ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

PODĚKOVÁNÍ - ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ

30.05.2023 9:14

Děkujeme všem účinkujícím žákům a jejich učitelům, kteří společně připravili krásný Závěrečný koncert ZUŠ.

Poděkování patří celému realizačnímu týmu a kolektivu učitelů, kteří se podíleli na organizaci tohoto koncertu.

Děkujeme také rodičům našich žáků za podporu a spolupráci.

Vedení ZUŠ Třebíč


Změna úředních hodin ředitelny

V pondělí 29.5. jsou úřední hodiny ředitelny pouze v době 9:00 - 11:00 hod., odpolední hodiny jsou zrušeny.

Ve středu 31.5. jsou odpolední úřední hodiny pouze do 16:00 hod. Dopolední hodiny zůstávají v platnosti.


Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje

26. – 28. května 2023 – Praha 6, ZUŠ Petřiny

II. kategorie

3. místo - Anežka Machová (Vlasta Procházková)

III. kategorie

3. místo - Adéla Svobodová (Helena Valová)

VII. kategorie

2. místo - Alex Mach (Miloš Elšík)

X. kategorie

čestné uznání I. stupně - Erik Eis (Miloš Elšík)

Gratulujeme k těmto umístěním v ústředním kole soutěže a děkujeme za reprezentaci školy ve hře na elektronické klávesové nástroje.

Vedení ZUŠ


Závěrečný koncert ZUŠ - čtvrtek 25. května 2023 - zrušení výuky - vstupenky

16.05.2023 12:59

Z důvodu konání závěrečného koncertu a generálky ruším ve čtvrtek 25. května 2023 výuku v celé ZUŠ vč. odloučených pracovišť.

Prodej vstupenek na Závěrečný koncert (25. 5.) byl zahájen 2. května v MKS Třebíč na pokladně nebo www.mkstrebic.cz/e-vstupenky

Zároveň si vás na tento koncert dovoluji pozvat. Začínáme v 17:00 hodin v divadle Pasáž. 

Těšíme se na setkání.

Eva Vaňková - ředitelka ZUŠ


Závěrečný koncert ZUŠ - čtvrtek 25. května 2023 - zrušení výuky - vstupenky

11.05.2023 13:00

Z důvodu konání závěrečného koncertu a generálky ruším ve čtvrtek 25. května 2023 výuku v celé ZUŠ vč. odloučených pracovišť.

Prodej vstupenek na Závěrečný koncert (25. 5.) byl zahájen 2. května v MKS Třebíč na pokladně nebo www.mkstrebic.cz/e-vstupenky

Zároveň si vás na tento koncert dovoluji pozvat. Začínáme v 17:00 hodin v divadle Pasáž.

Těšíme se na setkání.

Eva Vaňková - ředitelka ZUŠ


Úřední hodiny ředitelny – změna

04.05.2023 10:14

Ve středu 10. května jsou zrušeny dopolední úřední hodiny ředitelny.

Náhradní termín je v úterý 9. května v čase 9:00 – 11:00 hod.


PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA AKCE ZUŠ KONANÉ VE VELKÉM SÁLE DIVADLA PASÁŽ – INFORMACE

Na akce ZUŠ, které se v tomto školním roce konají ve velkém sále divadla Pasáž, se budou NOVĚ prodávat vstupenky přes Městské kulturní středisko Třebíč.

Jedná se o Taneční představení I (27.4.), Taneční představení II (8.6.) a Závěrečný koncert ZUŠ (25.5.).

Informace o zahájení předprodeje najdete na plakátech a pozvánkách nebo v oznámení na webových stránkách školy.

PŘEDPRODEJ NA ZÁVĚREČNÝ KONCERT (25. 5.) BYL ZAHÁJEN 2. KVĚTNA.

Vstupenky můžete koupit od data předprodeje na pokladně Národního domu, dále přes on-line nákup zde https://www.mkstrebic.cz/e-vstupenky/ a v den konání akce, hodinu před jejím začátkem, přímo na pokladně v divadle.

Prodej vstupenek v kanceláři ZUŠ již nebude možný.


Změna úředních hodin ředitelny

24.04.2023 14:53

Úřední hodiny ředitelny ve středu 26. dubna jsou pouze v době 15:00 - 16:30 hod.


Klavírní soutěž - Pianoforte per tutti

Příbor – 21. dubna 2023

Aneta a Jan Hurdíkovi ze třídy BcA. Radky Hajšelové - stříbrné pásmo.

Blahopřejeme k tomuto úspěchu a děkujeme za reprezentaci školy ve hře na klavír.


Výtvarná soutěž – Les nás baví

Skupinka David Brabec, Eliška Kubisová, Mariana Matoušková, Andrea Šeneklová, Jakub Teplý (ze třídy Petry Procházkové)

se umístila na druhém místě v sedmé kategorii výtvarné soutěže Les nás baví, kterou pořádají Městské lesy Znojmo.

Gratulujeme k tomuto úspěchu a děkujeme za reprezentaci školy ve výtvarné soutěži.


Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje

21.04.2023 13:08

ZUŠ Chotěboř – 20. dubna 2023

II. kategorie

Anežka Machová ze třídy Vlasty Procházkové – 1. místo s postupem

III. kategorie

Adéla Svobodová ze třídy Mgr. Heleny Valové – 1. místo s postupem

VII. kategorie

Alex Mach ze třídy Miloše Elšíka – 1. místo s postupem

VIII. kategorie

Michael Tušer ze třídy Miloše Elšíka – 2. místo

X. kategorie

Erik Eis ze třídy Miloše Elšíka – 1. místo s postupem

Tomáš Bárta ze třídy Miloše Elšíka – 2. místo

Nikola Hráčková ze třídy Věry Havelkové – 2. místo

Monika Tomková ze třídy Leoše Valy, DiS. – 3. místo

Absolutní vítěz krajského kola – Alex Mach

Zvláštní ceny pro soutěžící

Anežka Machová, Alex Mach – Za muzikálnost

Zvláštní ceny pro pedagogy

Zvláštní cena poroty za mimořádnou pedagogickou práci

Miloš Elšík, Vlasta Procházková, Mgr. Helena Valová


Blahopřejeme k těmto úspěchům a děkujeme za reprezentaci školy ve hře na elektronické klávesové nástroje.

Přejeme všem soutěžícím a jejich pedagogům hodně úspěchů v ústředním kole soutěže.


Studium na SŠ a VŠ

20.04.2023 15:07

Gratulujeme úspěšně přijatým žákům na SŠ a VŠ uměleckého zaměření:

Karolína Vančurová ze třídy Jany Matějů Němčanovské byla přijata ke studiu na Mezinárodní konzervatoř Praha - obor Zpěv(zaměření - klasický zpěv)

Karolína Daňhelová ze třídy Michala Lukáče byla přijata ke studiu na JAMU Brno - obor Divadlo a výchova pro Neslyšící.

Přejeme mnoho úspěchů při studiu těchto uměleckých oborů.


Upozornění

16.04.2023 19:57

Ve dnech 17. a 18. dubna 2023 je kancelář ZUŠ uzavřena, úřední hodiny jsou zrušeny.


PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA AKCE ZUŠ KONANÉ VE VELKÉM SÁLE DIVADLA PASÁŽ – informace

Na akce ZUŠ, které se v tomto školním roce konají ve velkém sále divadla Pasáž, se budou NOVĚ prodávat vstupenky přes Městské kulturní středisko Třebíč.

Jedná se o Taneční představení I (27.4.), Taneční představení II (8.6.) a Závěrečný koncert ZUŠ (25.5.).

Informace o zahájení předprodeje najdete na plakátech a pozvánkách nebo v oznámení na webových stránkách školy.

PŘEDPRODEJ NA TANEČNÍ PŘEDSTAVENÍ I. BYL ZAHÁJEN 3. DUBNA 2023.

Vstupenky můžete koupit od data předprodeje na pokladně Národního domu, dále přes on-line nákup zde https://www.mkstrebic.cz/e-vstupenky/ a v den konání akce, hodinu před jejím začátkem, přímo na pokladně v divadle.

Prodej vstupenek v kanceláři ZUŠ již nebude možný.


The Best Dance Cup

Žďár nad Sázavou – 16. dubna 2023 - Celostátní taneční soutěž


V kategorii "Parketové kompozice hlavní - Basic"

Choreografie Trauma - Distanc ZUŠ Třebíč (Adéla Bohutínská) - 3. místo

V kategorii "Parketové kompozice hlavní - Advanced"

Choreografie Trustfall - Arabes ZUŠ Třebíč (Ivana Jančoková) - 2. místo

Blahopřejeme k tomuto úspěchu a děkujeme za reprezentaci školy v taneční soutěži.


Upozornění

03.04.2023 9:00

Ve dnech 3. – 5. dubna je ředitelna ZUŠ pro nemoc uzavřena, úřední hodiny jsou zrušeny.

V nejnutnějších případech se, prosím, obracejte na zástupce ředitelky školy nebo ekonomku.

Děkujeme za pochopení


KRÁSNÉ Velikonoce

Vážení rodiče, milí žáci a studenti, vážení příznivci školy, přejeme vám krásné velikonoční svátky.

Zaměstnanci ZUŠ Třebíč

Velikonoční PRÁZDNINY – 6.- 10. dubna 2023

Škola je po dobu prázdnin uzavřena.

Výuka po prázdninách začne v úterý 11. dubna 2023


Akademie pro seniory - AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

Podávání přihlášek ke studiu Akademie pro seniory v akademickém roce 2023/2024 bylo spuštěno.

Přihlášky podávejte nejpozději 31. května 2023.

Informace o studiu a podávání přihlášek zde: Přihláška ke studiu


Krajská soutěžní přehlídka ZUŠ ve sborovém zpěvu – 31. března 2023 – Bystřice nad Pernštejnem

I. kategorie – komorní sbory

Přípravný sbor Osmina – zlaté pásmo (Mgr. Helena Valová) zvláštní cena za nápaditý repertoár

II. kategorie – velké sbory

Resonance a Andante – ZUŠ Třebíč + ZUŠ Velké Meziříčí – zlaté pásmo (Mgr. Helena Valová) zvláštní cena za provedení skladby M. Kopelenta

Poděkování kolegům, kteří zajistili na soutěži hudební doprovod.

Blahopřejeme k tomuto úspěchu a děkujeme za reprezentaci školy ve sborovém zpěvu.Pro Bohemia 2023–21. ročník mezinárodní interpretační soutěže

Janáčkova konzervatoř v Ostravě – 1. dubna 2023

II. kategorie – zpěv

Eliška Pospíšilová – 1. cena a titul laureáta

(Mgr. Eva Lojdová, klavírní doprovod MgA. Karolína Coufalová)

Blahopřejeme k tomuto umístění a úspěchu, děkujeme za reprezentaci školy v sólovém zpěvu.


PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA AKCE ZUŠ - VELKÝ SÁL DIVADLA PASÁŽ

31.03.2023 8:37

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA AKCE ZUŠ KONANÉ VE VELKÉM SÁLE DIVADLA PASÁŽ – informace

Na akce ZUŠ, které se v tomto školním roce konají ve velkém sále divadla Pasáž, se budou NOVĚ prodávat vstupenky přes Městské kulturní středisko Třebíč.

Jedná se o Taneční představení I (27.4.), Taneční představení II (8.6.) a Závěrečný koncert ZUŠ (25.5.).

Vstupenky můžete koupit od data předprodeje na pokladně Národního domu, dále přes on-line nákup zde https://www.mkstrebic.cz/e-vstupenky/ a v den konání akce, hodinu před jejím začátkem, přímo na pokladně v divadle.

Prodej vstupenek v kanceláři ZUŠ již nebude možný.

Předprodej na Taneční představení I. bude zahájen 3. dubna 2023.

Více informací k předprodeji zde: https://www.mkstrebic.cz/e-vstupenky/