ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Pronájem hudebních nástrojů

Smlouvu o pronájmu hudebního nástroje vyplňuje pedagog v systému iZUŠ. Na základě této smlouvy, která musí být podepsaná zákonným zástupcem, škola vystaví platební příkaz k úhradě pronájmu.

Platební příkaz zákonný zástupce obdrží e-mailem a hradit jej lze, stejně jako úplatu za vzdělávání, bankovním převodem.

Půjčovné hudebních nástrojů – tarify – 2023/2024 (od 1. září 2023)

  • do 5000 Kč pořizovací ceny nástroje – 100 Kč/měs.
  • od 5001 Kč – do 10 000 Kč pořizovací ceny nástroje – 150 Kč/měs.
  • od 10 001 Kč pořizovací ceny nástroje – 200 Kč/měs.