ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2024/2025

Zájemci o studium se přihlašují výhradně elektronicky do systému iZUŠ.

Přihláška se podává zdepřihláška do ZUŠ

Uzávěrka podávání přihlášek do ZUŠ Do 21. dubna 2024

Termín přijímacích zkoušek do ZUŠ – 2. – 10. května 2024 do všech oborů

Přesný termín přijímací zkoušky bude zájemcům sdělen na email, který zadali do přihlášky.


Dodatečné přijímací zkoušky – hra na bicí nástroje

Z důvodu uvolněné kapacity ve studijním zaměření hra na bicí nástroje vyhlašujeme dodatečné přijímací zkoušky.

Přihlášky podávejte do neděle 18. srpna 2024 zde: www.izus.cz

Přihlášeným uchazečům pošleme po uzávěrce přihlášek pozvánku k přijímací zkoušce.


Na pracoviště Okříšky a Jaroměřice nad Rokytnou nepřijímáme pro školní rok 2024/2025 nové žáky do žádného oboru.
Dospělé studenty pro školní rok 2024/2025 nepřijímáme.

Přihlášky podané po termínu uzávěrky budou vedeny i nadále v evidenci pro přijímací řízení v dalším školním roce.

ŠKOLA NABÍZÍ TATO STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

HUDEBNÍ OBOR

 • Hra na klavír (od 5 let)
 • Hra na varhany (od 7 let)
 • Hra na elektronické klávesové nástroje (od 5 let)
 • Hra na housle (od 5 let)
 • Hra na violu (od 7 let)
 • Hra na violoncello (od 5 let) 
 • Hra na kontrabas (od 7 let) – pro školní rok 2024/2025 toto studijní zaměření neotvíráme
 • Hra na zobcovou flétnu (od 5 let)
 • Hra na flétnu (od 5 let)
 • Hra na klarinet (od 5 let)
 • Hra na saxofon (od 5 let)
 • Hra na fagot (od 5 let)
 • Hra na trubku (od 5 let)
 • Hra na trombon (od 5 let)
 • Hra na tenor (od 5 let)
 • Hra na baryton (od 5 let) 
 • Hra na kytaru (od 5 let) 
 • Hra na elektrickou kytaru (od 5 let)
 • Hra na basovou kytaru (od 7 let)
 • Hra na harfu (od 5 let) – pro školní rok 2024/2025 toto studijní zaměření neotvíráme
 • Hra na bicí nástroje (od 5 let)
 • Sólový zpěv (od 5 let)
 • Popový zpěv (od 7 let)
 • Sborový zpěv (od 5 let)
 • Hra na akordeon (od 5 let)
 • Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba (od 5 let)

 • VÝTVARNÝ OBOR

 • Výtvarná tvorba (od 5 let)

 • TANEČNÍ OBOR

 • Taneční přípravka (5 a 6 let)
 • Tanec 1 (od 7 let)
 • Tanec 2 (od 7 let)

 • LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ OBOR

 • Malý umělec v tvůrčím světě (5 a 6 let)
 • Literárně - dramatická tvorba (od 7 let)

 • Video - Malý umělec v tvůrčím světě


  Podrobnosti k jednotlivým studijním zaměřením najdete zde:

  Hudební obor

  Součástí studia je povinná výuka hudební teorie (1. – 5. ročník – 1 hodina týdně) a ve vyšších ročnících (zpravidla od 4. ročníku I. stupně) povinně volitelný předmět, zaměřený na kolektivní činnost – komorní hra, souborová hra, komorní zpěv, sborový zpěv apod. (viz. jednotlivé učební plány).

  Žáci školy se uplatňují na koncertech, přehlídkách, soutěžích, výstavách, případně dalších akcích pořádaných školou, a také se mohou zúčastnit tuzemských i zahraničních zájezdů.

  Příprava k talentovým zkouškám na střední školy, vyšší odborné školy, konzervatoře a vysoké školy pedagogického nebo uměleckého zaměření je do výuky též zahrnuta.

  Video pro děti z MŠ a ZŠ - představení všech oborů naší ZUŠ

  Spot - ZUŠ pohledem absolventů


  Obsah Přijímacích zkoušek


  Přípravné studium

  (uchazeči ve věku 5 a 6 let)

  Přijímací zkoušky do přípravného studia všech oborů ZUŠ budou probíhat kolektivní formou ve skupinách cca pěti uchazečů. Uchazeč při zkoušce prokazuje předpoklady ke vzdělávání v ZUŠ.

  Obsah zkoušky:

  HO, TO, LDO

  Vzhledem k tomu, že všechny uchazeče o přípravné studium v hudebním, tanečním a literárně-dramatickém oboru čeká v průběhu studia všestranný vyučovací předmět Malý umělec, proběhne pro všechny stejná přijímací zkouška formou hry. Uchazeči budou mít možnost předvést svoje umělecké vlohy v jednoduchém příběhu, který je provede postupně všemi obory ZUŠ. Přijímací zkouška potrvá cca 45 minut včetně přestávky na přesun mezi učebnami.

  VO

  Zkouška uchazečů o výtvarný obor bude obsahovat kresbu dle předlohy a ilustraci k textu. Všechny pomůcky budou k dispozici ve škole.


  základní studium

  (uchazeči ve věku 7 - 17 let)

  Přijímací zkoušky do základního studia všech oborů ZUŠ pro uchazeče probíhají formou talentové komisionální zkoušky.

  Hudební obor

  • individuální zkouška obsahuje zpěv písně, zpěv písně v různých tóninách, opakování tónů a motivů, vytleskání rytmu.

  Taneční obor

  • kolektivní zkouška má dvě části

  • 1. část (ve skupince 5 dětí) zpěv písně, rytmické schopnosti, držení těla, pohybová připravenost, flexibilita
  • 2. část (ve výuce dané věkové skupiny) samostatnost, spolupráce, pohybová paměť, kreativita, rytmická připravenost, prostorové vnímání, jednoduchá akrobacie.

  Výtvarný obor

  • kolektivní zkouška obsahuje kresbu dle předlohy a ilustrace k textu.

  Literárně - dramatický obor

  • kolektivní zkouška obsahuje přednes předem připraveného krátkého textu (poezie, próza, monolog), dramatické hry (improvizace, divadelní etudy), kreativita, samostatnost a aktivita uchazeče při práci.


  studium pro dospělé

  (uchazeči ve věku 18 let a starší)

  Pro školní rok 2024/2025 ZUŠ Třebíč dospělé uchazeče nepřijímá.


  Další informace pro uchazeče o studium

  Škola si vyhrazuje právo, některá studijní zaměření neotevřít.

  Po vyhodnocení přijímacího řízení obdrží zákonný zástupce uchazeče do 15. června 2024 e-mailem informaci o přijetí či nepřijetí ke studiu.

  Úspěšné vykonání přijímací zkoušky neznamená automaticky přijetí ke studiu. Počet přijatých žáků závisí na kapacitě jednotlivých oborů.

  Zákonnému zástupci přijatého uchazeče bude zaslán e-mail s příkazem k úhradě úplaty za vzdělávání. Dodržte, prosím, termín splatnosti a variabilní (specifický) symbol, který slouží k identifikaci platby.

  Sazby úplaty za vzdělávání pro školní rok 2023/2024