568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

70. výročí založení školy

 

Logo TŘEBÍČ Zdravé město 3V roce 2015 uplynulo 70 let od založení ZUŠ Třebíč.

Oslavy 70. výročí založení ZUŠ Třebíč byly podpořeny finančním příspěvkem z Grantového systému Zdravého města Třebíče.

 

Oslavami výročí jsme navázali na dlouholetou pestrou činnost ZUŠ Třebíč a připomenuli si významné osobnosti a umělce, kteří v ZUŠ působili a byli přínosem pro kulturu ve městě a okolí.

Jsme rádi ,že vedle vzdělávání přispívá škola ke smysluplně strávenému času dětí, kultivuje osobnost, učí žáky vystupovat na veřejnosti a kriticky pohlížet na umění.

Akce k výročí ZUŠ Třebíč:

8. dubna 2015

Výchovné koncerty – pro děti z MŠ a ZŠ

22. dubna 2015 

Tančím! Tančíš? Tančíme!!!

20. května, 25. května, 4. června 2015

Koncerty pro Domovy pro seniory v Třebíči

3. června 2015

Těšíme se na prázdniny – Koncert všech oborů ZUŠ

19. června 2015

Rozeznělá Třebíč

20. června 2015

Koncert bývalých žáků školy – absolventů, kteří se dál věnují oboru, který v naší ZUŠ navštěvovali

Koncert je také pořádán u příležitosti významného životního jubilea paní Louisy Cahové.

6. listopadu 2015

Slavnostní koncert k 70. výročí školy