568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

OZNÁMENÍ

Důležité informace pro rodiče a žáky

Vážení rodiče, milí žáci,

z důvodu pandemie jsou definitivně zrušena další kola soutěží ZUŠ, které vyhlašuje MŠMT ČR (v našem případě krajská, případně ústřední kola).

Děkujeme všem soutěžícím žákům za výbornou reprezentaci školy ve školních a okresních kolech a rodičům za velkou podporu.

Vedení ZUŠ Třebíč          17. března 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k současné situaci se do odvolání ruší všechny akce ZUŠ Třebíč.

Žákům budou zadávány úkoly prostřednictvím zápisů v třídních knihách systému IZUŠ.

Sledujete průběžně naše webové stránky a pokyny na IZUŠ.

Vedení ZUŠ Třebíč          16. března 2020

 

Tisková zpráva ze 13. března 2020

S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 15 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/

Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. Po návratu domů tyto osoby musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu a to ani po cestě od hranic nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou!

Podle hejtmana Kraje Vysočina jde o mimořádné opatření, které bude účinné pouze tehdy, pokud bude dodržováno všemi, kteří se vrací z vyjmenovaných oblastí. Apelujeme na všechny spoluobčany vracející se z výše uvedených destinací, aby se chovali uvážlivě a zodpovědně. Jedině tak máme šanci šíření závažné infekce bránit.

Více informací i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vlada-mimoradne-jednani-koronavirus-covid-19.A200313_061812_domaci_kop

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Zákaz osobní přítomnosti žáků na vyučování

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 10. března 2020 je zakázána od 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Tento zákaz se vztahuje také na vzdělávání žáků a studentů Akademie pro seniory, které poskytuje Základní umělecká škola Třebíč.

O termínu odvolání zákazu Vás budeme včas informovat.

Děkujeme za pochopení

Ředitelství ZUŠ Třebíč

Informace pro rodiče

 

Evropa ve škole

Literární a výtvarné práce, postupující ze školních kol do krajského kola, zasílejte nejdéle do 25. března 2020 na adresu Základní umělecké školy Třebíč. Po tomto datu zaslané práce již nebudeme přijímat a hodnotit.

Toto oznámení platí  i pro školy Královehradeckého a Pardubického kraje. Jelikož v těchto krajích a v kraji Vysočina je o  soutěž minimální zájem, přistoupili jsme na tento kompromis.

Upozorňuji, že vybrané a postupující práce do celostátního kola nebudou ohodnoceny věcnými cenami. Na organizaci této soutěže jsme neobdrželi od kraje pověření ani finanční prostředky.

Naší prioritou je použití finančních prostředků poskytnutých ministerstvem a Krajem Vysočina na zajištění a hladkou organizaci soutěží každoročně vyhlašovaných MŠMT a určených pro Základní umělecké školy.

Děkuji za pochopení této situace.

Jiří Suchánek - Základní umělecká škola Třebíč

 

 

Připravujeme

Krajské kolo soutěžní přehlídky ZUŠ

ZUŠ Pelhřimov. Krajské kolo soutěžní přehlídky literárně dramatického oboru.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

Proběhlo

The Best Dance Cup

KD Žďár nad Sázavou. Taneční soutěž - žáci ze třídy Mgr. Mariky Indrové. 10:00 – 19:00.

Soutěž Zahrada písní

Praha. Centrum Zahrada. DPS Osmina a Resonance pod vedením Mgr. Heleny Valové. Ve dnech 4.- 5. dubna 2020. 9:00 – 18:00.

Základní umělecká škola - ZUŠ Třebíč

Naše škola se nachází v prostorách budovy Fórum na Masarykově náměstí a v Soukopově ulici v Třebíči. Zřizovatelem je město Třebíč. Má detašovaná pracoviště v Třebíči - Kpt. Jaroše 863, Okříškách, Jaroměřicích nad Rokytnou a Rokytnici nad Rokytnou.

Počátek uměleckého vzdělávání v Třebíči je spojen se vznikem Městské hudební školy v roce 1945.
V průběhu času škola sídlila v různých budovách, měnila svůj název (LŠU, ZUŠ) a rozšiřovala se o další vyučované obory.
V roce 1990 se sídlem školy stala budova Fórum na Masarykově náměstí. V roce 1994 byla v Třebíči
založena Základní umělecká škola Resonance se sídlem v Soukopově ulici.
1. ledna 2012 došlo ke sloučení obou škol v jeden právní subjekt pod názvem Základní umělecká škola Třebíč.

                                                         

     P1590297   Kopie - Foto ZUŠ 21. 3. 06 108 (2) 

Poděkování

Společnost LIDL Česká republika v.o.s. předala finanční dar ve výši 88 050 Kč, který je určen ZUŠ Třebíč na vybavení učebny literárně dramatického oboru. 

Děkujeme za podporu

Rada Kraje Vysočina dne 7. března 2017 rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 140 000 Kč na generální opravu klavíru značky Steinway & Sons. Klavír je využíván na koncertech, soutěžích a dalších akcích v koncertním sále školy.

Okresní a krajská kola soutěží ZUŠ jsou organizována za finančního přispění Kraje Vysočina.

Banner iZUŠ

Projekt ZUŠ Třebíč – Šablony

Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora rozvojových aktivit žáků, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a s veřejností.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.