ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Hudební teorie

Informace pro žáky hudebního oboru – hudební teorie

Součástí studia hudebního oboru je povinná výuka hudební teorie, která je realizována v povinném vyučovacím předmětu NAUKA O HUDBĚ v těchto ročnících:

1/I – 1. ročník prvního stupně

2/I – 2. ročník prvního stupně

3/I – 3. ročník prvního stupně

4/I – 4. ročník prvního stupně

5/I – 5. ročník prvního stupně


Zápis do výuky hudební teorie

Zápis do hudební teorie 2022/2023 bude probíhat v elektronickém systému RSYSTEM, podobně jako ve školním roce 2021/2022.

Do RSYSTEMu se noví žáci mohou zaregistrovat od 22. srpna 2022 od 10:00 hod. zde: hudební teorie - rsystem

Pokračující žáci jsou již zaregistrováni ze školního roku 2021/2022.


Samotný zápis do zvolených termínů bude zahájen 1. září 2022 v 19:00 hod. zde: hudební teorie - rsystem


Rozvrhy hodin

Předběžný rozvrh hodin hudební teorie


Definitivní rozvrh hodin bude zveřejněn 22. srpna 2022 v RSYSTEMu.

Samotný zápis do zvolených termínů bude zahájen 1. září 2022 v 19:00 hod.


KOMISIONÁLNÍ ZKOUŠKY

Pokud má žák absenci v povinném předmětu větší jak 50%, je povinen vykonat komisionální zkoušku, aby mohl být klasifikován.