568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2018/2019

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA školní rok 2018/2019

ZMĚNA TERMÍNU UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK KE STUDIU V ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE TŘEBÍČ

                             Uzávěrka přihlášek je 27. dubna 2018 (24:00 hodin).

Přihlášky podané po tomto datu budou v systému iZUŠ evidovány až na další školní rok (2019/2020).

Přijímací zkoušky do všech oborů budou probíhat v termínu 14. - 18. května 2018.

Přihlášení uchazeči budou informováni prostřednictvím e-mailu o přesném termínu talentové zkoušky (kdy a kam se mají dostavit).

Zkouška bude obsahovat:

hudební obor – zpěv písně, opakování tónů a motivů, vytleskání rytmu;

taneční obor1. kolo (ve skupince 5 dětí) zpěv písně, rytmické schopnosti, držení těla, pohybová připravenost, flexibilita, 2. kolo (ve výuce dané věkové skupiny) samostatnost, spolupráce, pohybová paměť, kreativita, rytmická připravenost, prostorové vnímání, jednoduchá akrobacie;

výtvarný obor – kresba dle předlohy a ilustrace k textu;

literárně – dramatický obor – přednes předem připraveného krátkého textu (poezie, próza, monolog), kolektivní práce – dramatické hry (improvizace, divadelní etudy), kreativita, samostatnost a aktivita uchazeče při práci;

Po vyhodnocení přijímacího řízení obdrží uchazeči informaci o přijetí či nepřijetí ke studiu. UPOZORŇUJEME, že úspěšné vykonání přijímací zkoušky neznamená automaticky přijetí ke studiu. Počet přijatých žáků závisí na kapacitě jednotlivých oborů. Přijatým žákům bude zaslán na e-mailovou adresu zákonného zástupce žáka příkaz k úhradě úplaty za vzdělávání. Dodržte, prosím, termín splatnosti a variabilní (specifický) symbol, který slouží k identifikaci platby. Sazby a splatnost viz tabulka.

Sazby úplaty za vzdělávání pro školní rok 2018/2019

hudební obor individuální výuka 250,- Kč/měsíc 1 250,- Kč/pololetí
  skupinová výuka 220,- Kč/měsíc 1 100,- Kč/pololetí
  kolektivní výuka
/sborový zpěv/
250,- Kč/měsíc 1 250,- Kč/pololetí
výtvarný obor kolektivní výuka 230,- Kč/měsíc 1 150,- Kč/pololetí
taneční obor kolektivní výuka 230,- Kč/měsíc 1 150,- Kč/pololetí
literárně-dramatický obor kolektivní výuka 220,- Kč/měsíc 1 100,- Kč/pololetí
studium pro dospělé
/všechny obory/
  1 300,- Kč/měsíc 6 500,- Kč/pololetí

Splatnost úplaty za vzdělávání pro 1. pololetí 2018/2019 nejpozději do 24. srpna 2018.

Splatnost úplaty za vzdělávání pro 2. pololetí 2018/2019 nejpozději do 25. ledna 2019.

 

ŠKOLA NABÍZÍ TATO STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

 

HUDEBNÍ OBOR

 • Hra na klavír
 • Hra na varhany (od 7 let)
 • Hra na elektronické klávesové nástroje
 • Hra na housle
 • Hra na violu (od 7 let)
 • Hra na violoncello
 • Hra na kontrabas (od 7 let)
 • Hra na zobcovou flétnu
 • Hra na flétnu
 • Hra na klarinet
 • Hra na saxofon
 • Hra na fagot
 • Hra na trubku
 • Hra na trombon
 • Hra na baskřídlovku
 • Hra na kytaru
 • Hra na elektrickou kytaru
 • Hra na basovou kytaru (od 7 let)
 • Hra na harfu
 • Hra na bicí nástroje
 • Sólový zpěv
 • Popový zpěv (od 7 let)
 • Sborový zpěv /přípravný sbor do 11 let, hlavní sbor od 12 let, komorní sbor od 15 let/
 • Hra na akordeon
 • Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba

VÝTVARNÝ OBOR

 • Výtvarná tvorba

TANEČNÍ OBOR

 • Tanec
 • Současná taneční tvorba

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

 • Literárně - dramatická tvorba

Podrobnosti k jednotlivým studijním zaměřením najdete ve Školním vzdělávacím programu školy (ŠVP) - viz Úřední deska

Součástí studia hudebního oboru je povinná výuka hudební teorie a povinná výuka kolektivního předmětu zaměřeného na souhru (konkrétní vyučovací předměty viz učební plány jednotlivých studijních zaměření v ŠVP).

Žáci školy se uplatňují na koncertech, přehlídkách, soutěžích, výstavách, případně dalších akcích pořádaných školou, a také se mohou zúčastnit tuzemských i zahraničních zájezdů.

Příprava k talentovým zkouškám na střední školy, vyšší odborné školy, konzervatoře a vysoké školy pedagogického nebo uměleckého zaměření je do výuky též zahrnuta.