Akademie pro seniory

Oznámení pro studenty akademie

Akademický rok 2022/2023

Pro Akademický rok 2022/2023 již nepřijímáme nové přihlášky ke studiu.

Uzávěrka přihlášek byla 31. května 2022.

Akademický rok 2021/2022

INFORMACE PRO STUDENTY

Vážené dámy a pánové, milí studenti,

zdravím Vás a s velkou radostí si Vás dovoluji informovat, že v pondělí 4. října 2021 zahájíme nový Akademický rok ve studiu Akademie pro seniory.

Pokud nezasáhne opět vyšší moc, studenti, kteří zahajovali studium v říjnu 2018 (Akademie I), by měli toto studium v květnu 2022 absolvovat. Studenti, kteří nastoupili na podzim 2019 (Akademie II), budou navštěvovat 2. ročník celého tříletého cyklu.

Nyní vás prosím o zprávu (emailem na adresu [email protected] – do 10. 9.), zda ke studiu 4. října nastoupíte. Pokud již nejste studenty Akademie, i Vás prosím o zprávu, že jste studia zanechali.

K platbě příspěvku na studium:

Někteří z vás příspěvek uhradili v říjnu 2020. Tento příspěvek bude akceptován pro tento nový semestr. Ti z vás, kteří příspěvek neuhradili, prosíme o jeho zaplacení do 15. října 2021. Na základě vaší zprávy, zda ve studiu budete pokračovat, Vám bude na email zaslaný příkaz k úhradě, který můžete zaplatit převodem. Ve výjimečných případech můžete příspěvek na studium uhradit hotově v kanceláři školy v úředních hodinách – pondělí 9:00 – 11:00, 13:00 – 15:00, St – 9:00 – 11:00, 13:00 – 17:00, opět nejpozději do 15. října 2021.

Podmínky studia s ohledem na COVID-19:

· Do budovy ZUŠ mohou vstoupit pouze osoby, které nejeví příznaky respiračního onemocnění

· Ve společných prostorách (chodby, toalety, kancelář), prosím, používejte respirátory

· Výuka probíhá bez respirátoru

· Po příchodu do učebny si, prosím, umyjte a dezinfikujte ruce

· V ZUŠ pobývejte pouze po dobu nezbytnou nutnou (doba výuky), delší pobyt na chodbách není v současné situaci možný

Milí studenti, těšíme se na setkání s Vámi!

S pozdravem

Bc. Eva Vaňková, ředitelka ZUŠ, garant Akademie pro seniory


Akademický rok 2020/2021

S ohledem na dlouhodobě nepříznivou pandemickou situaci a s ohledem na zdraví studentů, byla výuka v Akademii pro seniory pro Akademický rok 2020/2021 definitivně zastavena.

Studium bude obnoveno v říjnu 2021 s novým Akademickým rokem.

Z důvodu změny organizace studia nebudeme nyní bohužel přijímat nové zájemce o studium Akademie pro seniory. Přihlašování bude možné až v první polovině roku 2022.

Všem studentům Akademie děkujeme za přízeň a za pochopení celé situace a těšíme se na další Akademický rok.

Za tým lektorů Akademie

Bc. Eva Vaňková – ředitelka ZUŠ a garant Akademie


Vážení studenti,

výuka Akademie pro seniory nadále neprobíhá a není ani realizována distanční formou.

Dosud neuhrazené příspěvky na studium na I. semestr Akademického roku 2020/2021 lze uhradit až po ukončení aktuálního nařízení o zákazu přítomnosti žáků v ZUŠ. Sledujte aktuální informace na webu školy.

Děkujeme za pochopení a přejeme hodně zdraví!

Bc. Eva Vaňková - ředitelka ZUŠ


Vážení studenti,

bohužel od středy 14. října do 23. října 2020 máme opět usnesením Vlády České republiky nařízen zákaz osobní přítomnosti žáků v ZUŠ ve všech typech výuky, tedy i v individuální.

Proto od 14. října přecházíme na kompletní distanční výuku všech oborů bez možnosti osobní konzultace zde v ZUŠ.

Výuka Akademie pro seniory se v tomto období nekoná a není ani realizována distanční formou.

Velmi nás to mrzí, ale uvědomujeme si, že epidemiologická situace není příznivá.

26. a 27. října 2020 stanovil ministr školství jako volné dny, kdy nebude dle pokynů MŠMT ČR poskytovaná distanční výuka.

28. října - 1. listopadu 2020 jsou podzimní prázdniny.

Prosím všechny o pochopení aktuální situace. O další organizaci výuky v ZUŠ v následujícím období, tedy od 2. listopadu, budete informováni po zveřejnění případných dalších vládních nařízení.

Prosím vás o aktivní spolupráci při distanční výuce a věřím, že se zase brzy budeme moci s našimi žáky a studenty potkávat zde v ZUŠ.

Přeji vám všem pevné zdraví.

Eva Vaňková - ředitelka ZUŠ Třebíč


ROUŠKY

Vzhledem k aktuální zhoršené situaci v okrese Třebíč přistupuji k tomuto nařízení:

Od pondělí 7. září 2020 je povinností každého nosit ve společných prostorách ZUŠ roušky či jiné krytí dýchacích cest.

Nařízení se týká žáků ZUŠ, studentů Akademie, pedagogů a provozních zaměstnanců ZUŠ, zákonných zástupců a ostatních návštěv školy.

V učebnách je i nadále dovolen pobyt a pohyb osob bez roušek. Také vstup do budovy po celý měsíc září zůstává bez omezení.

Děkuji za pochopení a respektování nařízení.

Bc. Eva Vaňková

ředitelka ZUŠ


Hudební obor a výtvarný obor - výuka v Akademii bude zahájena v pondělí 7. září 2020.


Taneční obor - výuka bude z provozních důvodů zahájena až 1. října 2020.


Účast studentů ve výuce je dobrovolná s ohledem na jejich zdravotní stav. Dodržujte, prosím, zvýšenou hygienu (použijte dezinfekci při vstupu do budovy a dezinfekci v učebnách). Omezte úzký kontakt.