568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

OZNÁMENÍ

Ve dnech 22. října 2019 /úterý/ a 31. října 2019 /čtvrtek/ se nekoná z důvodu služební cesty a účasti na vzdělávacím semináři výuka žáků hudební teorie ze tříd uč. Mgr. Renaty Zelingerové.

Děkujeme za vstřícnost       Jiří Suchánek, ředitel ZUŠ

 

Zapojte se do projektu

RYBOVA MŠE A VY?

Toužili jste si někdy zahrát nebo zazpívat Rybovu Českou mši vánoční? Nabízíme Vám příležitost zúčastnit se jedinečného projektu nácviku a provedení Rybovy mše.

Projekt je určen všem zájemcům, kteří mají toto dílo rádi a již s ním mají zkušenost, ale i těm, kteří ještě neměli příležitost se aktivně s „rybovkou“ seznámit.

První setkání všech zájemců z řad zpěváků i instrumentalistů se uskuteční v pátek 25. října v 16:30 v koncertním sále ZUŠ Třebíč na Masarykově nám 1313 (1. patro).

Přihlášky na tento projekt je nutno zaslat písemně na email:

Instrumentalisté: [email protected]

Zpěváci: [email protected]

Připravujeme

Koncert pro seniory

Třebíč. Koutkova ul. Domov s pečovatelskou službou. Vystoupí Mgr. Jarmila Kubová se svými žáky.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

Proběhlo

Podzimní sborový koncert

Třebíč. Katolické gymnázium – aula. Vystoupí DPS Osmina a Resonance pod vedením Mgr. Heleny Valové, klavírní doprovod Mgr. Vít Košíček a Vlastimil Rájecký.

Koncert Kruhu přátel hudby

Třebíč. Foyer - Divadlo Pasáž. Pořádá MKS Třebíč. Barokní duo. V programu vystoupí žákyně ZUŠ Eliška Machátová  - sólový zpěv -  ze třídy Mgr. Evy Lojdové, klavírní doprovod Eva Vaňková dipl. um.

» více informací

Základní umělecká škola - ZUŠ Třebíč

Naše škola se nachází v prostorách budovy Fórum na Masarykově náměstí a v Soukopově ulici v Třebíči. Zřizovatelem je město Třebíč. Má detašovaná pracoviště v Třebíči - Kpt. Jaroše 863, Okříškách, Jaroměřicích nad Rokytnou a Rokytnici nad Rokytnou.

Počátek uměleckého vzdělávání v Třebíči je spojen se vznikem Městské hudební školy v roce 1945.
V průběhu času škola sídlila v různých budovách, měnila svůj název (LŠU, ZUŠ) a rozšiřovala se o další vyučované obory.
V roce 1990 se sídlem školy stala budova Fórum na Masarykově náměstí. V roce 1994 byla v Třebíči
založena Základní umělecká škola Resonance se sídlem v Soukopově ulici.
1. ledna 2012 došlo ke sloučení obou škol v jeden právní subjekt pod názvem Základní umělecká škola Třebíč.

                                                         

     P1590297   Kopie - Foto ZUŠ 21. 3. 06 108 (2) 

Poděkování

Společnost LIDL Česká republika v.o.s. předala finanční dar ve výši 88 050 Kč, který je určen ZUŠ Třebíč na vybavení učebny literárně dramatického oboru. 

Děkujeme za podporu

Rada Kraje Vysočina dne 7. března 2017 rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 140 000 Kč na generální opravu klavíru značky Steinway & Sons. Klavír je využíván na koncertech, soutěžích a dalších akcích v koncertním sále školy.

Okresní a krajská kola soutěží ZUŠ jsou organizována za finančního přispění Kraje Vysočina.

Banner iZUŠ

Projekt ZUŠ Třebíč – Šablony

Cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora rozvojových aktivit žáků, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a s veřejností.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.