568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

OZNÁMENÍ

Ve dnech 11. – 15. prosince 2017 nevyučuje pro nemoc p. uč. MgA. Barbora Kratochvílová.

P. uč. Pavel Herceg nevyučuje pro nemoc do 22. prosince 2017.

Předprodej vstupenek

na Vánoční koncert 18. prosince 2017 v 17:00 – Divadlo Pasáž

zahájen 1. prosince 2017 v kanceláři ZUŠ v úředních hodinách

pondělí, pátek - 13:00 - 15:00

středa - 9:00 - 11:00; 13:00 - 15:00

 

Taneční soutěž – Naruby

1. a 2. prosince 2017 – Brno

TS Arabes – Mgr. Marika Indrová, Bc. Zuzana Glabasňová, Bc. Martina Krutišová

kategorie děti 5 - 10 let, moderní tanec na vážnou hudbu – skupiny - Kam zmizely barvy - děti 3/Arabes - 2. místo

kategorie 16 a více let, moderní tanec na vážnou hudbu – sólo - Big Difference - Bartoloměj Indra/Arabes - 3. místo

kategorie 16 a více let, moderní tanec na vážnou hudbu – skupiny – Nahouby - hlavní/Arabes - 3. místo

Blahopřejeme k pěknému umístění!

Připravujeme

Vánoční koncert – Petr Bende

Třebíč. Fórum. V programu vystoupí DPS Resonance Mgr. Heleny Valové.

Rozsvěcení vánočního stromu

Třebíč. Na Hvězdě. Vystoupí DPS Mgr. Heleny Valové.

Proběhlo

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Vladimíry Žaludové.

Základní umělecká škola - ZUŠ Třebíč

Naše škola se nachází v prostorách budovy Fórum na Masarykově náměstí a v Soukopově ulici v Třebíči. Zřizovatelem je Město Třebíč. Má detašovaná pracoviště v Třebíči - Kpt. Jaroše 863, Okříškách, Jaroměřicích nad Rokytnou a Rokytnici nad Rokytnou.

Počátek uměleckého vzdělávání v Třebíči je spojen se vznikem Městské hudební školy v roce 1945.
V průběhu času škola sídlila v různých budovách, měnila svůj název (LŠU, ZUŠ) a rozšiřovala se o další vyučované obory.
V roce 1990 se sídlem školy stala budova Fórum na Masarykově náměstí. V roce 1994 byla v Třebíči
založena Základní umělecká škola Resonance se sídlem v Soukopově ulici.
1. ledna 2012 došlo ke sloučení obou škol v jeden právní subjekt pod názvem Základní umělecká škola Třebíč.

 

                                                         

     P1590297   Kopie - Foto ZUŠ 21. 3. 06 108 (2)

 

Děkujeme za podporu

Rada Kraje Vysočina dne 7. března 2017 rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 140 000 Kč na generální opravu klavíru značky Steinway & Sons. Klavír je využíván na koncertech, soutěžích a dalších akcích v koncertním sále školy.

Banner iZUŠ