568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

OZNÁMENÍ

Poděkování

DĚKUJEME VŠEM PEDAGOGŮM A ŽÁKŮM ZA PŘÍPRAVU VELMI PĚKNÉHO VÁNOČNÍHO KONCERTU V DIVADLE PASÁŽ.

TAKÉ DĚKUJEME ZA VZORNOU REPREZENTACI ZUŠ TŘEBÍČ NA VŠECH KULTURNÍCH VYSTOUPENÍCH V DOBĚ ADVENTU.

DĚKUJEME I RODIČŮM ZA OCHOTNOU A VSTŘÍCNOU SPOLUPRÁCI.

VEDENÍ ZUŠ

Krásné vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví, štěstí, úspěchů a spokojenosti přejí zaměstnanci ZUŠ.

Upozornění pro žáky a rodiče

Do odvolání se z důvodu nemoci nekoná výuka pana učitele Petra Matouška.

Komisionální zkoušky z hudební teorie – I. pololetí

Žáci hudebního oboru ZUŠ Třebíč, kteří mají více než 50 % absenci z předmětu hudební teorie za I. pololetí, musí vykonat komisionální zkoušku z tohoto předmětu.

 

 

Připravujeme

Třídní besídka

Třebíč. Katolické gymnázium – aula. Žáci ze třídy Bc. Anny Kolaříkové a Lenky Zerzánkové dipl. um.

Třídní besídka

ZŠ Okříšky. Žáci ze třídy Mgr. Jany Budínové.

Proběhlo

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Bohumily Hanzalové a Alice Matouškové.

Vánoční náměstí

Třebíč. Karlovo nám. V programu vystoupí žáci LDO pod vedením Marty Chládkové,DiS a žáci ze třídy Jany Matějů, klavírní doprovod Jana Matějů.

Základní umělecká škola - ZUŠ Třebíč

Naše škola se nachází v prostorách budovy Fórum na Masarykově náměstí a v Soukopově ulici v Třebíči. Zřizovatelem je město Třebíč. Má detašovaná pracoviště v Třebíči - Kpt. Jaroše 863, Okříškách, Jaroměřicích nad Rokytnou a Rokytnici nad Rokytnou.

Počátek uměleckého vzdělávání v Třebíči je spojen se vznikem Městské hudební školy v roce 1945.
V průběhu času škola sídlila v různých budovách, měnila svůj název (LŠU, ZUŠ) a rozšiřovala se o další vyučované obory.
V roce 1990 se sídlem školy stala budova Fórum na Masarykově náměstí. V roce 1994 byla v Třebíči
založena Základní umělecká škola Resonance se sídlem v Soukopově ulici.
1. ledna 2012 došlo ke sloučení obou škol v jeden právní subjekt pod názvem Základní umělecká škola Třebíč.

                                                         

     P1590297   Kopie - Foto ZUŠ 21. 3. 06 108 (2)

Děkujeme za podporu

Rada Kraje Vysočina dne 7. března 2017 rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 140 000 Kč na generální opravu klavíru značky Steinway & Sons. Klavír je využíván na koncertech, soutěžích a dalších akcích v koncertním sále školy.

Okresní a krajská kola soutěží ZUŠ jsou organizována za finančního přispění Kraje Vysočina.

Banner iZUŠ