ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Vyučované obory

ZUŠ Třebíč poskytuje základy uměleckého vzdělání v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon), vyhláškou č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, rámcovým vzdělávacím programem pro základní umělecké vzdělávání (RVP-ZUV) a školním vzdělávacím programem (ŠVP) v platném znění.

Nabízíme vzdělávání v těchto oborech:


Kromě toho zřizujeme též AKADEMII PRO SENIORY. Jedná se o tříleté studium v hudebním, tanečním a výtvarném oboru pro osoby 60 let věku a výše, které mají trvalé bydliště na území města Třebíče a v místních částech Budíkovice, Pocoucov, Ptáčov, Račerovice, Řípov, Slavice a Sokolí.