568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Aktuality

Nadcházející akce

Vánoční koncert – Petr Bende

Třebíč. Fórum. V programu vystoupí DPS Resonance Mgr. Heleny Valové.

Rozsvěcení vánočního stromu

Třebíč. Na Hvězdě. Vystoupí DPS Mgr. Heleny Valové.

Advent na Vinohrádku

Třebíč. Vinohrádek nad Babou. V programu vystoupí žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové.

Zdobení vánočních stromků

Třebíč. Klub mládeže Hájek.  Pořádá Střed, z.ú. V programu vystoupí žáci ze třídy Petra Matouška, Alice Matouškové a Mgr. Šárky Nohové, klavírní doprovod Eva Vaňková dipl. um.

Vánoční koncert

Třebíč. Divadlo Pasáž. Vánoční koncert žáků ZUŠ.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 1. Žáci ze třídy Vlasty Procházkové.

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 6. Žáci ze třídy  Ladislavy Dostálové a Věry Havelkové.

Vánoční náměstí

Třebíč. Karlovo nám. V programu vystoupí žáci ze třídy Miloše Elšíka, Marty Svobodové a DPS pod vedením Mgr. Heleny Valové.

Koncert pro seniory

Třebíč. ul. Manželů Curieových. Domov pro seniory.Účinkují žáci ze třídy Petra Matouška, hudební doprovod Petr Gross a Eva Vaňková dipl. um.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Ivany Smolové.

Vánoční náměstí

Třebíč. Karlovo nám. V programu vystoupí žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové a Jany Matějů, klavírní doprovod Mgr. Jarmila Kubová a Soňa Němcová.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Jany Spekhorstové Dipl. Lehrer a Bac. Franka Spekhorsta.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy ze třídy Bohumily Hanzalové a Alice Matouškové.

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 6. žáci ze třídy Mgr. Víta Košíčka.

Zahájení Tříkrálové sbírky

Třebíč. Karlovo nám. V programu vystoupí DPS Mgr. Heleny Valové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Václava Sobotky, DiS a Stanislava Kolbábka.

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu.

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje.

Koncert smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové.

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže ve hře smyčcových souborů a orchestrů.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Evy Hercegové.

Okresní kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Hrotovice. Okresní kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu.

Koncert smyčcového oddělení

Třebíč. Katolické gymnázium – aula. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Okresní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Lenky Sýkorové.

Okresní kolo soutěžní přehlídky ZUŠ

Třebíč. Divadlo Pasáž. Okresní kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru.

Koncert klavírního oddělení

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé klavírního oddělení.

Koncert strunných nástrojů

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé oddělení strunných nástrojů.

Koncert dechových nástrojů

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé oddělení dechových nástrojů.

Koncert pěveckého oddělení

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé pěveckého oddělení.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Jihlava. Krajské kolo soutěže ve hře smyčcových souborů a orchestrů.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Jihlava. Krajské kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Jihlava. Krajské kolo soutěže ve hře na dechové nástroje.

Absolventské předehrávky hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Podle stanoveného harmonogramu. Ve dnech 4. – 10. dubna 2018.

Společný koncert ZUŠ Třebíč a ZUŠ Třešť

Třešť. Společný koncert – spolupráce ZUŠ Třebíč a ZUŠ Třešť.

Děti dětem XV.

Třebíč. Divadlo Pasáž. V programu vystoupí žáci a učitelé ZUŠ Třebíč.

Krajské kolo soutěžní přehlídky ZUŠ

Třebíč. Divadlo Pasáž. Krajské kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru.

Absolventský koncert

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

Absolventský koncert

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

Absolventský koncert

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

Ústřední kolo soutěže ZUŠ

Turnov. Ústřední kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu. Ve dnech 27. – 29. dubna 2018.

Absolventský koncert

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

Ústřední kolo soutěže ZUŠ

Praha. ZUŠ J. Hanuše. Ústřední kolo soutěže ve hře na dechové nástroje. Ve dnech 3. – 6. května 2018.

Koncert smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Absolventský koncert

Třebíč. Národní dům. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

Koncert tanečního oboru

Třebíč. Divadlo Pasáž. Žáci a učitelé tanečního oboru.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy MgA. Elišky Procházkové.

Ústřední kolo soutěže ZUŠ

Olomouc. ZUŠ Žerotín. Ústřední kolo soutěže ve hře smyčcových souborů a orchestrů. Ve dnech 11. a 12. května 2018.

Koncert tanečního oboru

Třebíč. Divadlo Pasáž. Žáci a učitelé tanečního oboru.

Přijímací zkoušky – všechny obory

Ve dnech 14. – 18. května 2018 – podle stanoveného harmonogramu.

Výstava prací výtvarného oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Ve dnech 14. - 18. května 2018.

ZUŠ Open

V prostorách ZUŠ – dopoledne – dílny pro děti z MŠ.

ZUŠ Open

Třebíč. Divadlo Pasáž. Závěrečný koncert žáků ZUŠ – všechny obory.

Postupové zkoušky hudebního oboru

Ve dnech 28. května – 6. června 2018. Podle harmonogramu jednotlivých oddělení.

Ústřední kolo soutěžní přehlídky ZUŠ

Uherské Hradiště. Ústřední kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru. Ve dnech 1. – 3. června 2018.

Koncert tanečního oboru

Třebíč. Divadlo Pasáž. TS Arabes – Mgr. Marika Indrová, Bc. Zuzana Glabasňová, Bc. Martina Krutišová.

Rozeznělá Třebíč + Tančím! Tančíš? Tančíme!!!

Třebíč. Svátek hudby. Rozezní a roztančí se netradiční prostory ve městě, zapojí se hudebníci i tanečníci z Třebíče i odjinud a společně oslaví svátek hudby – hudbou i tancem.

Nedávno uskutečněné akce

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Vladimíry Žaludové.

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 1. Žáci ze třídy Mgr. Heleny Valové.

Cesta za chanukovým světlem

Třebíč. Zadní synagoga. Vystoupí taneční soubor Yocheved pod vedením Hany Horké.

Koncert smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Adventní koncert

Třebíč. Bráfova ul. Farní sbor Českobratrské církve evangelické. Žáci a učitelé hudebního oboru. Organizace koncertu Bc. Anna Kolaříková.

» více informací

Vernisáž

Třebíč. Výstavní síň Předzámčí. Vernisáž výstavy prací dětí z MŠ. Vystoupí žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové, klavírní doprovod Mgr. Eva Lojdová.

» více informací

Mikulášská besídka

Třebíč. ZŠ Horka - Domky - tělocvična. V programu vystoupí žáci ze třídy Mgr. Mariky Indrové.

Předávání Jánského plaket ČČK

Třebíč. SPŠT – aula. V programu vystoupí žáci ze třídy Václava Sobotky,DiS -  klavírní doprovod Eva Vaňková dipl. um.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy  BcA. Radky Hajšelové, MgA. Evy Kotrbové a Mgr. Šárky Velkové.

Adventní jarmark na radnici

Třebíč. Karlovo nám. Městský úřad.  Vystoupí DPS Osmina pod vedením Mgr. H. Valové a žáci ZUŠ na elektronické klávesové nástroje.

Koncert pro ZŠ

ZŠ O. Březiny. Jaroměřice nad Rokytnou. Koncert pro spolužáky 9. tříd – účinkují žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

Adventní jarmark

Třebíč. Borovina. V programu vystoupí DPS Mgr. Heleny Valové, žáci ze třídy Alice Matouškové a Petra Matouška. V době 15:00 – 17:00. 

» více informací

Taneční soutěž – Naruby

Brno. Divadlo Na Orlí. Vystoupí žáci ze třídy Bc. Zuzany Glabasňové, Mgr. Mariky Indrové, Bc. Martiny Krutišové a Mgr. Šárky Nohové. Ve dnech 1. - 2. prosince 2017.

Koncert kruhu přátel hudby

Třebíč. Foyer – Divadlo Pasáž. Cimballica. V programu vystoupí žáci ZUŠ Třebíč - Lenka Kolomazníková, Eliška Kostková a Jan Špaček ze třídy MgA. Evy Kotrbové a Jakuba Lojdy, DiS.

» více informací

Starší akce