Akademie pro seniory

Oznámení pro studenty akademie

Akademický rok 2022/2023

Adventní setkání se studenty Akademie pro seniory a patronem M. Mejzlíkem - 2. prosince 2022 v 16:00, koncertní sál ZUŠ Třebíč.

Imatrikulace studentů Akademie pro seniory ZUŠ Třebíč - 30. září 2022 v 18:00, Třebíč - foyer divadla Pasáž.

Zahájení akademického roku – pondělí 3. října 2022.

Slavnostní vyřazení absolventů Akademie pro seniory II - 28. května 2023 v 17:00, Třebíč - foyer divadla Pasáž.


Akademický rok 2021/2022

Výuka v plném rozsahu.

29. května 2022 – slavnostní vyřazení prvních absolventů.


Akademický rok 2020/2021

S ohledem na dlouhodobě nepříznivou pandemickou situaci a s ohledem na zdraví studentů, byla výuka v Akademii pro seniory pro Akademický rok 2020/2021 definitivně zastavena.

Studium bude obnoveno v říjnu 2021 s novým Akademickým rokem.

Z důvodu změny organizace studia nebudeme nyní bohužel přijímat nové zájemce o studium Akademie pro seniory. Přihlašování bude možné až v první polovině roku 2022.

Všem studentům Akademie děkujeme za přízeň a za pochopení celé situace a těšíme se na další Akademický rok.

Za tým lektorů Akademie

Bc. Eva Vaňková – ředitelka ZUŠ a garant Akademie


Vážení studenti,

výuka Akademie pro seniory nadále neprobíhá a není ani realizována distanční formou.

Dosud neuhrazené příspěvky na studium na I. semestr Akademického roku 2020/2021 lze uhradit až po ukončení aktuálního nařízení o zákazu přítomnosti žáků v ZUŠ. Sledujte aktuální informace na webu školy.

Děkujeme za pochopení a přejeme hodně zdraví!

Bc. Eva Vaňková - ředitelka ZUŠ


Vážení studenti,

bohužel od středy 14. října do 23. října 2020 máme opět usnesením Vlády České republiky nařízen zákaz osobní přítomnosti žáků v ZUŠ ve všech typech výuky, tedy i v individuální.

Proto od 14. října přecházíme na kompletní distanční výuku všech oborů bez možnosti osobní konzultace zde v ZUŠ.

Výuka Akademie pro seniory se v tomto období nekoná a není ani realizována distanční formou.

Velmi nás to mrzí, ale uvědomujeme si, že epidemiologická situace není příznivá.

26. a 27. října 2020 stanovil ministr školství jako volné dny, kdy nebude dle pokynů MŠMT ČR poskytovaná distanční výuka.

28. října - 1. listopadu 2020 jsou podzimní prázdniny.

Prosím všechny o pochopení aktuální situace. O další organizaci výuky v ZUŠ v následujícím období, tedy od 2. listopadu, budete informováni po zveřejnění případných dalších vládních nařízení.

Prosím vás o aktivní spolupráci při distanční výuce a věřím, že se zase brzy budeme moci s našimi žáky a studenty potkávat zde v ZUŠ.

Přeji vám všem pevné zdraví.

Eva Vaňková - ředitelka ZUŠ Třebíč


ROUŠKY

Vzhledem k aktuální zhoršené situaci v okrese Třebíč přistupuji k tomuto nařízení:

Od pondělí 7. září 2020 je povinností každého nosit ve společných prostorách ZUŠ roušky či jiné krytí dýchacích cest.

Nařízení se týká žáků ZUŠ, studentů Akademie, pedagogů a provozních zaměstnanců ZUŠ, zákonných zástupců a ostatních návštěv školy.

V učebnách je i nadále dovolen pobyt a pohyb osob bez roušek. Také vstup do budovy po celý měsíc září zůstává bez omezení.

Děkuji za pochopení a respektování nařízení.

Bc. Eva Vaňková

ředitelka ZUŠ


Hudební obor a výtvarný obor - výuka v Akademii bude zahájena v pondělí 7. září 2020.


Taneční obor - výuka bude z provozních důvodů zahájena až 1. října 2020.


Účast studentů ve výuce je dobrovolná s ohledem na jejich zdravotní stav. Dodržujte, prosím, zvýšenou hygienu (použijte dezinfekci při vstupu do budovy a dezinfekci v učebnách). Omezte úzký kontakt.