568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338

OZNÁMENÍ

Informace o zahájení školního roku 2016/2017

Zahájení školního roku – čtvrtek 1. září 2016 - 8:00 – 16:00 v obou budovách

Zahájení školního roku v Jaroměřicích nad Rokytnou – pátek 2. září 2016 ve 13:00 – Mgr. Jarmila Kubová

Žák se musí zapsat ke studiu nejpozději do 9. září 2016.

Výuka Hip Hopu se v roce 2016/2017 nekoná.

Připravujeme

V nejbližší době nejsou připravovány žádné akce.

Proběhlo

Prázdninové soustředění

Loučná nad Desnou. PS Osmina a  DPS Resonance – Mgr. Helena Valová, Marta Svobodová, Mgr. Vít Košíček. Ve dnech 21. - 27. srpna 2016.

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 6. Žáci ze třídy Věry Havelkové a Ladislavy Dostálové.

Základní umělecká škola - ZUŠ Třebíč

Naše škola se nachází v prostorách budovy Fórum na Masarykově náměstí a v Soukopově ulici v Třebíči. Zřizovatelem je město Třebíč. Má detašovaná pracoviště v Třebíči - Kpt. Jaroše 863, Okříškách, Jaroměřicích nad Rokytnou a Rokytnici nad Rokytnou.

Počátek uměleckého vzdělávání v Třebíči je spojen se vznikem Městské hudební školy v roce 1945.
V průběhu času škola sídlila v různých budovách, měnila svůj název (LŠU, ZUŠ) a rozšiřovala se o další vyučované obory.
V roce 1990 se sídlem školy stala budova Fórum na Masarykově náměstí. V roce 1994 byla v Třebíči
založena Základní umělecká škola Resonance se sídlem v Soukopově ulici.
1. ledna 2012 došlo ke sloučení obou škol v jeden právní subjekt pod názvem Základní umělecká škola Třebíč.

 

                                                         

     P1590297   Kopie - Foto ZUŠ 21. 3. 06 108 (2)