ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Úplata za vzdělávání

Splatnost úplaty za vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2019/2020 je 21. srpna 2020. Neuhrazení úplaty za vzdělávání ve stanoveném termínu je (podle § 7 odst. 2, písm. d, vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání) důvodem k ukončení vzdělávání.

Sazby úplaty za vzdělávání pro školní rok 2020/2021

hudební oborindividuální výuka250,- Kč/měsíc1.250,- Kč/pololetí
 skupinová výuka220,- Kč/měsíc1.100,- Kč/pololetí
 kolektivní výuka
/sborový zpěv/
250,- Kč/měsíc1.250,- Kč/pololetí
výtvarný oborkolektivní výuka230,- Kč/měsíc1.150,- Kč/pololetí
taneční oborkolektivní výuka230,- Kč/měsíc1.150,- Kč/pololetí
literárně – dramatický oborkolektivní výuka220,- Kč/měsíc1.100,- Kč/pololetí
studium pro dospělé 1.300,- Kč/měsíc6.500,- Kč/pololetí


Splatnost za 1. pololetí 2020/2021 - 21. srpna 2020.

Splatnost za 2. pololetí 2020/2021 - 22. ledna 2021.


UPOZORNĚNÍ

  • Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí škol. roku bez závažných důvodů, úplata za vzdělávání se nevrací.
  • Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

( § 8, odst. 3, vyhlášky č.71/2005 Sb. )

    Úplata za vzdělávání se stanovuje dle Vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání. Úplata je pouze příspěvkem na provoz školy, vyjma studia pro dospělé pracující - tito hradí náklady v plné výši. Rozdíl mezi příspěvkem od rodičů a skutečnými náklady je hrazen ze státního rozpočtu a z rozpočtu Města Třebíče.