568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

OZNÁMENÍ

Taneční představení I. – Divadlo Pasáž 4. května 2018

Předprodej vstupenek na Taneční představení I. je zahájen v pondělí 16. dubna 2018 v kanceláři ZUŠ v úředních hodinách.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA školní rok 2018/2019

   ZMĚNA TERMÍNU UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK KE STUDIU

      Uzávěrka přihlášek je 27. dubna 2018 (24:00 hodin).

Přihlášky podané po tomto datu budou v systému iZUŠ evidovány až na další školní rok (2019/2020).

Přijímací zkoušky do všech oborů budou probíhat v termínu 14. - 18. května 2018.

      Bližší informace najdete v sekci  Přijímací zkoušky

Blahopřání

Řádem Bílé křídy, které za obětavou práci pro školy a dlouholetou pedagogickou práci uděluje Město Třebíč, byla oceněna paní Jaroslava Beranovská, učitelka výtvarného oboru ZUŠ Třebíč.

Blahopřejeme.

 

Krajské kolo taneční soutěžní přehlídky

20. dubna 2018 - Divadlo Pasáž - Třebíč

Stříbrné pásmo - Karička – Skupina JL /p. uč. Mgr. Šárka Nohová/

Bronzové pásmo - Hlas Afriky – Arabes D2 /p. uč. Mgr. Marika Indrová/

Bronzové pásmo - Hypnotic – Arabes J3 /p. uč. Mgr. Marika Indrová/

Zvláštní ocenění za čistotu lidového projevu – Skupina JL /p. uč. Mgr. Šárka Nohová/

Zvláštní ocenění za technickou připravenost – Arabes J3 /p. uč. Mgr. Marika Indrová/

Kompletní výsledková listina k nahlédnutí zde:

Výsledková listina - Krajská taneční přehlídka

Všem žákům a učitelům blahopřejeme k ocenění a děkujeme za výbornou reprezentaci školy. Také děkujeme za bezvadný průběh celé soutěže.

Připravujeme

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Václava Sobotky, DiS a Stanislava Kolbábka.

Absolventský koncert IV.

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

Proběhlo

Absolventský koncert III.

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

Absolventský koncert II.

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Absolventi I. stupně hudebního oboru.

» více informací

Základní umělecká škola - ZUŠ Třebíč

Naše škola se nachází v prostorách budovy Fórum na Masarykově náměstí a v Soukopově ulici v Třebíči. Zřizovatelem je město Třebíč. Má detašovaná pracoviště v Třebíči - Kpt. Jaroše 863, Okříškách, Jaroměřicích nad Rokytnou a Rokytnici nad Rokytnou.

Počátek uměleckého vzdělávání v Třebíči je spojen se vznikem Městské hudební školy v roce 1945.
V průběhu času škola sídlila v různých budovách, měnila svůj název (LŠU, ZUŠ) a rozšiřovala se o další vyučované obory.
V roce 1990 se sídlem školy stala budova Fórum na Masarykově náměstí. V roce 1994 byla v Třebíči
založena Základní umělecká škola Resonance se sídlem v Soukopově ulici.
1. ledna 2012 došlo ke sloučení obou škol v jeden právní subjekt pod názvem Základní umělecká škola Třebíč.

                                                         

     P1590297   Kopie - Foto ZUŠ 21. 3. 06 108 (2)

Děkujeme za podporu

Rada Kraje Vysočina dne 7. března 2017 rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 140 000 Kč na generální opravu klavíru značky Steinway & Sons. Klavír je využíván na koncertech, soutěžích a dalších akcích v koncertním sále školy.

Okresní a krajská kola soutěží ZUŠ jsou organizována za finančního přispění Kraje Vysočina.

Banner iZUŠ