ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Slavnostní ocenění talentovaných žáků základních škol v Třebíči

12.06.2024 11:27

11. června 2024 – foyer Pasáž

Ocenění obdrželi žáci naší ZUŠ, Markéta Matějková a Jakub Procházka.

Zároveň vystoupili v rámci kulturního programu slavnostního ocenění.

Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Děkujeme i jejich pedagogům za vedení a podporu.

Poděkování za přípravu vystoupení patří Janě Spekhorstové, Ph. D., Mgr. Marice Indrové a také žákům LDO.

Vedení ZUŠ Třebíč


Úřední hodiny ředitelny

Ve středu 12. června jsou zrušené odpolední úřední hodiny ředitelny.


Úřední hodiny ředitelny

10.06.2024 10:10

Ve středu 12.6. jsou zrušené odpolední úřední hodiny ředitelny.


Poděkování

31.05.2024 10:53

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ

Děkujeme všem účinkujícím žákům a jejich učitelům, kteří společně připravili krásný Závěrečný koncert ZUŠ.

Poděkování patří také realizačnímu týmu a kolektivu učitelů, kteří se podíleli na organizaci koncertu.

Děkujeme rodičům našich žáků za podporu a spolupráci.

Vedení ZUŠ Třebíč


Závěrečný koncert ZUŠ

29.05.2024 12:12

ZUŠ Závěrečný koncert - 30. května 2024 - TV

Čtvrtek 30. května - Závěrečný koncert ZUŠ, divadlo Pasáž

Doprovodný program:

16:00 – 16:50 – před divadlem Pasáž – taneční a hudební vystoupení (připravili uč. M. Indrová, B. Indra, V. Malý) – koná se pouze za příznivého počasí

16:30 – 16:45 – foyer – hudební vystoupení (připravila uč. V. Havelková)

Z důvodu konání závěrečného koncertu a generálky ruším ve čtvrtek 30. května 2024 výuku v celé ZUŠ včetně odloučených pracovišť.

Zároveň si vás na tento koncert dovoluji pozvat.

Začínáme v 17:00 hodin v divadle Pasáž.

Těšíme se na setkání.

Eva Vaňková - ředitelka ZUŠ


Pozvánka ke sledování benefičního koncertu ZUŠ Open

27.05.2024 8:59

Benefiční koncert Magdaleny Kožené a základních uměleckých škol

ZUŠ OPEN
Praha. Malostranské náměstí. Kostel Sv. Mikuláše.
28. května od 20:15— do 21:30 v přímém přenosu Čt art

Na benefičním koncertu v chrámu sv. Mikuláše, účinkuje i naše žákyně Veronika Velková - ze třídy p. uč. Jakuba Lojdy.

Podpořte, prosím, tento mimořádný projekt, na kterém vystoupí 300 žáků ze ZUŠ z celé ČR.

Nadační fond Magdaleny Kožené systematicky rozšiřuje své aktivity i o podporu dětí a mladých lidí, jejichž životy provází zdravotní handicap či sociální znevýhodnění. Nadačním projektům bude věnován Benefiční koncert Magdaleny Kožené a základních uměleckých škol 28. května v kostele sv. Mikuláše v přímém přenosu České televize – ČT art. Na koncertě spolu s pěvkyní pod taktovkou dirigenta Jana Kučery vystoupí vedle žáků a pedagogů ZUŠ také houslový virtuos Josef Špaček. Programem bude provázet generální ředitel České filharmonie David Mareček. Koncert, který se koná ve spolupráci a za podpory Asociace ZUŠ ČR, Charity ČR a Arcibiskupství pražského, má potenciál zcela mimořádné kulturní události a bude významným příspěvkem k Roku české hudby. Během přímého přenosu bude možné přispívat na aktivity Nadačního fondu a Charity ČR prostřednictvím DMS nebo přímo převodem libovolné částky na účet.

V provedení 80členného symfonického orchestru, jehož základ tvoří symfonický orchestr ZUŠ Liberec, budou provedeny skladby Václava Hugo Voříška a Johanna Sebastiana Bacha. Spojené sbory ZUŠ z celé ČR přednesou vokální díla Zdeňka Lukáše a Václava Ptáčka,  závěr koncertu bude patřit provedení vokálně-symfonických skladeb Miloše Boka – Hymnus, Magnificat a části Gloria z jeho Missa brevis Es dur.  Koncert bude doplňovat taneční choreografie v režii Hany Achilles a Pavlíny Lipenské, které vznikají přímo pro tento mimořádný projekt.

ÚČINKUJÍ:

  • Magdalena Kožená – mezzosoprán
  • Josef Špaček – housle
  • Přemysl Kšica jr. – varhany
  • Spojený symfonický orchestr ZUŠ Open za podpory hráčů České filharmonie
  • Spojené dětské sbory ZUŠ Open
  • Žesťový soubor pražských ZUŠ
  • Jan Kučera – dirigent

V rámci celé dramaturgie vystoupí na 300 vybraných účinkujících žáků ZUŠ, nejlepších orchestrálních hráčů a vybraných pěveckých sborů, kteří patří ke špičkovým reprezentantům nejmladší umělecké generace. Tito interpreti navzdory svému věku mají s vystupováním v programech tohoto rozsahu a kvalitativních nároků bohaté zkušenosti. Jejich výkony podpoří také pedagogové ZUŠ, kteří sami patří k aktivním profesionálním umělcům. Uměleckým garantem koncertu je dirigent Jan Kučera.

PODPOŘME ZUŠKY

Jsme přesvědčeni, že koncert, na kterém spolu s pěvkyní vystupuje 300 žáků základních uměleckých škol, je i zásadním milníkem pro možnost podpory a pozici unikátního systému ZUŠ. Naší ambicí je, aby se obdobné koncerty mohly realizovat jako tradiční součást celostátního festivalu a vydobyly si pozici, jakou mají například Adventní koncerty či Koncert pro Světlušku.

Klíčem k tomu je jeho sledovanost. V této souvislosti se obracíme právě na vás, ředitelky, ředitele a pedagogy ZUŠ, s prosbou o spolupráci v rámci podpory sledovanosti koncertu. Jsou to právě základní umělecké školy, které tento výjimečný večer a kulturní událost připravily.  Neváhejte oslovit své kolegy, spolužáky, kamarády, šiřte informace o koncertu mezi své blízké, směrem ke zřizovatelům a kolegům z jiných škol.

VYSOKÁ SLEDOVANOST JE ZÁKLADNÍM PŘEDPOKLADEM K TOMU, ABY NADAČNÍ FOND MAGDALENY KOŽENÉ MOHL USILOVAT O TO, ABY SE KONCERT ZUŠ OPEN V TELEVIZI STAL OPAKUJÍCÍ SE TRADICÍ.

Děkujeme vám

ZUŠ Třebíč

Poděkování a gratulace

Děkujeme našim žáků a jejich pedagogům za vynikající výkony, které zazněly v rámci nedělního výběrového koncertu ve foyeru divadla Pasáž.

Tadeáš Pejzl (klavír - uč. Soňa Němcová) a Jakub Procházka (kytara – uč. J. Spekhorstová), byli Václavem Hudečkem vybráni pro společné účinkování v rámci dalšího festivalu Svátky hudby, jež se uskuteční v květnu 2025 v Třebíči.

Gratulujeme k jejich výkonům a tomuto úspěchu.


Oznámení

20.05.2024 10:55

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN ŘEDITELNY

V pondělí 20. května jsou zrušené odpolední úřední hodiny ředitelny.


Informace pro rodiče a žáky

16.05.2024 10:35

Od školního roku 2024/2025 již nebude ZUŠ Třebíč z ekonomických a provozních důvodů poskytovat vzdělávání na budově Soukopova ulice v Třebíči.

Výuka, která zde probíhala dosud bude realizovaná v učebnách budově Fórum nebo v budově Pasáž.

Děkujeme za pochopení.

Eva Vaňková, ředitelka ZUŠ


Studium na uměleckých školách

Hudební obor

Jakub Procházka (ze třídy Jany Spekhorstové Ph. D.) byl přijat ke studiu na Konzervatoř Brno a Kroměříž. Hru na kytaru bude studovat na brněnské konzervatoři ve třídě Prof.Vladislava Bláhy.

Výtvarný obor

Ke studiu na SŠ nebo VŠ byli přijati tito žáci:

Emílie Pravdová (ze třídy Blanky Bičákové) - Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky, Praha - multimediální tvorba

Sofie Samuelová (ze třídy Blanky Bičákové) - SUPŠ Jihlava – objekt a prostor, scénická a výstavní tvorba

Magdaléna Janíková (ze třídy Jitky Janíkové) - VUT Brno, ČVUT Praha - architektura

Robin Slabý (ze třídy Dity Vomelové) - SUPŠ Jihlava - grafika a média

Anna Koščová (ze třídy Dity Vomelové) - SUŠG Jihlava - animace a game art

Všem budoucím studentům přejeme hodně úspěchů a pedagogům děkujeme za podporu a přípravu svých žáků k dalšímu studiu vybraného oboru.


Úřední hodiny ředitelny ZUŠ - změna

13.05.2024 9:41

Ve středu 15. května jsou zrušené úřední hodiny ředitelny.


VII. ROČNÍK STIPENDIJNÍHO PROGRAMU MENART

07.05.2024 12:15

Do VII. ročníku stipendijního programu MenART 2024/2025, byla spolu se svojí pedagožkou Mgr. Evou Lojdovou, vybrána Eliška Pospíšilová, studentka sólového zpěvu ZUŠ Třebíč. Mentorkou tohoto programu je sopranistka Kateřina Kněžíková.

Gratulujeme k zařazení do tohoto programu a přejeme mnoho inspirativních uměleckých podnětů a zážitků.

Vedení ZUŠ


Oznámení

25.04.2024 11:34

V pondělí 29. dubna jsou zrušeny úřední hodiny ředitelny.