568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Koncert pro seniory

3. června 2019 14:30

Třebíč. Domov pro seniory. ul. Manž. Curieových. Vystoupí žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové a Petra Matouška, hudební doprovod Eva Vaňková, dipl. um.  a Petr Gross.

Fotografie z vystoupení

1 2