ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Klasifikace a výuka v ZUŠ 25. – 28. ledna 2021

22. 1. 2021 11:30

Vážení rodiče,

z důvodu současného zákazu přítomnosti dětí ve školách nemůžeme předat žákům vysvědčení za I. pololetí. S klasifikací se však můžete seznámit prostřednictvím informačního systému iZUŠ, se kterým již většina z vás pracuje (náhled do elektronické žákovské knížky, omluvenky z výuky apod.) Vysvědčení najdete v době od 28.1. do 1.3.2021 pod tlačítkem Náhled výpisu z vysvědčení. V případě, že neznáte přístupové údaje do systému, předá vám je třídní učitel. Pokud jste je zapomněli, při přihlášení do systému na webových stránkách www.izus.cz zmáčkněte tlačítko neznám heslo a dále postupujte dle návodu.

Do záložky kontakty, zde na webu školy, byly vloženy aktuální emailové adresy pedagogů ZUŠ.

V období 25. - 28. ledna 2021 probíhá výuka v ZUŠ dále distanční formou. V pátek 29. ledna 2021 jsou pololetní prázdniny a následují, 1. – 5. února 2021 jarní prázdniny.

Výuka od 8. února 2021 bude organizovaná v souladu s vládními opatřeními, sledujte, prosím, web školy nebo systém iZUŠ.

Vážení rodiče,

děkuji vám za spolupráci v celém prvním pololetí. A za to, že i v této složité době podporujete děti v uměleckém vzdělávání a zachováváte nám tak přízeň.

Vážíme si toho.

Bc. Eva Vaňková – ředitelka školy


Evropa ve škole

22. 1. 2021 11:00

Od roku 2021 se mění pořadatel konání  krajských kol výtvarných a literárních prací „Evropa ve škole“ za kraj Vysočina.

Vybrané soutěžní práce, které postoupí  do krajského kola, zasílejte, prosím, na tento kontakt:

Kateřina Voborná (Rauscherová)

pedagog volného času DDM Třebíč

Tomáše Bati 1084

tel: 737 020 776

e-mail: [email protected]


Piana do škol

9. 1. 2021 10:33

V září letošního roku odkoupila Nadace Karla Komárka Family Foundation 11 klavírů od firmy Petrof, které měly být původně prodány do Číny. Z důvodu návštěvy Miloše Vystrčila na Taiwanu však nakonec nebyl obchod realizován. Nadace K. Komárka se rozhodla odkoupené klavíry věnovat českým školám prostřednictvím grantové výzvy Piana do škol.


Třebíčská ZUŠ se do grantové výzvy také přihlásila. Se svým projektem byla odbornou komisí vybraná do druhého kola spolu s dalšími 50 školami. Na 11 zmiňovaných klavírů bohužel nakonec nedosáhla. Nadace se však rozhodla vyhlásit sbírku, jejímž cílem je vybrat finanční prostředky na pianina pro zbývajících 45 škol.

Průměrné stáří klavírů v základních uměleckých školách je 49 let a málokterá škola si může dovolit pořídit nový klasický klavír nebo pianino ze svých vlastních prostředků za několik stovek tisíc. A klavír provází děti při vzdělávání v ZUŠ po celou dobu, napříč všemi obory.

Tímto se na vás obracím s prosbou, zda byste mohli naši školu podpořit a pomoci jí tak získat nové pianino od české firmy Petrof. Na webových stránkách www.pianadoskol.cz najdete vedle informací o sbírce krátkou prezentaci naší školy a také informace, jak naši ZUŠ finančně podpořit. Budeme vděční za jakoukoliv finanční částku. Cílová částka pro každou školu je 219 000 Kč.

Pokud se rozhodnete naši ZUŠ podpořit, jako poděkování velmi rádi zveřejníme vaše jméno nebo logo vaší společnosti na našich webových stránkách v sekci Partneři. Nadace Karla Komárka Vám také na požádání vystaví potvrzení o daru.

Děkujeme za vaši případnou podporu.

Eva Vaňková – ředitelka ZUŠ


Výuka v ZUŠ v období 11.– 22. ledna 2021

8. 1. 2021 10:26

Systém opatření PES zůstává Usnesením Vlády ČR ze 7. ledna v 5. stupni.

Výuka v ZUŠ je tedy ve všech oborech a typech výuky i nadále, v období 11. - 22. ledna, poskytována distanční formou.

Eva Vaňková – ředitelka ZUŠ Třebíč


Výuka v ZUŠ v týdnu 4.–10. ledna 2021

28. 12. 2020 15:42

Dle usnesení Vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 se zakazuje v týdnu 4. – 10. ledna 2021 osobní přítomnost žáků v ZUŠ. Výuka v tomto období bude probíhat distančním způsobem.

Kolektivní obory a předměty (taneční, výtvarný a literárně-dramatický obor a výuka hudební teorie) – distanční výuka prostřednictvím aplikace Microsoft Teams

Hudební obor (individuální, skupinová, komorní, sborová a souborová výuka) – výuka prostřednictvím Microsoft Teams nebo dalších aplikací (Skype, Zoom, WhatsApp, Messenger atd.)

Akademie pro senioryvýuka neprobíhá


Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

prosím o pochopení aktuální situace a o aktivní spolupráci při distanční výuce. Výuka v ZUŠ v následujícím období, tedy od 11. ledna 2021, bude organizována podle dalších vládních nařízení. Sledujte, prosím, webové stránky školy nebo informační systém iZUŠ.

Přeji vám všem úspěšný nový rok.

Eva Vaňková - ředitelka ZUŠ Třebíč


Nové informace pro žáky a rodiče

15. 12. 2020 14:46

Z rozhodnutí Vlády ČR byly dny 21. a 22. prosince 2020 vyhlášeny jako Dny boje proti Covidu. V uvedené dny neprobíhá výuka v ZUŠ.

Navazují vánoční prázdniny, které trvají až do 3. ledna 2021.

Vážení rodiče, milí žáci a studenti,

děkujeme za vaši přízeň v tomto kalendářním roce.

Přejeme vám klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, štěstí a dobré nálady.

Zaměstnanci ZUŠ Třebíč

Upozornění

V jakém režimu bude probíhat výuka od 4. ledna 2021, po ukončení vánočních prázdnin, zatím nevíme, sledujte proto, prosím, další informace zde nebo v systému iZUŠ.


Provoz ZUŠ - od 7. prosince 2020

3. 12. 2020 10:58

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

jsme velmi rádi, že se můžeme s dětmi ze všech oborů opět potkat ve škole.

Od pondělí 7. prosince bude výuka v ZUŠ realizovaná podle 3. stupně epidemiologické tabulky PES, který nám vedle prezenční individuální výuky umožňuje také výuku kolektivních předmětů, byť v omezeném počtu dětí v učebně. Proto musíme v některých předmětech opět přistoupit ke změnám v organizaci výuky.

V nejbližší době budete vyučujícími kolektivních předmětů informováni, v jaké režimu bude výuka od 7. prosince probíhat.

Nošení roušek je i nadále povinné ve společných prostorách školy i ve výuce. Vzdělávací aktivity, jejíchž charakter neumožňuje nošení roušky - tedy zejména zpěv, tanec, hra na dechové nástroje – mohou být realizovány bez roušek.

Prosíme, abyste omezili pobyt dětí v ZUŠ na nejnutnější dobu výuky a děti doprovázeli pouze ke vstupu do prostor ZUŠ.

Stále platí, že kdokoliv s podezřením na infekční onemocnění nesmí do budovy vstoupit.

Děkuji vám všem za dodržování pravidel a přeji vám klidný adventní čas.

Eva Vaňková – ředitelka ZUŠ


Organizace výuky v ZUŠ od 25. listopadu 2020

22. 11. 2020 15:27

Vážení zákonní zástupci, milí žáci a studenti,

Usnesením Vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2020, o přesunu ČR z 5. do 4. stupně pohotovosti (tabulka protiepidemických opatření „PES“), můžeme od středy 25. listopadu 2020 poskytovat individuální výuku prezenční formou. Individuální výuka = 1 žák a 1 pedagog.

Organizace výuky v ZUŠ v období od 25. listopadu 2020

Hudební obor:

· Individuální výuka – za osobní přítomnosti žáků v ZUŠ

· Skupinová výuka – za osobní přítomnosti žáků v ZUŠ, výuka bude upravena tak, aby ve výuce byl vždy jeden žák

· Komorní, souborová, orchestrální hra a sborový zpěv – dále distanční formou

· Hudební teorie – dále distanční formou

Výtvarný obor, Taneční obor, Literárně-dramatický obor:

· dále distanční formou

Akademie pro seniory:

· Výuka neprobíhá – předpoklad znovuobnovení výuky – leden 2021 - při dobrém vývoji epidemie

Po celou dobu pobytu ve škole mají žáci povinnost nosit roušku. V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku – zejména tanec, zpěv, hra na dechové nástroje, si mohou žáci roušku sundat.

Ve společných prostorách ZUŠ i nadále platí povinnost nošení roušek. Prosíme, aby do prostor ZUŠ vstupovali pouze žáci. Prosíme také o omezení pobytu žáků v prostorách ZUŠ na co nejkratší dobu.

V případě nutnosti využívejte k jednání se školou emaily a telefony uvedené na webových stránkách.

Výuka v dalším období bude organizována dle aktuální epidemiologické situace a stupňů podle tabulky „PES“. Sledujte, prosím, webové stránky školy nebo systém iZUŠ.

Vážení zákonní zástupci, milí žáci

jsme rádi, že můžeme alespoň individuální výuku poskytovat již prezenční formou. Jsme si však vědomi, že dětem často na individuální výuku navazuje kolektivní výuka v ZUŠ, která bude však i nadále vyučovaná distančně. Proto prosím, abyste v případech časového překrývání prezenční
a distanční výuky kontaktovali vyučující a dohodli se na dalším postupu.

Děkuji za spolupráci a pochopení celé situace.

Přeji nám všem pevné zdraví!

Bc. Eva Vaňková – ředitelka ZUŠ


Informace o výuce v ZUŠ

20. 11. 2020 19:52

Pokyny k organizaci výuky v ZUŠ Třebíč od středy 25. listopadu 2020, s ohledem na dovolenou prezenční individuální výuku, najdete zde nejpozději v neděli 22. listopadu večer.

Bc. Eva Vaňková - ředitelka ZUŠ


Aktuální informace

15. 11. 2020 15:38

V období 16. – 27. listopadu 2020 si nezbytné úřední záležitosti vyřizujte, prosím, pouze prostřednictvím emailů, které jsou uvedeny v záložce kontakty, tedy bez osobní návštěvy ve škole. Děkujeme.

I nadále je výuka v ZUŠ poskytovaná distanční formou.