568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338

OZNÁMENÍ

Blahopřání

Lukáš Krupička - hra na harfu ze třídy Anny Kolaříkové, DiS. a Jiří Hlaváček - hra na violu ze třídy Jakuba Lojdy, DiS. úspěšně složili talentové zkoušky a byli přijati do druhého ročníku studia hudebního oboru na Konzervatoř Brno.

Gratulujeme žákům i učitelům!

 

Pro všechny žáky a učitele

V sekci ZUŠ Open jsou přidány fotografie ZUŠ Open v Třebíči 30. května 2017

Připravujeme

Závěrečné vystoupení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Vystoupení pro rodiče - skupinky A, B, C – literárně dramatický obor – Mgr. Marika Indrová.

Vystoupení pro seniory

Třebíč. Domov pro seniory – Koutkova ul. Účinkují žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové a Petra Matouška.

Proběhlo

Rozeznělá Třebíč + Tančím! Tančíš? Tančíme!!!

Třebíč. Svátek hudby. Rozezní a roztančí se netradiční prostory ve městě, zapojí se hudebníci i tanečníci z Třebíče i odjinud a společně oslaví svátek hudby – hudbou i tancem. Tančím! Tančíš? Tančíme!!! – vystoupení TO ZUŠ Třebíč pro žáky ZŠ a MŠ, hřiště a zahrada ZŠ Kpt. Jaroše – 9:00 – 11:00; Hudba v ulicích – vystoupení žáků a učitelů ZUŠ Třebíč v ulicích centra města – 15:00 – 16:30; Oživlé obrazy – společné vystoupení HO, TO a VO, prostor před divadlem Pasáž – 16:30 – 17:30; Tančím! Tančíš? Tančíme!!! – tanečně-hudební happening ZUŠ Třebíč, prostor před divadlem Pasáž – 17:30 – 18:00; Koncert duchovní hudby - Bazilika sv. Prokopa v 19:00 - vystoupí žáci a učitelé ZUŠ Třebíč.

» více informací

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Petra Matouška.

Základní umělecká škola - ZUŠ Třebíč

Naše škola se nachází v prostorách budovy Fórum na Masarykově náměstí a v Soukopově ulici v Třebíči. Zřizovatelem je Město Třebíč. Má detašovaná pracoviště v Třebíči - Kpt. Jaroše 863, Okříškách, Jaroměřicích nad Rokytnou a Rokytnici nad Rokytnou.

Počátek uměleckého vzdělávání v Třebíči je spojen se vznikem Městské hudební školy v roce 1945.
V průběhu času škola sídlila v různých budovách, měnila svůj název (LŠU, ZUŠ) a rozšiřovala se o další vyučované obory.
V roce 1990 se sídlem školy stala budova Fórum na Masarykově náměstí. V roce 1994 byla v Třebíči
založena Základní umělecká škola Resonance se sídlem v Soukopově ulici.
1. ledna 2012 došlo ke sloučení obou škol v jeden právní subjekt pod názvem Základní umělecká škola Třebíč.

 

                                                         

     P1590297   Kopie - Foto ZUŠ 21. 3. 06 108 (2)

 

Soutěže základních uměleckých škol vyhlášených MŠMT pro školní rok 2016/2017
podporuje Kraj Vysočina.

Banner iZUŠ