568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Aktuality

Nadcházející akce

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Václava Sobotky, DiS a Stanislava Kolbábka.

Absolventský koncert IV.

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

Ústřední kolo soutěže ZUŠ

Praha. ZUŠ Jana Hanuše. Ústřední kolo soutěže ve hře na dechové nástroje. Vít Šesták - saxofon - ze třídy Václava Sobotky, DiS. Ve dnech 3. – 6. května 2018.

Koncert smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Koncert Absolventů a žáků oddělení EKN

Třebíč. Národní dům. Žáci a učitelé EKN + absolventi I. a II. stupně hudebního oboru – hra na elektronické klávesové nástroje.

Třídní besídka

Jaroměřice nad Rokytnou. ZŠ O. Březiny, třída 2. A. Žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

Taneční představení I.

Třebíč. Divadlo Pasáž. Žáci a učitelé tanečního oboru.

» více informací

Zaplétání máje

Jihlava.  V programu vystoupí soubory Bajdyšek a Bajdyš, vedoucí Mgr. Šárka Nohová.

Oslavy Dne vítězství

Třebíč. Karlovo náměstí. V programu vystoupí žáci ze třídy Petra Matouška a Alice Matouškové, klavírní doprovod Eva Vaňková, dipl. um.

Noc s literaturou

Budova ZUŠ - Soukopova ul. Noc s literaturou - pořádá Městská knihovna Třebíč ve spolupráci se ZUŠ Třebíč.

Noc s literaturou

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Noc s literaturou - pořádá Městská knihovna Třebíč ve spolupráci se ZUŠ Třebíč.

Den pro společný úsměv

Třebíč. Družstevní ul. Denní rehabilitační stacionář. V programu vystoupí žáci ze třídy Petra Matouška, klavírní doprovod Eva Vaňková, dipl. um.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy MgA. Elišky Procházkové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám.Žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové.

Přijímací zkoušky – všechny obory

Ve dnech 14. – 18. května 2018 – podle stanoveného harmonogramu.

Výstava prací výtvarného oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Ve dnech 14. - 18. května 2018.

TMD Cup - Celostátní taneční soutěž

Hradec Králové – KC Aldis. Vystoupí TS Arabes – Mgr. Marika Indrová.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Renaty Kucharské a Zdeňky Urbanové.

ZUŠ Open

V prostorách ZUŠ – dopoledne – dílny pro děti z MŠ.

ZUŠ Open

Třebíč. Divadlo Pasáž. Závěrečný koncert žáků ZUŠ – všechny obory.

Postupové zkoušky hudebního oboru

Ve dnech 28. května – 6. června 2018. Podle harmonogramu jednotlivých oddělení.

Představení LDO

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám.  Žáci literárně dramatického oboru ze třídy BcA. Michaely Mikulové.

Přehlídka parketových tanců

Třebíč. Fórum – velký sál. Vystoupí žáci tanečního oboru ZUŠ Třebíč.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Jany Matějů.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy BcA. Radky Hajšelové a Jindřišky Benešové Dipl. Mus.

Tančím! Tančíš? Tančíme!!!

Třebíč. Divadlo Pasáž. Prostor před Pasáží – žáci a učitelé tanečního oboru.

Taneční představení II.

Třebíč. Divadlo Pasáž. TS Arabes – Mgr. Marika Indrová, Bc. Zuzana Glabasňová, Bc. Martina Krutišová.

Slavnosti růžového vína 2018

Třebíč. Zámek. Součástí akce je výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ a výtvarný workshop.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Leoše Valy, DiS.

Den pro společný úsměv

Třebíč. Družstevní ul. Denní rehabilitační stacionář. V programu vystoupí žáci ze třídy Petra Matouška, klavírní doprovod Eva Vaňková, dipl. um.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Jany Spekhorstové, Dipl. Lehrer a Bac. Franka Spekhorsta.

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 4. Žáci ze třídy Miloše Elšíka a Marty Svobodové.

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 6. Žáci ze třídy Věry Havelkové a Ladislavy Dostálové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Petra Sedláka.

Rozeznělá Třebíč

Třebíč. Svátek hudby. Rozezní  se netradiční prostory ve městě, zapojí se hudebníci  z Třebíče i odjinud a společně oslaví svátek hudby.

Koncert k 100. výročí vzniku republiky

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Koncert k 100. výročí vzniku republiky.

Nedávno uskutečněné akce

Absolventský koncert III.

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

Absolventský koncert II.

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Absolventi I. stupně hudebního oboru.

» více informací

Absolventský koncert I.

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Bohumily Hanzalové a Alice Matouškové.

Vystoupení pro seniory

Třebíč. Národní dům. Účinkují žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové, Petra Matouška a Alice Matouškové.

» více informací

Krajské kolo soutěžní přehlídky ZUŠ

Třebíč. Divadlo Pasáž. Krajské kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru.

» více informací

Koncert kruhu přátel hudby

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Sólo pro emeritního koncertního mistra České Filharmonie - Miroslav Vilímec - housle, Vladislav Vilímec – klavír. V programu vystoupí Veronika Velková – housle, ze třídy  Jakuba Lojdy, klavírní doprovod Bohumila Hanzalová.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

» více informací

Vernisáž

Třebíč. Galerie Malovaný dům. Opus pictus. Václav Mach – Koláčný. V programu vystoupí žáci ze třídy Mgr. Petra Lišky.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Soni Němcové.

Kytarový workshop

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Kytarový workshop s Tomislavem Zvardoněm a firmou Yamaha.

Koncert vítězů soutěže Zpěváček

Třebíč. Zámek – Kamenný sál. Organizuje HORFOS. V programu vystoupí taneční soubor Bajdyšek - Mgr.Šárka Nohová, hudební doprovod vedený Mgr. Danou Fialovou.

Děti dětem XV.

Třebíč. Divadlo Pasáž. V programu vystoupí žáci a učitelé ZUŠ Třebíč.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Petra Lišky.

Starší akce