Taneční obor

Taneční obor

Taneční obor umožňuje žákům poznat krásy tance a pohybu. Podchycuje a rozvíjí taneční nadání, prohlubuje vztah k pohybu, zvyšuje kondici a flexibilitu a kultivuje osobnost žáka. Umožňuje komplexně a systematicky rozvíjet jedince po stránce tělesné a duševní.

Výuka tanečního oboru probíhá v prostorách budovy Fórum a ZŠ Kpt. Jaroše. 

Vzdělávání v tanečním oboru se řídí školním vzdělávacím programem, který určuje učební plány a vzdělávací obsahy jednotlivých studijních zaměření a nabízí tato dvě studijní zaměření.


Studijní zaměření

Taneční přípravka

Toto studijní zaměření je určeno pro žáky tanečního oboru ve věku 5 a 6 let a obsahuje předměty – Taneční průprava a Malý umělec.


Po ukončení mohou žáci pokračovat ve studiu tance ve studijním zaměření Tanec 1 nebo Tanec 2. 

Tanec 1

Studijní zaměření Tanec 1 je vyváženou kombinací tance klasického, lidového a moderního.


Využívá léty prověřených přístupů k výuce klasického tance. V moderním tanci uplatňujeme principy a taneční techniky legendárních tanečníků (I. Duncan, M. Graham, L. Horton, J. Limón, M. Cunningham a další). V lidovém tanci klademe důraz na přirozenost pohybu, tradice, rytmus, hru i zpěv. Zaměřujeme se na typické znaky etnografických regionů naší republiky, později pak zpracováváme i lidové tance z ostatních států celého světa.

 IMG_6521 _IMG_0301

Cílem výuky studijního zaměření Tanec 1 je provázání dovedností a estetického cítění s rozšiřováním pohybových a obecně tanečních schopností. Taneční zaměření Tanec 1 nabízí možnost navštěvovat soubory - baletní soubor zaměřený na tanec na špičkovkách, Yocheved, který zpracovává židovské a moderní izraelské tance a folklorní soubor Bajdyšek s mnohaletou tradicí zabývající se hlavně oblastí Horácko a také soubor současného tance L- Dance.

P1160617 P1100212

Studijní zaměření Tanec 1 - Základní studium I. stupně je sedmileté a obsahuje vyučovací předměty Klasický tanec, Lidový tanec, Současný tanec, Taneční praxe a nepovinný vyučovací předmět Souborová práce.

Na II. stupni se zřizuje jednoleté přípravné studium a čtyřleté základní studium s vyučovacími předměty Klasický tanec, Lidový tanec, Současný tanec, Taneční praxe a nepovinný vyučovací předmět Souborová práce.

P1070633 P1170038Tanec 2

Studijní zaměření Tanec 2 nabízí svým žákům výuku založenou na 4 principech - odbornost, osobitost, originálnost a otevřenost.


Při výuce žák získá znalosti a dovednosti z tanečních technik klasického, moderního a jazzového tance, využívá metod a principů současného tance k celkové kultivaci svého tanečního projevu. Pomocí tvořivé taneční výchovy poznává sám sebe, principy pohybu, vnímá prostor, naučí se spolupráci a zodpovědnosti, nebojí se experimentovat, což vede k všestrannému rozvoji jeho osobnosti. Používá principů vědomého těla s ohledem na svůj věk a na anatomické možnosti. V souboru Arabes vytváří choreografie a taneční projekty, prioritně ve stylu Dance art a Show dance.

28 46 37

Studijní zaměření Tanec 2 - Základní studium I. stupně je sedmileté a obsahuje vyučovací předměty - Současná taneční tvorba, Kreativní tanec, Soubor Arabes, a nepovinné předměty - Baletní technika a Souborová práce.

Na II. stupni se zřizuje jednoleté přípravné studium a čtyřleté základní studium s vyučovacími předměty Současná taneční tvorba, Kreativní tanec, Soubor Arabes, a nepovinné předměty - Baletní technika a Souborová práce.

 42 161 81 179

Žáci tanečního oboru pracují v celé řadě různě zaměřených tanečních souborů. Účastní se domácích i zahraničních přehlídek, soutěží a různých vystoupení, a to se značnými úspěchy.

Vyučující tanečního oboru - Adéla Bohutínská, DiS.; Bc. Kristýna Duranová, DiS.; Hana Horká; Bartoloměj Indra; Mgr. Marika Indrová; Mgr. Ivana Jančoková; DiS.; Mgr. Šárka Nohová; Bc. Martina Novotná

Korepetice - Jan Sladký

PXL_20230416_144017630.MP SBCmedaile DSC_0788 DSC_0845

Plánované akce tanečního oboru