568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338

OZNÁMENÍ

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje

16. února 2017 – Koncertní sál ZUŠ

2. místo

Anna Valová, Zuzana Abrahámová, Marie Novotná ze třídy Víta Coufala; Světlana Rojková, Barbora Vejvodová, Kateřina Vejvodová, Marie Vaňousová, Lenka Kolomazníková, Michaela Veselá ze třídy Evy Kotrbové; Kryštof Lojda, Tereza Stehlíková, Eliška Kostková ze třídy Jakuba Lojdy

1. místo s postupem do krajského kola

Filip Novák, Veronika Velková, Petra Konečná, Hana Smolová, Ondřej Novák ze třídy Jakuba Lojdy; Eliška Hanáková, Pavel Hadraba ze třídy Karly Ošmerové 

Blahopřejeme všem žákům i jejich učitelům  a postupujícím přejeme mnoho úspěchů v krajském kole soutěže.

Pro zájemce o studium na naší škole

V sekci Přijímací zkoušky najdete informace o přijímacím řízení pro školní rok 2017/2018.

Připravujeme

Třídní besídka

Masarykovo nám. Učebna č. 209. Žáci ze třídy BcA. L’ubomíra Kopkáše.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Bohumily Hanzalové a Alice Matouškové.

Proběhlo

Sportovec města Třebíče

Třebíč. Klub mládeže Hájek. V programu vystoupí žáci ze třídy Petra Matouška.

» více informací

Koncert kruhu přátel hudby

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Kytarový recitál Romana Smělíka pořádá MKS Třebíč. V programu vystoupí Daniel Střítecký ze třídy Mgr. Petra Lišky.

» více informací

Základní umělecká škola - ZUŠ Třebíč

Naše škola se nachází v prostorách budovy Fórum na Masarykově náměstí a v Soukopově ulici v Třebíči. Zřizovatelem je Město Třebíč. Má detašovaná pracoviště v Třebíči - Kpt. Jaroše 863, Okříškách, Jaroměřicích nad Rokytnou a Rokytnici nad Rokytnou.

Počátek uměleckého vzdělávání v Třebíči je spojen se vznikem Městské hudební školy v roce 1945.
V průběhu času škola sídlila v různých budovách, měnila svůj název (LŠU, ZUŠ) a rozšiřovala se o další vyučované obory.
V roce 1990 se sídlem školy stala budova Fórum na Masarykově náměstí. V roce 1994 byla v Třebíči
založena Základní umělecká škola Resonance se sídlem v Soukopově ulici.
1. ledna 2012 došlo ke sloučení obou škol v jeden právní subjekt pod názvem Základní umělecká škola Třebíč.

 

                                                         

     P1590297   Kopie - Foto ZUŠ 21. 3. 06 108 (2)

 

Soutěže základních uměleckých škol vyhlášených MŠMT pro školní rok 2016/2017
podporuje Kraj Vysočina.

Banner iZUŠ