ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2023/2024

Zájemci o studium se přihlašují výhradně elektronicky do systému iZUŠ.

Přihláška se podává zdepřihláška do ZUŠ

Uzávěrka podávání přihlášek do ZUŠ Do 14. dubna 2023

Termín přijímacích zkoušek do ZUŠ - 2. – 5. května 2023 do všech oborů

Přesný termín přijímací zkoušky bude zájemcům sdělen na email, který zadali do přihlášky.

Přihlášky podané po termínu uzávěrky budou vedeny i nadále v evidenci pro přijímací řízení v dalším školním roce.

ŠKOLA NABÍZÍ TATO STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

HUDEBNÍ OBOR

 • Hra na klavír (od 5 let)
 • Hra na varhany (od 7 let)
 • Hra na elektronické klávesové nástroje (od 5 let)
 • Hra na housle (od 5 let)
 • Hra na violu (od 7 let)
 • Hra na violoncello (od 5 let) 
 • Hra na kontrabas (od 7 let)
 • Hra na zobcovou flétnu (od 5 let)
 • Hra na flétnu (od 5 let)
 • Hra na klarinet (od 5 let)
 • Hra na saxofon (od 5 let)
 • Hra na fagot (od 5 let)
 • Hra na trubku (od 5 let)
 • Hra na trombon (od 5 let)
 • Hra na tenor (od 5 let)
 • Hra na baryton (od 5 let) 
 • Hra na kytaru (od 5 let) 
 • Hra na elektrickou kytaru (od 5 let)
 • Hra na basovou kytaru (od 7 let)
 • Hra na harfu (od 5 let)
 • Hra na bicí nástroje (od 5 let)
 • Sólový zpěv (od 5 let)
 • Popový zpěv (od 7 let)
 • Sborový zpěv (od 5 let)
 • Hra na akordeon (od 5 let)
 • Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba (od 5 let)

 • VÝTVARNÝ OBOR

 • Výtvarná tvorba (od 5 let)

 • TANEČNÍ OBOR

 • Taneční přípravka (5 a 6 let)
 • Tanec 1 (od 7 let)
 • Tanec 2 (od 7 let)

 • LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ OBOR

 • Malý umělec v tvůrčím světě (5 a 6 let)
 • Literárně - dramatická tvorba (od 7 let)

 • Video - Malý umělec v tvůrčím světě


  Podrobnosti k jednotlivým studijním zaměřením najdete ve Školním vzdělávacím programu školy (ŠVP) - viz Úřední deska.

  Součástí studia hudebního oboru je povinná výuka hudební teorie a povinná výuka kolektivního předmětu zaměřeného na souhru (konkrétní vyučovací předměty viz učební plány jednotlivých studijních zaměření v ŠVP).

  Žáci školy se uplatňují na koncertech, přehlídkách, soutěžích, výstavách, případně dalších akcích pořádaných školou, a také se mohou zúčastnit tuzemských i zahraničních zájezdů.

  Příprava k talentovým zkouškám na střední školy, vyšší odborné školy, konzervatoře a vysoké školy pedagogického nebo uměleckého zaměření je do výuky též zahrnuta.

  Video pro děti z MŠ a ZŠ - představení všech oborů naší ZUŠ

  Spot - ZUŠ pohledem absolventů


  Obsah Přijímacích zkoušek


  Přípravné studium

  (uchazeči ve věku 5 a 6 let)

  Přijímací zkoušky do přípravného studia všech oborů ZUŠ budou probíhat kolektivní formou ve skupinách cca pěti uchazečů. Uchazeč při zkoušce prokazuje předpoklady ke vzdělávání v ZUŠ.

  Obsah zkoušky:

  HO, TO, LDO

  Vzhledem k tomu, že všechny uchazeče o přípravné studium v hudebním, tanečním a literárně-dramatickém oboru čeká v průběhu studia všestranný vyučovací předmět Malý umělec, proběhne pro všechny stejná přijímací zkouška formou hry. Uchazeči budou mít možnost předvést svoje umělecké vlohy v jednoduchém příběhu, který je provede postupně všemi obory ZUŠ. Přijímací zkouška potrvá cca 45 minut včetně přestávky na přesun mezi učebnami.

  VO

  Zkouška uchazečů o výtvarný obor bude obsahovat kresbu dle předlohy a ilustraci k textu. Všechny pomůcky budou k dispozici ve škole.


  základní studium

  (uchazeči ve věku 7 - 17 let)

  Přijímací zkoušky do základního studia všech oborů ZUŠ pro uchazeče probíhají formou talentové komisionální zkoušky.

  Hudební obor

  • individuální zkouška obsahuje zpěv písně, zpěv písně v různých tóninách, opakování tónů a motivů, vytleskání rytmu.

  Taneční obor

  • kolektivní zkouška má dvě části

  • 1. část (ve skupince 5 dětí) zpěv písně, rytmické schopnosti, držení těla, pohybová připravenost, flexibilita
  • 2. část (ve výuce dané věkové skupiny) samostatnost, spolupráce, pohybová paměť, kreativita, rytmická připravenost, prostorové vnímání, jednoduchá akrobacie.

  Výtvarný obor

  • kolektivní zkouška obsahuje kresbu dle předlohy a ilustrace k textu.

  Literárně - dramatický obor

  • kolektivní zkouška obsahuje přednes předem připraveného krátkého textu (poezie, próza, monolog), dramatické hry (improvizace, divadelní etudy), kreativita, samostatnost a aktivita uchazeče při práci.


  studium pro dospělé

  (uchazeči ve věku 18 let a starší)

  Pro školní rok 2023/2024 ZUŠ Třebíč dospělé uchazeče nepřijímá.

   

  Po vyhodnocení přijímacího řízení obdrží zákonný zástupce uchazeče e-mailem informaci o přijetí či nepřijetí ke studiu.

  Úspěšné vykonání přijímací zkoušky neznamená automaticky přijetí ke studiu. Počet přijatých žáků závisí na kapacitě jednotlivých oborů.

  Zákonnému zástupci přijatého uchazeče bude zaslán e-mail s příkazem k úhradě úplaty za vzdělávání. Dodržte, prosím, termín splatnosti a variabilní (specifický) symbol, který slouží k identifikaci platby.

  Sazby úplaty za vzdělávání pro školní rok 2023/2024