568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

OZNÁMENÍ

Upozornění

Prosíme všechny žáky a zákonné zástupce, aby při pohybu v celé budově ZUŠ – Fórum dbali zvýšené opatrnosti. Probíhají zde dokončovací stavební práce související s výměnou oken.

UPOZORNĚNÍ PRO ŽÁKY NAVŠTĚVUJÍCÍ VÝUKU HUDEBNÍ TEORIE

V týdnu od 17. do 21. září 2018 se z důvodu stavebních prací nekoná výuka hudební teorie na budově ZUŠ Fórum v učebnách č. 223 a č. 316.

Děkujeme za pochopení

Vedení ZUŠ

Ve dnech 19. – 21. září 2018 se nekoná výuka MgA.Tomáše Nováčka, Mgr. Šárky Velkové a Mgr. Renaty Zelingerové z důvodu účasti na školení. Pozor změna - Mgr. Helena Valová v těchto dnech vyučuje!

Připravujeme

Den charity

Třebíč. Karlovo nám. V programu vystoupí žáci ze třídy Bc. Kristýny Jandejskové, Mgr. Jarmily Kubové a Petra Matouška, klavírní doprovod Mgr. Jarmila Kubová a Eva Vaňková, dipl. um.

Podzimní soustředění

RS Březová. DPS Osmina a Resonance – Mgr. Helena Valová. Ve dnech 28. – 30. září 2018.

Proběhlo

Bramborobraní

Třebíč, Karlovo nám. V programu vystoupí taneční soubor Bajdyšek za hudebního doprovodu Mgr. Dany Fialové a Petra Grosse. V době 10:00 – 17:00.

Koncert Kruhu přátel hudby

Třebíč. Foyer - Divadlo Pasáž. Pořádá MKS Třebíč - Ensemble Frizzante. V programu vystoupí žákyně ZUŠ - Eliška Machátová a Miroslava Válková ze třídy Mgr. Evy Lojdové, klavírní doprovod Bohumila Hanzalová.

Základní umělecká škola - ZUŠ Třebíč

Naše škola se nachází v prostorách budovy Fórum na Masarykově náměstí a v Soukopově ulici v Třebíči. Zřizovatelem je město Třebíč. Má detašovaná pracoviště v Třebíči - Kpt. Jaroše 863, Okříškách, Jaroměřicích nad Rokytnou a Rokytnici nad Rokytnou.

Počátek uměleckého vzdělávání v Třebíči je spojen se vznikem Městské hudební školy v roce 1945.
V průběhu času škola sídlila v různých budovách, měnila svůj název (LŠU, ZUŠ) a rozšiřovala se o další vyučované obory.
V roce 1990 se sídlem školy stala budova Fórum na Masarykově náměstí. V roce 1994 byla v Třebíči
založena Základní umělecká škola Resonance se sídlem v Soukopově ulici.
1. ledna 2012 došlo ke sloučení obou škol v jeden právní subjekt pod názvem Základní umělecká škola Třebíč.

                                                         

     P1590297   Kopie - Foto ZUŠ 21. 3. 06 108 (2)

Děkujeme za podporu

Rada Kraje Vysočina dne 7. března 2017 rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 140 000 Kč na generální opravu klavíru značky Steinway & Sons. Klavír je využíván na koncertech, soutěžích a dalších akcích v koncertním sále školy.

Okresní a krajská kola soutěží ZUŠ jsou organizována za finančního přispění Kraje Vysočina.

Banner iZUŠ