568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Aktuality

Nadcházející akce

Vzpomínková akce

Třebíč. Karlovo nám. Vzpomínková akce ke Dni samostatného československého státu. Vystoupí žáci ze třídy Petra Matouška a Alice Matouškové, klavírní doprovod Eva Vaňková dipl. um.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

Koncert pro seniory

Třebíč. Vltavínská ul. Dům s pečovatelskou službou.  Vystoupí žákyně ze třídy Mgr. Jarmily Kubové, klavírní doprovod Mgr. Jarmila Kubová

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové.

Koncert smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Koncert pro seniory

Třebíč. Koutkova ul. Dům s pečovatelskou službou. Vystoupí žáci ze třídy Petra Matouška, klavírní doprovod Eva Vaňková dipl. um.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ: Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové.

Oživlé obrazy

Třebíč. Divadlo Pasáž. Všeoborový koncert.

Koncert pro seniory

Třebíč. ul. Fr. Hrubína. Dům s pečovatelskou službou. Vystoupí žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové, klavírní doprovod Mgr. Dana Fialová.

Koncert hudebního oboru

Třebíč. Foyer – Divadlo Pasáž. Žáci a učitelé hudebního oboru.

Koncert pro seniory

Třebíč. Myslbekova ul. Dům s pečovatelskou službou. Vystoupí žáci ze třídy  Jany Matějů.

Koncert

ZŠ O. Březiny. Jaroměřice nad Rokytnou. Žáci  ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy MgA. Elišky Procházkové.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

Koncert pro ZŠ

ZŠ O. Březiny. Jaroměřice nad Rokytnou. Koncert pro spolužáky 9. tříd – účinkují žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy  BcA. Radky Hajšelové a MgA. Evy Kotrbové.

Adventní koncert

Třebíč. Bráfova ul. Farní sbor Českobratrské církve evangelické. Žáci a učitelé hudebního oboru. Organizace koncertu Bc. Anna Kolaříková.

Koncert smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Vladimíry Žaludové.

Vánoční koncert

Třebíč. Divadlo Pasáž. Vánoční koncert žáků ZUŠ.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Ivany Smolové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Jany Spekhorstové Dipl. Lehrer a Bac. Franka Spekhorsta.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy ze třídy Bohumily Hanzalové a Alice Matouškové.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Václava Sobotky, DiS a Stanislava Kolbábka.

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu.

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje.

Koncert smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Evy Hercegové.

Školní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Školní kolo soutěže ve hře smyčcových souborů a orchestrů.

Okresní kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Hrotovice. Okresní kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu.

Okresní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje.

Okresní kolo soutěžní přehlídky ZUŠ

Třebíč. Divadlo Pasáž. Okresní kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru.

Koncert klavírního oddělení

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé klavírního oddělení.

Koncert strunných nástrojů

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé oddělení strunných nástrojů.

Koncert dechových nástrojů

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé oddělení dechových nástrojů.

Koncert pěveckého oddělení

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé pěveckého oddělení.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Jihlava. Krajské kolo soutěže ve hře smyčcových souborů a orchestrů.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Jihlava. Krajské kolo soutěže v sólovém a komorním zpěvu.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Jihlava. Krajské kolo soutěže ve hře na dechové nástroje.

Společný koncert ZUŠ Třebíč a ZUŠ Třešť

Třešť. Společný koncert – spolupráce ZUŠ Třebíč a ZUŠ Třešť.

Krajské kolo soutěžní přehlídky ZUŠ

Třebíč. Divadlo Pasáž. Krajské kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru.

Nedávno uskutečněné akce

Vernisáž

Třebíč. Národní dům – předsálí. Napříč Jižní Amerikou – vernisáž fotografií Pavla Svobody. V programu vystoupí žáci ze třídy Václava Sobotky, DiS.

Koncert kruhu přátel hudby

Třebíč. Foyer – Divadlo Pasáž. Musica Armonia – Michaela Koudelková – zobcová flétna, Monika Šujanová – cembalo. V programu vystoupí žákyně ZUŠ Třebíč Eliška Veškrnová – příčná flétna - ze třídy  Alice Matouškové, hudební doprovod Bohumila Hanzalová.

» více informací

Výstava prací studentů SUPŠ Jihlava

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Výstava prací studentů SUPŠ Jihlava – Helenín. Ve dnech 9. – 13. října 2017. V době 14:00-18:00. Po domluvě je možné výstavu shlédnout i v dopoledních hodinách.

Vystoupení pro seniory

Třebíč. Dům zahrádkářů. Vystoupí DPS Osmina pod vedením Mgr. Heleny Valové, klavírní doprovod Mgr. Vít Košíček.

Den charity

Třebíč. Karlovo nám. Vystoupí žáci pod vedením Mgr. D. Fialové, P. Matouška a A. Matouškové.

» více informací

Svátek seniorů

Třebíč. Karlovo nám. V programu vystoupí žáci ZUŠ pod vedením Mgr. D. Fialové, Hany Horké, Mgr. Mariky Indrové a Mgr. Šárky Nohové, hudební doprovod Mgr. Dana Fialová a Petr Gross.

Lucky Voice Band a Resonance

Třebíč. Bazilika sv. Prokopa. Koncert pražského smíšeného sboru Lucky Voice Band a DPS Resonance - Mgr. Helena Valová.

Bramborobraní

Třebíč. Karlovo nám. Vystoupí Bajdyš a Bajdyšek pod vedením Mgr. Šárky Nohové, hudební doprovod Petr Gross a žáci ZUŠ pod vedením Mgr. Dany Fialové.

Vzpomínková pietní akce

Třebíč. Masarykova vyhlídka. Vystoupí žáci ze třídy Petra Matouška.

» více informací

Vernisáž

Třebíč. Zadní synagoga. Vystoupí TS Arabes – Mgr. Marika Indrová.

Minikoncerto

Loučná nad Desnou. V rámci soustředění DPS Resonance, Osmina, Notička – Mgr. Helena Valová.

Šamajim

Třebíč – Zámostí. Vystoupí soubor Yocheved – Hana Horká. Ve dnech 24. – 28. července 2017.

Oživené židovské město

Třebíč – Zámostí. Vystoupí soubor Yocheved – Hana Horká. Ve dnech 14. – 16. července 2017.

Svatoprokopská pouť

Třebíč. Zámek. Vystoupí Fletruak orchestra – Petr Matoušek, Alice Matoušková a Mgr. Dana Fialová, akordeon – Petr Gross.

» více informací

Slavnostní vyřazení absolventů

Třebíč. Fórum. Slavnostní vyřazení absolventů ZŠ T. G. Masaryka. Účinkuje DPS Resonance Mgr. Heleny Valové a žáci tanečního oboru pod vedením Mgr. Šárky Nohové.

Starší akce