568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Aktuality

Nadcházející akce

Třídní besídka

Třebíč. Katolické gymnázium – aula. Žáci ze třídy Bc. Anny Kolaříkové a Lenky Zerzánkové dipl. um.

Třídní besídka

ZŠ Okříšky. Žáci ze třídy Mgr. Jany Budínové.

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 6. Žáci ze třídy Věry Havelkové a Ladislavy Havelkové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Stanislava Kolbábka a Václava Sobotky, DiS.

Koncert pro seniory

Třebíč. ul. Domov pro seniory – ul. Manž. Curieových. Vystoupí žáci ze třídy Petra Matouška, klavírní doprovod Eva Vaňková dipl. um.,akordeon Petr Gross.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy  Markéty Doležalové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy  Jindřišky Benešové Dipl. Mus.

Třídní besídka

ZŠ Okříšky. Žáci ze třídy Mgr. Bohumila Budína a Stanislava Kolbábka.

Tříkrálový koncert

Třebíč. Zámek – Kamenný sál. Vystoupí DPS pod vedením Mgr. Heleny Valové.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ: Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

Záchrana pohádkové říše

Třebíč. Divadlo Pasáž. Záchrana pohádkové říše – divadelní hra. Vystoupí TS Arabes a LDO - připravila Mgr. Marika Indrová. Dopoledne pro MŠ a ZŠ, odpoledne pro veřejnost – začátky představení budou upřesněny.      

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Evy Hercegové.

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů.

Výchovný koncert ZUŠ

Třebíč. Divadlo Pasáž.

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů.

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže ve hře na akordeon.

Školní kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Třebíč. Soukopova ul. Školní kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje.

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže ve sborovém zpěvu.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

Koncert klavírního oddělení

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé klavírního oddělení.

Okresní kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Hrotovice. Okresní kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů.

Okresní přehlídka

ZUŠ Třebíč. Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Okresní nesoutěžní přehlídka ve hře na akordeon.

Taneční představení

Třebíč. Divadlo Pasáž.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové.

Okresní přehlídka

ZUŠ Třebíč. Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Okresní nesoutěžní přehlídka v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů.

Okresní kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Třebíč. Soukopova ul. Okresní kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje.

Koncert strunných nástrojů

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé oddělení strunných nástrojů.

Koncert dechových nástrojů

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé oddělení dechových nástrojů.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Havlíčkův Brod. Krajské kolo soutěže v komorní hře s převahou dechových nástrojů.

Koncert pěveckého oddělení

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé pěveckého oddělení.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Lenky Sýkorové.

Třídní besídka

Třebíč. Katolické gymnázium – aula. Žáci ze třídy Soni Němcové.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Velké Meziříčí. Krajské kolo soutěže ve hře na akordeon.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Třebíč. Krajské kolo soutěže ve sborovém zpěvu.

Předehrávky absolventů I. a II. stupně hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Ve dnech 1. a 2. dubna, 4. a 5. dubna, 10. dubna 2019 -  podle stanoveného harmonogramu.

Společný koncert ZUŠ Třebíč a ZUŠ Třešť

Třebíč.Divadlo Pasáž. Spolupráce ZUŠ Třebíč a ZUŠ Třešť.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Jihlava. Krajské kolo soutěže v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů.

Koncert pro dva klavíry

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé klavírního oddělení.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy MgA. Elišky Procházkové.

I. Absolventský koncert hudebního oboru

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

II. Absolventský koncert hudebního oboru

Třebíč. Národní dům. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru – hra na EKN.

III. Absolventský koncert hudebního oboru

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

IV. Absolventský koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

V. Absolventský koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Chotěboř. Krajské kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje.

VI. Absolventský koncert hudebního oboru

Třebíč. Katolické gymnázium – aula. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

Děti dětem XVI

Třebíč. Divadlo Pasáž.

Koncert klavírního oddělení

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé klavírního oddělení.

Přijímací zkoušky – všechny obory

Ve dnech 13. – 17. května 2018. Podle stanoveného harmonogramu.

Výstava prací žáků výtvarného oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelky výtvarného oboru. Ve dnech 13. – 17. května 2019.

Představení literárně dramatického oboru

Třebíč. Divadlo Ampulka.  Vystoupí žáci ze třídy Marty Chládkové, DiS.

Představení literárně dramatického oboru

Třebíč. Divadlo Ampulka.  Vystoupí žáci ze třídy Marty Chládkové, DiS.

Taneční představení

Třebíč. Divadlo Pasáž. Žáci a učitelé tanečního oboru.

ZUŠ Open – Závěrečný koncert

Třebíč. Divadlo Pasáž. Všeoborový koncert.

ZUŠ Open

Podrobnosti budou doplněny.

Postupové zkoušky hudebního oboru

Podle harmonogramu jednotlivých oddělení.

Nedávno uskutečněné akce

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Bohumily Hanzalové a Alice Matouškové.

Vánoční náměstí

Třebíč. Karlovo nám. V programu vystoupí žáci LDO pod vedením Marty Chládkové,DiS a žáci ze třídy Jany Matějů, klavírní doprovod Jana Matějů.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy BcA. Radky Hajšelové, MgA. Evy Kotrbové a Evy Vaňkové dipl. um.

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 1. Žáci ze třídy Mgr. Heleny Valové.

Zpívání u slámového Betlému

Třebíč. Zámek  – nádvoří. Vystoupí DPS Notička, Osmina a Resonance pod vedením Mgr. Heleny Valové.

Rozsvěcení vánočního stromu

Petrůvky. Vystoupí DPS Osmina a Resonance pod vedením Mgr. Heleny Valové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Bac. Franka Spekhorsta a Jany Spekhorstové, Dipl. Lehrer.

Koncert pro seniory

Třebíč. Domov pro seniory - Koutkova ul. Vystoupí žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové, klavírní doprovod Mgr. Jarmila Kubová.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Ivany Smolové.

Vánoční koncert

Třebíč. Divadlo Pasáž. Všechny obory naší ZUŠ.

» více informací

Vánoční koncert s Petrem Bende

Třebíč. Fórum – velký sál. V programu vystoupí DPS Resonance pod vedením Mgr. Heleny Valové. Druhý koncert – Polná – 12. prosince 2018.

Adventní vystoupení

Rakousko. Retz. Vystoupení DPS Resonance – Mgr. Helena Valová.

Adventní vystoupení

Brno. Vystoupení DPS Resonance – Mgr. Helena Valová.

Třídní besídka

Jaroměřice nad Rokytnou. ZŠ O. Březiny – třída 1. A. Žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

Adventní koncert

Třebíč. Bráfova ul. Farní sbor Českobratrské církve evangelické. Žáci a učitelé hudebního oboru. Organizace koncertu Bc. Anna Kolaříková.

» více informací

Starší akce