568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338

OZNÁMENÍ

Přejeme všem žákům a jejich rodičům krásné prázdniny a dovolenou, hodně sluníčka a těšíme se na viděnou v novém školním roce.

učitelé ZUŠ Třebíč

Připravujeme

V nejbližší době nejsou připravovány žádné akce.

Proběhlo

Třídní besídka

Soukopova ul. Učebna č. 6. Žáci ze třídy Věry Havelkové a Ladislavy Dostálové.

Vyřazování žáků ZŠ Bartuškova

Třebíč. Kinosál Pasáž. V programu vystoupí Mgr. Jarmila Kubová, Zuzana Doležalová.

Základní umělecká škola - ZUŠ Třebíč

Naše škola se nachází v prostorách budovy Fórum na Masarykově náměstí a v Soukopově ulici v Třebíči. Zřizovatelem je město Třebíč. Má detašovaná pracoviště v Třebíči - Kpt. Jaroše 863, Okříškách, Jaroměřicích nad Rokytnou a Rokytnici nad Rokytnou.

Počátek uměleckého vzdělávání v Třebíči je spojen se vznikem Městské hudební školy v roce 1945.
V průběhu času škola sídlila v různých budovách, měnila svůj název (LŠU, ZUŠ) a rozšiřovala se o další vyučované obory.
V roce 1990 se sídlem školy stala budova Fórum na Masarykově náměstí. V roce 1994 byla v Třebíči
založena Základní umělecká škola Resonance se sídlem v Soukopově ulici.
1. ledna 2012 došlo ke sloučení obou škol v jeden právní subjekt pod názvem Základní umělecká škola Třebíč.

 

                                                         

     P1590297   Kopie - Foto ZUŠ 21. 3. 06 108 (2)