ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Hudební teorie

Informace pro žáky hudebního oboru – hudební teorie


Součástí studia hudebního oboru je povinná výuka hudební teorie. Výuka hudební teorie je povinná pro žáky hudebního oboru, kteří navštěvují tyto ročníky:

Přípravný ročník 2; 1., 2., 3., 4. a 5. ročník


Zápis do výuky hudební teorie

Od školního roku 2020/2021 zavádí ZUŠ Třebíč nový způsob zápisu do hudební teorie prostřednictvím elektronického systému. Podrobné informace vám budou sděleny e-mailem a najdete je také na webu školy a v systému iZUŠ.

Do elektronického systému se budete moci zaregistrovat od 20. srpna 2020 na adrese https://zus-trebic.rsystem.cz.

Samotný zápis do zvolených termínů bude zahájen 1. září 2020 v 19:00 hodin.


Rozvrhy hodin

Rozvrhy hudební teorie 2020/2021 - Okříšky, Jaroměřice nad Rokytnou, Rokytnice nad Rokytnou

Rozvrh hodin uvidíte též v novém systému https://zus-trebic.rsystem.cz/ od 20. srpna 2020.

Samotný zápis do zvolených termínů bude zahájen 1. září 2020 v 19:00 hodin.


Komisionální zkoušky

Pokud žák nesplňuje 50% docházku do hodin hudební teorie, je povinen složit komisionální zkoušku.

Komisionální zkoušky hudební teorie
- požadované znalosti - I. pololetí

Komisionální zkoušky hudební teorie
- požadované znalosti - II. pololetí