ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2022/2023

Zájemci o studium se přihlašují výhradně elektronicky do systému iZUŠ.

Přihláška se podává prostřednictvím formuláře „přihláška“ na webu www.izus.cz nebo na webových stránkách školy – přihláška do ZUŠ.

Uzávěrka podávání přihlášek do ZUŠ – 15. dubna 2022

Termín přijímacích zkoušek do ZUŠ – 2. – 6. května 2022

Přesný termín přijímací zkoušky bude zájemcům sdělen po 15. dubnu na email, který zadali do přihlášky.

Přihlášky podané po termínu uzávěrky budou vedeny i nadále v evidenci pro přijímací řízení v dalším školním roce.

ŠKOLA NABÍZÍ TATO STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ

HUDEBNÍ OBOR

 • Hra na klavír
 • Hra na varhany (od 7 let)
 • Hra na elektronické klávesové nástroje
 • Hra na housle
 • Hra na violu (od 7 let)
 • Hra na violoncello
 • Hra na kontrabas (od 7 let)
 • Hra na zobcovou flétnu
 • Hra na flétnu
 • Hra na klarinet
 • Hra na saxofon
 • Hra na fagot
 • Hra na trubku
 • Hra na trombon
 • Hra na baskřídlovku
 • Hra na kytaru
 • Hra na elektrickou kytaru
 • Hra na basovou kytaru (od 7 let)
 • Hra na harfu
 • Hra na bicí nástroje
 • Sólový zpěv
 • Popový zpěv (od 7 let)
 • Sborový zpěv /přípravný sbor do 11 let, hlavní sbor od 12 let, komorní sbor od 15 let/
 • Hra na akordeon
 • Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba

 • VÝTVARNÝ OBOR

 • Výtvarná tvorba

 • TANEČNÍ OBOR

 • Tanec – od září 2021 pod názvem Tanec 1
 • Současná taneční tvorba  - od září 2021 pod názvem Tanec 2

 • LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ OBOR

 • Literárně - dramatická tvorba

 • Podrobnosti k jednotlivým studijním zaměřením najdete ve Školním vzdělávacím programu školy (ŠVP) - viz Úřední deska.

  Součástí studia hudebního oboru je povinná výuka hudební teorie a povinná výuka kolektivního předmětu zaměřeného na souhru (konkrétní vyučovací předměty viz učební plány jednotlivých studijních zaměření v ŠVP).

  Žáci školy se uplatňují na koncertech, přehlídkách, soutěžích, výstavách, případně dalších akcích pořádaných školou, a také se mohou zúčastnit tuzemských i zahraničních zájezdů.

  Příprava k talentovým zkouškám na střední školy, vyšší odborné školy, konzervatoře a vysoké školy pedagogického nebo uměleckého zaměření je do výuky též zahrnuta.

  Video pro děti z MŠ a ZŠ - představení všech oborů naší ZUŠ

  Spot - ZUŠ pohledem absolventů

  Přijímací zkouška bude obsahovat

  Hudební obor

  • zpěv písně, zpěv písně v různých tóninách, opakování tónů a motivů, vytleskání rytmu.

  Taneční obor

  • 1. část (ve skupince 5 dětí) zpěv písně, rytmické schopnosti, držení těla, pohybová připravenost, flexibilita
  • 2. část (ve výuce dané věkové skupiny) samostatnost, spolupráce, pohybová paměť, kreativita, rytmická připravenost, prostorové vnímání, jednoduchá akrobacie.

  Výtvarný obor

  • kresba dle předlohy a ilustrace k textu.

  Literárně - dramatický obor

  • přednes předem připraveného krátkého textu (poezie, próza, monolog), kolektivní práce – dramatické hry (improvizace, divadelní etudy), kreativita, samostatnost a aktivita uchazeče při práci.
   

  Po vyhodnocení přijímacího řízení obdrží uchazeči, respektive jejich zákonní zástupci e-mailem informaci o přijetí či nepřijetí ke studiu.

  Úspěšné vykonání přijímací zkoušky neznamená automaticky přijetí ke studiu. Počet přijatých žáků závisí na kapacitě jednotlivých oborů.

  Přijatým žákům bude zaslán na e-mailovou adresu zákonného zástupce žáka příkaz k úhradě úplaty za vzdělávání. Dodržte, prosím, termín splatnosti a variabilní (specifický) symbol, který slouží k identifikaci platby.

  Sazba úplaty za vzdělávání pro školní rok 2021/2022