ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Organizace školního roku 2021/2022

DOMLUVA ROZVRHU NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

STŘEDA 1. ZÁŘÍ, OD 19:00 HODIN

ELEKTRONICKÝ ZÁPIS DO HUDEBNÍ TEORIE – od 20. 8. 2021 - registrace žáků do systému – podrobné informace a odkaz na systém najdete na webu - Pro rodiče – záložka Hudební teorie

Osobní domluva rozvrhu v ZUŠ v dalších dnech

ČTVRTEK 2. ZÁŘÍ – PÁTEK 3. ZÁŘÍ, 13:00 – 17:00 HODIN

OSOBNÍ DOMLUVA ROZVRHU NA BUDOVĚ ZUŠ FÓRUM A SOUKOPOVA UL.


NA ODLOUČENÝCH PRACOVIŠTÍCH (Jaroměřice n. R., Okříšky a Rokytnice n. R.) – pedagogové z těchto pracovišť budou své žáky a jejich rodiče informovat

Úřední hodiny kanceláře a ředitelny – 2. a 3. 9. 13:00 – 15:00, od 6. září v obvyklých časech, které jsou uvedeny v sekci Kontakty

OD PONDĚLÍ 6. ZÁŘÍ

VÝUKA DLE ROZVRHU V ZUŠ

Vstup do budovy zákonným zástupcům nebo jinému doprovodu je možný. Omezte prosím delší pobyt ve společných prostorách.

Ve společných prostorách školy jsou povinné roušky nebo respirátory.

Výuka probíhá bez zakrytých dýchacích cest.

Pro potřeby výuky v ZUŠ není třeba dávat dětem čestné prohlášení o negativním testu.

Podrobnosti o podmínkách výuky – COVID opatření čtěte zde:

Zápis žáků a domluva rozvrhu probíhá do 10. září 2021. Pokud se žák v tomto termínu k zápisu nedostaví, nebude do výuky zařazen.

INFORMACE KE STUDIU

Žák ZUŠ se musí řádně vzdělávat ve všech povinných (povinně volitelných) předmětech studijního zaměření. Pokud žák nesplní během pololetí alespoň 50% docházku do povinného (povinně volitelného) předmětu, musí vykonat před uzavřením klasifikace za příslušné pololetí komisionální zkoušku.

Zákonným zástupcům (zletilým žákům) budou na jejich e-mailovou adresu zaslány informace k uhrazení úplaty za vzdělávání.

Splatnost úplaty za vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2021/2022 je 21. srpna 2021. Neuhrazení úplaty za vzdělávání ve stanoveném termínu je (podle § 7 odst. 2, písm. d, vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání) důvodem k ukončení vzdělávání.

Organizace školního roku