568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338

OZNÁMENÍ

ZUŠ OPEN – 30. května 2017

Naše ZUŠ se také připravuje – bližší informace a podrobnosti -  ZUŠ Open

Připravujeme

Absolventský koncert II.

Třebíč. Národní dům. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

Koncert klavírního oddělení

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé klavírního oddělení.

Proběhlo

Třídní besídka

Třebíč. Katolické gymnázium . aula. Žáci ze třídy Soni Němcové.

Absolventský koncert I.

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

Základní umělecká škola - ZUŠ Třebíč

Naše škola se nachází v prostorách budovy Fórum na Masarykově náměstí a v Soukopově ulici v Třebíči. Zřizovatelem je Město Třebíč. Má detašovaná pracoviště v Třebíči - Kpt. Jaroše 863, Okříškách, Jaroměřicích nad Rokytnou a Rokytnici nad Rokytnou.

Počátek uměleckého vzdělávání v Třebíči je spojen se vznikem Městské hudební školy v roce 1945.
V průběhu času škola sídlila v různých budovách, měnila svůj název (LŠU, ZUŠ) a rozšiřovala se o další vyučované obory.
V roce 1990 se sídlem školy stala budova Fórum na Masarykově náměstí. V roce 1994 byla v Třebíči
založena Základní umělecká škola Resonance se sídlem v Soukopově ulici.
1. ledna 2012 došlo ke sloučení obou škol v jeden právní subjekt pod názvem Základní umělecká škola Třebíč.

 

                                                         

     P1590297   Kopie - Foto ZUŠ 21. 3. 06 108 (2)

 

Soutěže základních uměleckých škol vyhlášených MŠMT pro školní rok 2016/2017
podporuje Kraj Vysočina.

Banner iZUŠ