568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338

OZNÁMENÍ

Upozornění pro žáky hudebního oboru

V pondělí 12. prosince 2016 se nekoná výuka hudební teorie v budově ZUŠ Fórum a ZUŠ Soukopova ul. z důvodu konání Vánočního koncertu.

Předprodej vstupenek

Vážení rodiče a přátelé ZUŠ Třebíč,

předprodej vstupenek na Vánoční koncert ZUŠ Třebíč, který se bude konat 12. prosince 2016, bude zahájen ve středu 30. listopadu 2016.

Vstupenku s místenkou za jednotnou cenu 50 Kč zakoupíte v kanceláři školy – budova Fórum – II. patro vlevo – v následujících úředních hodinách:

pondělí – 13:00 – 15:00

středa – 9:00 – 11:00; 13:00 – 15:00

pátek – 13:00 – 15:00

Připravujeme

Třídní besídka

Jaroměřice nad Rokytnou. ZŠ O. Březiny – třída 1. A. Žáci ze třídy Mgr. Jarmily Kubové.

Koncert smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Proběhlo

Adventní jarmark

Třebíč. Karlovo nám. Radnice – 1. patro Městského úřadu. DPS – Mgr. Helena Valová a žáci ze třídy Vlasty Procházkové.

Vánoční strom

Třebíč. Sportovní areál Hvězda. Rozsvěcení vánočního stromu. DPS – Mgr. Helena Valová, Trumpetový soubor – Petr Matoušek.

Základní umělecká škola - ZUŠ Třebíč

Naše škola se nachází v prostorách budovy Fórum na Masarykově náměstí a v Soukopově ulici v Třebíči. Zřizovatelem je Město Třebíč. Má detašovaná pracoviště v Třebíči - Kpt. Jaroše 863, Okříškách, Jaroměřicích nad Rokytnou a Rokytnici nad Rokytnou.

Počátek uměleckého vzdělávání v Třebíči je spojen se vznikem Městské hudební školy v roce 1945.
V průběhu času škola sídlila v různých budovách, měnila svůj název (LŠU, ZUŠ) a rozšiřovala se o další vyučované obory.
V roce 1990 se sídlem školy stala budova Fórum na Masarykově náměstí. V roce 1994 byla v Třebíči
založena Základní umělecká škola Resonance se sídlem v Soukopově ulici.
1. ledna 2012 došlo ke sloučení obou škol v jeden právní subjekt pod názvem Základní umělecká škola Třebíč.

 

                                                         

     P1590297   Kopie - Foto ZUŠ 21. 3. 06 108 (2)