568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338

OZNÁMENÍ

V úterý 30. května 2017 ruším v plném rozsahu výuku na všech pracovištích ZUŠ Třebíč z důvodu konání celostátní akce ZUŠ OPEN

Jiří Suchánek – ředitel ZUŠ Třebíč

ZUŠ OPEN – 30. května 2017

Naše ZUŠ se také připravuje – bližší informace a podrobnosti -  ZUŠ Open

Připravujeme

Slavnostní akt

Petrůvky. Účinkují žáci ze třídy  Petra Matouška, klavírní doprovod Eva Vaňková dipl. um.

Generální zkouška na Závěrečný koncert

Třebíč. Divadlo Pasáž. Generální zkouška 13:00 – 17:00.

Proběhlo

Veletrh muzeí

Třebíč. Zámek. Účinkují žáci ze třídy Petra Matouška.

» více informací

Koncert Kids for Europe

Praha. Parlament ČR. Státní akta.  Vystoupí žáci ze třídy Bohumily Hanzalové, Karly  Ošmerové, Soni Němcové a Jany Spekhorstové, Dipl. Lehrer. Vystoupení žáků ZUŠ na této akci je realizováno ve spolupráci s Gymnáziem Třebíč.

Základní umělecká škola - ZUŠ Třebíč

Naše škola se nachází v prostorách budovy Fórum na Masarykově náměstí a v Soukopově ulici v Třebíči. Zřizovatelem je Město Třebíč. Má detašovaná pracoviště v Třebíči - Kpt. Jaroše 863, Okříškách, Jaroměřicích nad Rokytnou a Rokytnici nad Rokytnou.

Počátek uměleckého vzdělávání v Třebíči je spojen se vznikem Městské hudební školy v roce 1945.
V průběhu času škola sídlila v různých budovách, měnila svůj název (LŠU, ZUŠ) a rozšiřovala se o další vyučované obory.
V roce 1990 se sídlem školy stala budova Fórum na Masarykově náměstí. V roce 1994 byla v Třebíči
založena Základní umělecká škola Resonance se sídlem v Soukopově ulici.
1. ledna 2012 došlo ke sloučení obou škol v jeden právní subjekt pod názvem Základní umělecká škola Třebíč.

 

                                                         

     P1590297   Kopie - Foto ZUŠ 21. 3. 06 108 (2)

 

Soutěže základních uměleckých škol vyhlášených MŠMT pro školní rok 2016/2017
podporuje Kraj Vysočina.

Banner iZUŠ