ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Úplata za vzdělávání

Sazby úplaty za vzdělávání pro školní rok 2024/2025Splatnost úplaty za vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2024/2025 je 21. června 2024.

Splatnost úplaty za vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2024/2025 je 15. prosince 2024.

Neuhrazení úplaty za vzdělávání ve stanoveném termínu je (podle § 7 odst. 2, písm. d, vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání) důvodem k ukončení vzdělávání.

Základní studium

hudební obor

individuální výuka

300,- Kč/měsíc

1.500,- Kč/pololetí

skupinová výuka

280,- Kč/měsíc

1.400,- Kč/pololetí

kolektivní výuka (sborový zpěv)

300,- Kč/měsíc

1.500,- Kč/pololetí

výtvarný obor

kolektivní výuka

260,- Kč/měsíc

1.300,- Kč/pololetí

taneční obor

kolektivní výuka

260,- Kč/měsíc

1.300,- Kč/pololetí

literárně – dramatický obor

kolektivní výuka

260,- Kč/měsíc

1.300,- Kč/pololetí

malý umělec

kolektivní výuka

220,- Kč/měsíc

1.100,- Kč/pololetí

studium pro dospělé

1.500,- Kč/měsíc

7.500,- Kč/pololetí


UPOZORNĚNÍ

  • Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí škol. roku bez závažných důvodů, úplata za vzdělávání se nevrací.
  • Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. ( § 8, odst. 3, vyhlášky č.71/2005 Sb. )

Úplata za vzdělávání se stanovuje dle Vyhlášky o základním uměleckém vzdělávání. Úplata je pouze příspěvkem na provoz školy, vyjma studia pro dospělé pracující - tito hradí náklady v plné výši. Rozdíl mezi příspěvkem od rodičů a skutečnými náklady je hrazen ze státního rozpočtu a z rozpočtu Města Třebíče.