ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Hudební teorie

Informace pro žáky hudebního oboru – hudební teorie

Součástí studia hudebního oboru je povinná výuka hudební teorie, která je realizována v povinném vyučovacím předmětu NAUKA O HUDBĚ v těchto ročnících:

PS 2 – 2. přípravný ročník před prvním stupněm (žáci ve věku 6 let)

1/I – 1. ročník prvního stupně

2/I – 2. ročník prvního stupně

3/I – 3. ročník prvního stupně

4/I – 4. ročník prvního stupně

5/I – 5. ročník prvního stupně


Zápis do výuky hudební teorie

Zápis do hudební teorie 2021/2022 bude probíhat v elektronickém systému RSYSTEMhttps://zus-trebic.rsystem.cz/ podobně jako ve školním roce 2020/2021.

Podrobné informace vám budou během prázdnin sděleny e-mailem a najdete je také na webu školy a v systému iZUŠ.

Do RSYSTEMu se noví žáci mohou zaregistrovat od 20. srpna 2021 - https://zus-trebic.rsystem.cz/

Pokračující žáci jsou již zaregistrováni ze školního roku 2020/2021.


Samotný zápis do zvolených termínů bude zahájen 1. září 2021 v 19:00 hodin.


Rozvrhy hodin


Definitivní rozvrh hodin bude zveřejněn 20. srpna 2021 v registračním systému - https://zus-trebic.rsystem.cz/

Samotný zápis do zvolených termínů bude zahájen 1. září 2021 v 19:00 hodin.


KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY

Pokud má žák absenci v povinném předmětu větší jak 50%, je povinen vykonat komisionální zkoušku, aby mohl být klasifikován.

Požadované znalosti žáků pro komisionální zkoušky z Nauky o hudbě za I. a II. pololetí 2021/2022 budou doplněny.