. – 26. května 2017. Podrobnosti budou včas zveřejněny.

Generální zkouška na Závěrečný koncert

Třebíč. Divadlo Pasáž. Generální zkouška 14:00 – 17:00. Podle harmonogramu.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Renaty Kucharské a Zdeňky Urbanové.

ZUŠ Open

Třebíč. ZUŠ Masarykovo nám. a Soukopova ul., Karlovo nám., Divadlo Pasáž – Závěrečný koncert. Podrobnosti celorepublikového projektu budou postupně doplněny.

ZUŠ Open - Závěrečný koncert

Třebíč. Divadlo Pasáž. Všechny obory.

Koncert tanečního oboru

Třebíč. Divadlo Pasáž. Žáci a učitelé tanečního oboru.

Postupové zkoušky hudebního oboru

ZUŠ Třebíč. Podle harmonogramu jednotlivých oddělení. Ve dnech 5. – 16. června 2017.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy MgA. Elišky Procházkové.

Koncert TS Arabes

Třebíč. Divadlo Pasáž. TS Arabes.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Leoše Valy, DiS.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Petra Matouška.

Tančím! Tančíš? Tančíme!!! + Rozeznělá Třebíč

Třebíč. Podrobnosti budou doplněny.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Ivany Smolové.

Nedávno uskutečněné akce

Krajská soutěž pěveckých sborů

Bystřice nad Pernštejnem. DPS Osmina a Resonance – Mgr. Helena Valová.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Pavla Hercega.

» více informací

Soustředění DPS

Soukopova ul. DPS – Mgr. Helena Valová.

Koncert smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Seminář pro vyučující hudební teorie

Třebíč. Soukopova ul. Využití nových metod a forem ve výuce hudebně teoretických předmětů. Lektoři – Mgr. Petr Lukáš, Mgr. Helena Valová. 9:00 – 16:00

Regionální postupová přehlídka studentského divadla

Jihlava. Žáci literárně dramatického oboru ze třídy BcA. Michaely Mikulové – inscenace Minuta ticha.

» více informací

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Jihlava. Krajské kolo soutěže ve hře na klavír.

» více informací

Koncert pěveckého oddělení

Třebíč. Katolické gymnázium – aula. Žáci a učitelé pěveckého oddělení - komorní zpěv a pěvecké sbory.

» více informací

Koncert strunných nástrojů

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé oddělení strunných nástrojů.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Lenky Sýkorové.

Koncert smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Okresní kolo recitační soutěže

Třebíč. Hasskova ul. Městská knihovna. Žáci literárně dramatického oboru ze třídy BcA. Michaely Mikulové. Ve dnech 13. a 14. března 2017.

Vystoupení pro seniory

Červená Lhota. Soubor Bajdyšek – Mgr. Šárka Nohová.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové.

Vernisáž výstavy prací žákyň přijatých na střední umělecké školy

Masarykovo nám. Adéla Tržilová - SUŠG Jihlava - grafický design; Marie Vlnová - SUŠG Jihlava - klasická umělecká tvorba;  Lucie Němečková - SUPŠ Jihlava - design a vizuální komunikace. Žákyně jsou ze třídy Blanky Bičákové.  Výstava prací je ke shlédnutí v prostorách chodeb budovy ZUŠ – Masarykovo nám.

» více informací

Starší akce