568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

OZNÁMENÍ

Upozornění

Prosíme všechny žáky a zákonné zástupce, aby při pohybu v celé budově ZUŠ – Fórum dbali zvýšené opatrnosti. Probíhají zde dokončovací stavební práce související s výměnou oken.

Děkujeme za pochopení             

Připravujeme

Slavnostní výsadba Lípy republiky

Třebíč. Prostor před Divadlem Pasáž. Výsadba Lípy republiky při příležitosti 100. výročí vzniku republiky. V programu vystoupí žáci ze třídy Jany Matějů, Petra Matouška a Alice Matouškové, klavírní doprovod Eva Vaňková dipl. um.

Oslavy 100. výročí vzniku republiky

Třebíč. Karlovo náměstí. V programu účinkují žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové, Mgr. Mariky Indrové, Mgr. Jarmily Kubové, Petra Matouška, Alice Matouškové a Václava Sobotky, DiS. V době 10:00 – 16:00.

Proběhlo

Slavnostní výsadba Lípy v nemocnici

Nemocnice Třebíč – za budovou N. Výsadba lípy v nemocnici při příležitosti 100. výročí vzniku republiky. V programu vystoupí žákyně ze třídy Mgr. Jarmily Kubové, klavírní doprovod Mgr. Jarmila Kubová.

Vernisáž výstavy ke 100. výročí vzniku republiky

Třebíč. Galerie Předzámčí. Vystoupí žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

Základní umělecká škola - ZUŠ Třebíč

Naše škola se nachází v prostorách budovy Fórum na Masarykově náměstí a v Soukopově ulici v Třebíči. Zřizovatelem je město Třebíč. Má detašovaná pracoviště v Třebíči - Kpt. Jaroše 863, Okříškách, Jaroměřicích nad Rokytnou a Rokytnici nad Rokytnou.

Počátek uměleckého vzdělávání v Třebíči je spojen se vznikem Městské hudební školy v roce 1945.
V průběhu času škola sídlila v různých budovách, měnila svůj název (LŠU, ZUŠ) a rozšiřovala se o další vyučované obory.
V roce 1990 se sídlem školy stala budova Fórum na Masarykově náměstí. V roce 1994 byla v Třebíči
založena Základní umělecká škola Resonance se sídlem v Soukopově ulici.
1. ledna 2012 došlo ke sloučení obou škol v jeden právní subjekt pod názvem Základní umělecká škola Třebíč.

                                                         

     P1590297   Kopie - Foto ZUŠ 21. 3. 06 108 (2)

Děkujeme za podporu

Rada Kraje Vysočina dne 7. března 2017 rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 140 000 Kč na generální opravu klavíru značky Steinway & Sons. Klavír je využíván na koncertech, soutěžích a dalších akcích v koncertním sále školy.

Okresní a krajská kola soutěží ZUŠ jsou organizována za finančního přispění Kraje Vysočina.

Banner iZUŠ