568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338

Aktuality

Nadcházející akce

Třídní besídka

Masarykovo nám. Učebna č. 209. Žáci ze třídy BcA. L’ubomíra Kopkáše.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Bohumily Hanzalové a Alice Matouškové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové.

Koncert smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Lenky Sýkorové.

Koncert strunných nástrojů

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé oddělení strunných nástrojů.

Koncert pěveckého oddělení

Třebíč. Katolické gymnázium – aula. Žáci a učitelé pěveckého oddělení - komorní zpěv a pěvecké sbory.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Jihlava. Krajské kolo soutěže ve hře na klavír.

Koncert smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Pavla Hercega.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Třebíč. Masarykovo nám. Krajské kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje. Soutěž vyhlášena MŠMT za podpory Kraje Vysočina.

Koncert dechových nástrojů

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé dechového oddělení.

Koncert pěveckého oddělení

Třebíč. Katolické gymnázium – aula. Žáci a učitelé pěveckého oddělení – sóla.

Absolventské předehrávky

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru. Ve dnech 3. – 7. dubna 2017 – podle stanoveného harmonogramu.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Havlíčkův Brod. Krajské kolo soutěže ve hře na kytaru.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

Pelhřimov. Městské divadlo. Krajské kolo soutěže – orchestry.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

Besídka žáků

Třebíč. Katolické gymnázium – aula. Žáci ze třídy Bohumily Hanzalové, Alice Matouškové a Mgr. Vladimíry Žaludové.

Ústřední kolo soutěže ZUŠ

Praha. ZUŠ Taussigova. Ústřední kolo soutěže ve hře na klavír. Ve dnech 20. – 23. dubna 2017.

Koncert tanečního oboru

Třebíč. Divadlo Pasáž. Žáci a učitelé tanečního oboru.

Absolventský koncert I.

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

Třídní besídka

Třebíč. Katolické gymnázium . aula. Žáci ze třídy Soni Němcové.

Absolventský koncert II.

Třebíč. Národní dům. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

Krajská přehlídka výtvarného oboru

ZUŠ Žďár nad Sázavou. Krajská přehlídka výtvarné soutěže.

Koncert klavírního oddělení

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé klavírního oddělení.

Absolventský koncert III.

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

Absolventský koncert IV.

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

Děti dětem XIV.

Třebíč. Muzeum Vysočiny. Kamenný sál.

Ústřední kolo soutěže ZUŠ

Liberec. ZUŠ Frýdlantská. Ústřední kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje. Ve dnech 11. – 14. května 2017.

Koncert klavírního oddělení

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé klavírního oddělení.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy BcA. Radky Hajšelové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové a Mgr. Martiny Pleskačové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Vladimíry Žaludové.

Ústřední kolo soutěže ZUŠ

Plzeň. ZUŠ T. Brzkové. Ústřední kolo soutěže ve hře na kytaru. Ve dnech 19. a 20. května 2017.

Koncert Mgr. Jarmily Kubové

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Koncert Mgr. Jarmily Kubové a jejích žaček.

Výstava prací žáků výtvarného oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Ve dnech 22. – 26. května 2017 otevřeno vždy 14:00 – 18:00.

Přijímací zkoušky – všechny obory

Masarykovo nám. Hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický obor. Podle harmonogramu jednotlivých oddělení. Ve dnech 22. – 26. května 2017. Podrobnosti budou včas zveřejněny.

Ústřední kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Letovice. Ústřední kolo soutěže – dechové orchestry. Ve dnech 26. a 27. května 2017.

Generální zkouška na Závěrečný koncert

Třebíč. Divadlo Pasáž. Generální zkouška 14:00 – 17:00. Podle harmonogramu.

ZUŠ Open

Třebíč. ZUŠ Masarykovo nám. a Soukopova ul., Karlovo nám., Divadlo Pasáž – Závěrečný koncert. Podrobnosti celorepublikového projektu budou postupně doplněny.

ZUŠ Open – Závěrečný koncert

Třebíč. Divadlo Pasáž. Všechny obory ZUŠ.

Koncert tanečního oboru

Třebíč. Divadlo Pasáž. Žáci a učitelé tanečního oboru.

Postupové zkoušky hudebního oboru

ZUŠ Třebíč. Podle harmonogramu jednotlivých oddělení. Ve dnech 5. – 16. června 2017.

Ústřední kolo soutěže ZUŠ

Litvínov. ZUŠ Podkrušnohorská. Ústřední kolo soutěže – jazzové a ostatní orchestry. Ve dnech 9. a 10. června 2017.

Koncert TS Arabes

Třebíč. Divadlo Pasáž. TS Arabes.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Leoše Valy, DiS.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Petra Matouška.

Tančím! Tančíš? Tančíme!!! + Rozeznělá Třebíč

Třebíč. Podrobnosti budou doplněny.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Ivany Smolové.

Nedávno uskutečněné akce

Sportovec města Třebíče

Třebíč. Klub mládeže Hájek. V programu vystoupí žáci ze třídy Petra Matouška.

» více informací

Koncert kruhu přátel hudby

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Kytarový recitál Romana Smělíka pořádá MKS Třebíč. V programu vystoupí Daniel Střítecký ze třídy Mgr. Petra Lišky.

» více informací

Okresní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Okresní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje. Soutěž vyhlášena MŠMT za podpory Kraje Vysočina.

» více informací

Setkání se zdravým městem

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. V programu vystoupí žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové, Petra Matouška a Václava Sobotky, DiS.

Pojďte s námi do pohádek

Třebíč. Národní dům. Výchovný koncert pro I. stupeň ZŠ – organizace – Mgr. Marika Indrová. Koncert v 8:30.

Okresní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Okresní kolo soutěže ve hře na klavír. Soutěž vyhlášena MŠMT za podpory Kraje Vysočina.

» více informací

Pojďte s námi do pohádek

Třebíč. Národní dům. Výchovný koncert pro I. stupeň ZŠ – organizace – Mgr. Marika Indrová. Koncerty v 9:15 a 10:45.

Koncert smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Vernisáž

Třebíč. Národní dům. Vernisáž “Stáří” – pořádá nadace Mosty a EUŽ. V programu vystoupí Jana Spekhorstová, Dipl. Lehrer  a její žáci.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Evy Hercegové.

» více informací

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže ve hře na klavír.

» více informací

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje.

» více informací

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

» více informací

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 6. Žáci ze třídy Mgr. Víta Košíčka.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy BcA. Radky Hajšelové, BcA. Evy Kotrbové a Zdeňky Urbanové.

Starší akce