568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Aktuality

Nadcházející akce

Den charity

Třebíč. Karlovo nám. V programu vystoupí žáci ze třídy Bc. Kristýny Jandejskové, Mgr. Jarmily Kubové a Petra Matouška, klavírní doprovod Mgr. Jarmila Kubová a Eva Vaňková, dipl. um.

Podzimní soustředění

RS Březová. DPS Osmina a Resonance – Mgr. Helena Valová. Ve dnech 28. – 30. září 2018.

Liga proti rakovině

Třebíč. Karlovo nám. Akce Zdravého města Třebíč. Vystoupí DPS Osmina a Resonance pod vedením Mgr. Heleny Valové.

Vernisáž výstavy prací žáků výtvarného oboru

Zámek Třebíč – vstupní prostory. Práce žáků ze třídy Jaroslavy Beranovské, Blanky Bičákové, Jitky Janíkové a Mgr. Aleny Tůmové. V programu vystoupí – Komorní hra fléten pod vedením Alice Matouškové.

Koncert k 100. výročí vzniku republiky

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Koncert k 100. výročí vzniku republiky.

Vystoupení pro seniory

Třebíč. Dům s pečovatelskou službou. ul. Fr. Hrubína. Vystoupení žáků Mgr. Jarmily Kubové, klavírní doprovod Mgr. Jarmila Kubová.

Vánoční koncert

Třebíč. Divadlo Pasáž. Všechny obory naší ZUŠ.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Stanislava Kolbábka a Václava Sobotky, DiS.

Nedávno uskutečněné akce

Bramborobraní

Třebíč, Karlovo nám. V programu vystoupí taneční soubor Bajdyšek za hudebního doprovodu Mgr. Dany Fialové a Petra Grosse. V době 10:00 – 17:00.

Koncert Kruhu přátel hudby

Třebíč. Foyer - Divadlo Pasáž. Pořádá MKS Třebíč - Ensemble Frizzante. V programu vystoupí žákyně ZUŠ - Eliška Machátová a Miroslava Válková ze třídy Mgr. Evy Lojdové, klavírní doprovod Bohumila Hanzalová.

Den otevřených dveří

Třebíč. Nemocnice. Výtvarné dílny pro děti – Jaroslava Beranovská, Mgr. Alena Tůmová.

Zámecké slavnosti

Zámek Valeč. V programu vystoupí žáci ze třídy Bc. Kristýny Jandejskové, DiS.

Vernisáž

Třebíč. Zámecká konírna – sál. Vzduch je naše moře – 100 let historie letectví na Třebíčsku. V programu vystoupí žáci ze třídy Václava Sobotky, DiS.

Koncert žáků

ZŠ Okříšky. Koncert žáků ze třídy Mgr. Bohumila Budína a Stanislava Kolbábka.

Vernisáž

Třebíč. Kavárna Za pecí. Vernisáž prací Ludvíka Voneše. Vystoupí žáci ze třídy Václava Sobotky, DiS.

Koncert duchovní hudby

Třebíč. Bazilika sv. Prokopa. Žáci a učitelé ZUŠ Třebíč. Organizace Bc. Anna Kolaříková.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Ivany Smolové.

Rozeznělá Třebíč

Třebíč. Svátek hudby. Rozezní  se netradiční prostory ve městě, zapojí se hudebníci  z Třebíče i odjinud a společně oslaví svátek hudby. V době 15:00 – 17:00.

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 1. Žáci ze třídy Vlasty Procházkové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Petra Sedláka.

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 6. Žáci ze třídy Věry Havelkové a Ladislavy Dostálové.

Po stopách hudby

Třebíč – centrum. Vycházka ze Soukopovy ul. za hudebními místy v Třebíči. Žáci ze třídy Mgr. Heleny Valové. Zájemci z řad žáků, učitelů, rodičů apod. vítáni.

Koncert žáků

ZŠ Okříšky. Žáci ze třídy Mgr. Jany Budínové.

Starší akce