ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Organizace školního roku

Zahájení Školního roku 2023/2024


Elektronická registrace a rezervace termínů výuky hudební nauky 2023/2024:

Od pondělí 21. srpna 2023 od 10:00 hod. se již můžete registrovat do elektronického rezervačního systému termínů výuky hudební teorie – platí pro žáky přijaté ke 4. září 2023.

Informace pro rodiče žáků studijního zaměření a předmětu Malý umělec:

Zákonným zástupcům bude zaslán e-mail s podrobnostmi o první informační schůzce, která proběhne ve středu 6. září 2023.

UPOZORNĚNÍ – Malý umělec nijak nesouvisí s rezervací nauky o hudbě v Rsystemu. Žáci jsou do Malého umělce již zařazeni.

Registrace do systému – ZUŠ Třebíč - hudební teorie 2023-2024

Stávající žáci se registrovat nemusí, do systému se přihlašují údaji z minulého školního roku.

Pondělí 4. září 2023 od 19:00 hod. elektronický zápis do zvolených termínů –  ZUŠ Třebíč - hudební teorie 2023-2024

Elektronický zápis do hudební teorie do 17. září 2023 – 23:59 hod. - informace zde - Hudební teorie - zápis - rozvrhy hodin

Úterý 5. – 7. září 2023 – 13:00 – 17:00 hod.– v ZUŠ na všech pracovištích - osobní domluva rozvrhů individuální výuky v hudebním oboru a kolektivní výuky v ostatních oborech

Pátek 8. září 2023 – 13:00 – 16:00 – v ZUŠ na všech pracovištích - osobní domluva rozvrhů individuální výuky v hudebním oboru a kolektivní výuky v ostatních oborech


Od pondělí 11. září 2023 výuka dle rozvrhu v celé ZUŠ.

Pokud žák nenastoupí do pátku 15. září 2023, nebude do výuky zařazen.


Jarní prázdniny 2024

Termín jarních prázdnin ve školním roce 2023/2024 bude v Kraji Vysočina přesunut na 12. 2. – 18. 2. 2024 (původní termín 26. 2. – 3. 3. 2024). Kraj Vysočina požádal MŠMT o změnu termínu jarních prázdnin v roce 2024 z důvodu pořádání Mistrovství světa v biatlonu 2024 v Novém Městě na Moravě ve dnech 5. 2. – 18. 2. 2024.

Informace o studiu

Žák ZUŠ se musí řádně vzdělávat ve všech povinných (povinně volitelných) předmětech studijního zaměření. Pokud žák nesplní během pololetí alespoň 50% docházku do povinného (povinně volitelného) předmětu, musí vykonat před uzavřením klasifikace za příslušné pololetí komisionální zkoušku.

Zákonným zástupcům (zletilým žákům) budou na jejich e-mailovou adresu zaslány informace k uhrazení úplaty za vzdělávání.


Neuhrazení úplaty za vzdělávání ve stanoveném termínu je (podle § 7 odst. 2, písm. d, vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání) důvodem k ukončení vzdělávání.