568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338

Hudební obor

Hudební obor poskytuje základy uměleckého vzdělání zejména mládeži školního věku. Hlavním posláním je příprava žáků pro budoucí amatérskou i profesionální uměleckou praxi (včetně přípravy k dalšímu studiu v konzervatořích a školách pedagogického zaměření).

 2011 - 05-03 - Absolventský koncert II. 0912011 - 05-03 - Absolventský koncert II. 049P1150089

Výuka v hudebním oboru se řídí školním vzdělávacím programem (ŠVP - viz sekce Dokumenty), který určuje učební plány a.vzdělávací obsahy jednotlivých studijních zaměření. Zde je dáno, jaké vyučovací předměty studijní zaměření obsahuje (které jsou povinné, které volitelné a které jsou nepovinné) a jejich hodinové dotace.

Naše škola nabízí v hudebním oboru

studijní zaměření

Hra na klavír

vyučující – Marie Bazalová, DiS.; Mgr. Jana Budínová; Markéta Doležalová; BcA. Radka Hajšelová; Bohumila Hanzalová; Věra Havelková; Jiřina Hlouchová dipl. um.; Jana Kocmánková; Anna Kolaříková, DiS.; Mgr. Vít Košíček; Miroslava Králová; Renata Kucharská; Vlastislav Malý st., Soňa Němcová; Mgr. Martina Pleskačová; MgA. Eliška Procházková;  Mgr. Ivana Smolová; Marta Svobodová; Lenka Sýkorová; Zdeňka Urbanová; Eva Vaňková dipl. um.; Lenka Zerzánková dipl. um.; Mgr. Vladimíra Žaludová

Hra na varhany

vyučující - Anna Kolaříková, DiS.; MgA. Tomáš Nováček

Hra na elektronické klávesové nástroje

vyučující - Mgr. Bohumil Budín; Mgr. Jana Budínová; Miloš Elšík; Mgr. Dana Fialová; Petr Gross; Věra Havelková; Pavel Herceg; Anna Kolaříková, DiS.; MgA. Tomáš Nováček; Vlasta Procházková; Marta Svobodová; Leoš Vala, DiS.; Mgr. Helena Valová; Eva Vaňková dipl. um.; Lenka Zerzánková dipl. um.;

Hra na housle

vyučující - Mgr. Vit Coufal; BcA. Eva Kotrbová; Jakub Lojda, DiS.; Karla Ošmerová; Petr Sedlák

Hra na violu

vyučující - BcA. Eva Kotrbová; Jakub Lojda, DiS.; Petr Sedlák

Hra na violoncello

vyučující – Petr Stupka, DiS.;

Hra na kontrabas

vyučující - Stanislav Kolbábek

Hra na zobcovou flétnu

vyučující - Mgr. Bohumil Budín; Mgr. Dana Fialová; Pavel Herceg; Eva Hercegová; Stanislav Kolbábek; Lenka Koldová, DiS; Petr Matoušek; Alice Matoušková; Václav Sobotka, DiS.;

Hra na flétnu

vyučující - Pavel Herceg; Eva Hercegová; Lenka Koldová, DiS; Alice Matoušková

Hra na klarinet

vyučující - Václav Sobotka, DiS.;

Hra na saxofon

vyučující - Václav Sobotka, DiS.;

Hra na fagot

vyučující - Václav Sobotka, DiS.;

Hra na trubku

vyučující - Petr Matoušek

Hra na baskřídlovku

vyučující - Stanislav Kolbábek

Hra na kytaru

vyučující – Ladislava Dostálová; Daniela Ferdová, DiS; Pavel Herceg; Jaromír Janata; BcA. L'ubomír Kopkáš; Mgr. Petr Liška; Bc. Martin Pašek; Bac. Frank Spekhorst; Jana Spekhorstová Dipl. Lehrer;

Hra na elektrickou kytaru

vyučující - Mgr. Petr Liška; Petr Sedlák

Hra na basovou kytaru

vyučující - Vlastislav Malý ml.

Hra na harfu

vyučující - Anna Kolaříková, DiS.;

Hra na bicí nástroje

vyučující - Vlastislav Malý ml.

Sólový zpěv

vyučující - Mgr. Jarmila Kubová; Mgr. Eva Lojdová; Jana Matějů Němčanovská; Mgr. Vladimíra Žaludová

Popový zpěv

vyučující - Mgr. Helena Valová

Sborový zpěv

vyučující - Mgr. Helena Valová

Hra na akordeon

vyučující - Mgr. Dana Fialová; Vlasta Procházková; Jiří Suchánek

S jednotlivými studijními zaměřeními souvisí výuka kolektivních předmětů z oblasti teorie hudby.

Nauka o hudbě a Hudební seminář

Vyučující – Marie Bazalová, DiS.; Stanislav Kolbábek; Mgr. Jarmila Kubová; MgA. Tomáš Nováček; Mgr. Helena Valová; Mgr. Šárka Velková; Mgr. Růžena Vlková; Mgr. Renata Zelingerová

      P1160961 P1160433 P1150043

Žáci hudebního oboru se v rámci svého studia podílejí na bohatém kulturním životě města a regionu (veřejné koncerty, výchovné koncerty, účinkování na vernisážích výstav, zájezdové akce aj.), ale také na akcích školy v zahraničí a připravují se na účast v soutěžích ZUŠ vyhlašovaných každoročně Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Velmi úspěšně žáci pracují i v celé řadě hudebních souborů školy - viz sekce Soubory a sekce Úspěchy školy.