568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

OZNÁMENÍ

Základní umělecká škola Třebíč přijme kvalifikovaného učitele hry na elektronické klávesové nástroje. Podmínkou je absolutorium z konzervatoře – hra na klavír nebo na varhany.

Upozornění

Paní učitelka Hana Horká  nevyučuje až do 23. února 2018 z důvodu nemoci.

Evropa ve škole

Krajské kolo literární a výtvarné soutěže Evropa ve škole se uskuteční 16. března 2018 v ZUŠ Třebíč.

Soutěžní práce zasílejte na adresu školy nejpozději do 14. března 2018.

Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje

22. února 2018 – Koncertní sál ZUŠ Třebíč

1. cena  - postup do krajského kola

Zobcová flétna - Ondřej Holčák /ze třídy Evy Hercegové/

Flétna - Eliška Veškrnová, Tereza Hlouchová /ze třídy Alice Matouškové/, Zuzana Matoušková /ze třídy Lenky Doležalové/

Saxofon - Tomáš Mahel, Vít Šesták / ze třídy Václava Sobotky/

Trubka - Jiří Kuchař, František Neuman /ze třídy Petra Matouška/

Všem žákům, učitelům a korepetitorům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Blahopřejeme k výborným výsledkům a v krajském kole soutěže, které se koná 27. března 2018 v ZUŠ Jihlava, přejeme mnoho úspěchů.

Další umístění našich žáků - kompletní výsledková listina okresního kola soutěže:

Výsledková listina - okresní kolo - dechové nástroje

Školní kolo soutěžní přehlídky ZUŠ tanečního oboru

21. února 2018 - ZŠ Kpt. Jaroše – tělocvična

Do okresní přehlídky, která se koná 9. března 2018 v divadle Pasáž, postupují všechny choreografie.

Blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů!

Připravujeme

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Lenky Sýkorové.

Okresní kolo soutěžní přehlídky ZUŠ

Třebíč. Divadlo Pasáž. Okresní kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru.

Proběhlo

Sportovec města Třebíče

Třebíč. Klub mládeže Hájek. Vyhlášení ankety Sportovec města Třebíče. V programu vystoupí žáci Petra Matouška, klavírní doprovod Eva Vaňková dipl. um.

Okresní kolo soutěže ZUŠ

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje.

» více informací

Základní umělecká škola - ZUŠ Třebíč

Naše škola se nachází v prostorách budovy Fórum na Masarykově náměstí a v Soukopově ulici v Třebíči. Zřizovatelem je Město Třebíč. Má detašovaná pracoviště v Třebíči - Kpt. Jaroše 863, Okříškách, Jaroměřicích nad Rokytnou a Rokytnici nad Rokytnou.

Počátek uměleckého vzdělávání v Třebíči je spojen se vznikem Městské hudební školy v roce 1945.
V průběhu času škola sídlila v různých budovách, měnila svůj název (LŠU, ZUŠ) a rozšiřovala se o další vyučované obory.
V roce 1990 se sídlem školy stala budova Fórum na Masarykově náměstí. V roce 1994 byla v Třebíči
založena Základní umělecká škola Resonance se sídlem v Soukopově ulici.
1. ledna 2012 došlo ke sloučení obou škol v jeden právní subjekt pod názvem Základní umělecká škola Třebíč.

 

                                                         

     P1590297   Kopie - Foto ZUŠ 21. 3. 06 108 (2)

 

Děkujeme za podporu

Rada Kraje Vysočina dne 7. března 2017 rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 140 000 Kč na generální opravu klavíru značky Steinway & Sons. Klavír je využíván na koncertech, soutěžích a dalších akcích v koncertním sále školy.

Banner iZUŠ