568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

OZNÁMENÍ

 

ZUŠ Třebíč přijme

aprobovaného pedagoga, pedagožku pro výuku tanečního oboru. Minimální vzdělání – absolvent/ka taneční konzervatoře.

V případě zájmu kontaktujte, prosím, ředitele školy, tel. 732 462 589, email: [email protected]

 

Předprodej vstupenek

Předprodej vstupenek na Taneční představení, které se koná v pátek 24. května v divadle Pasáž, bude zahájen v pondělí 6. května v kanceláři ZUŠ.

 

 

Připravujeme

Ústřední kolo soutěže ZUŠ

Kroměříž. Soukromá ZUŠ D-music s.r.o. Ústřední kolo soutěže ve hře na elektronické klávesové nástroje. Alex Mach ze třídy Vlasty Procházkové, Tomáš Chvátal ze třídy Miloše Elšíka. Ve dnech 23. – 25. května 2019.

Pěvecký koncert

Taneční sál ZUŠ. Masarykovo nám. – 2. patro.  Pěvecký koncert žáků ze třídy Jany Matějů.

Proběhlo

Veletrh muzeí

Třebíč. Zámek. V programu vystoupí žáci ze třídy Petra Matouška.

» více informací

Představení literárně dramatického oboru

Třebíč. Divadlo Ampulka.  Vystoupí žáci ze třídy Marty Chládkové, DiS.

Základní umělecká škola - ZUŠ Třebíč

Naše škola se nachází v prostorách budovy Fórum na Masarykově náměstí a v Soukopově ulici v Třebíči. Zřizovatelem je město Třebíč. Má detašovaná pracoviště v Třebíči - Kpt. Jaroše 863, Okříškách, Jaroměřicích nad Rokytnou a Rokytnici nad Rokytnou.

Počátek uměleckého vzdělávání v Třebíči je spojen se vznikem Městské hudební školy v roce 1945.
V průběhu času škola sídlila v různých budovách, měnila svůj název (LŠU, ZUŠ) a rozšiřovala se o další vyučované obory.
V roce 1990 se sídlem školy stala budova Fórum na Masarykově náměstí. V roce 1994 byla v Třebíči
založena Základní umělecká škola Resonance se sídlem v Soukopově ulici.
1. ledna 2012 došlo ke sloučení obou škol v jeden právní subjekt pod názvem Základní umělecká škola Třebíč.

                                                         

     P1590297   Kopie - Foto ZUŠ 21. 3. 06 108 (2) 

Poděkování

Společnost LIDL Česká republika v.o.s. předala finanční dar ve výši 88 050 Kč, který je určen ZUŠ Třebíč na vybavení učebny literárně dramatického oboru. 

Děkujeme za podporu

Rada Kraje Vysočina dne 7. března 2017 rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 140 000 Kč na generální opravu klavíru značky Steinway & Sons. Klavír je využíván na koncertech, soutěžích a dalších akcích v koncertním sále školy.

Okresní a krajská kola soutěží ZUŠ jsou organizována za finančního přispění Kraje Vysočina.

Banner iZUŠ