ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Organizace školního roku

Zahájení školního roku 2022/2023

Pondělí 22. srpna 2022 od 10:00 hod. se již můžete registrovat do elektronického rezervačního systému termínů výuky hudební teorie – platí pro žáky přijaté k 1. 9. 2022 – odkaz na systém a více informací zde - hudební teorie. Stávající žáci se registrovat nemusí, do systému se přihlašují údaji z minulého roku.

Čtvrtek 1. září 2022 od 19:00 hod.přes internet - elektronická rezervace výuky hudební teorie – více zde: https://www.zus-trebic.cz/pro-rodice/hudebni-teorie

Pátek 2. září 2022 13:00 – 17:00 hod.v ZUŠ  - osobní domluva rozvrhů individuální výuky v hudebním oboru a kolektivní výuky v ostatních oborech.

Od pondělí 5. září 2022 – výuka dle rozvrhu.


Informace o studiu

Žák ZUŠ se musí řádně vzdělávat ve všech povinných (povinně volitelných) předmětech studijního zaměření. Pokud žák nesplní během pololetí alespoň 50% docházku do povinného (povinně volitelného) předmětu, musí vykonat před uzavřením klasifikace za příslušné pololetí komisionální zkoušku.

Zákonným zástupcům (zletilým žákům) budou na jejich e-mailovou adresu zaslány informace k uhrazení úplaty za vzdělávání.


Neuhrazení úplaty za vzdělávání ve stanoveném termínu je (podle § 7 odst. 2, písm. d, vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání) důvodem k ukončení vzdělávání.