568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338

Dokumenty

 

       

      Na základě novely zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňujeme provozní rozpočet ZUŠ Třebíč na rok 2017