ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Hudební teorie

Informace pro žáky hudebního oboru – hudební teorie

Součástí studia hudebního oboru je povinná výuka hudební teorie, která je realizována v povinném vyučovacím předmětu NAUKA O HUDBĚ v těchto ročnících:

1/I – 1. ročník prvního stupně

2/I – 2. ročník prvního stupně

3/I – 3. ročník prvního stupně

4/I – 4. ročník prvního stupně

5/I – 5. ročník prvního stupně


Zápis do výuky hudební teorie

Zápis do hudební teorie 2023/2024 bude probíhat v elektronickém systému RSYSTEM.

Do RSYSTEMu se noví žáci mohou zaregistrovat od 21. srpna 2023 od 10:00 hod. zde - ZUŠ Třebíč - hudební teorie 2023-2024

Pokračující žáci jsou již zaregistrováni ze školního roku 2022/2023.

Elektronický zápis hudební teorie – informace zde -

Samotný zápis do zvolených termínů bude zahájen 4. září 2023 v 19:00 hod. zde - ZUŠ Třebíč - hudební teorie 2023-2024

Elektronický zápis do hudební teorie do 17. září 2023 – 23:59 hod.

Termín výuky volte s ohledem na vaše časové možnosti. V případě, že žák navštěvoval v minulém školním roce třídu 1. A, není nutné jej zapisovat pro tento školní rok do třídy 2. A, můžete volit i jiné třídy 2. ročníku.

Rozvrhy hodin

Předběžný rozvrh hodin hudební teorie 2023/2024Definitivní rozvrh hodin bude zveřejněn 21. srpna 2023 v RSYSTEMu.

Samotný zápis do zvolených termínů bude zahájen 4. září 2023 v 19:00 hod.


KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY

Pokud má žák absenci v povinném předmětu větší jak 50%, je povinen vykonat komisionální zkoušku, aby mohl být klasifikován.