Akademie pro seniory

Lektoři akademie umění a kultury pro seniory

HUDEBNÍ OBOR

  • Hra na akordeon - Mgr. Dana Fialová
  • Hra na housle - Petr Sedlák
  • Hra na klavír – Bohumila Hanzalová, Věra Havelková; Mgr. Vít Košíček; Mgr. Jarmila Kubová; Jan Sladký; Bc. Eva Vaňková
  • Hra na elektronické klávesové nástroje - Mgr. Dana Fialová; Věra Havelková; PhDr. Jarmila Procházková, PhD.; Leoš Vala, DiS; Mgr. Helena Valová
  • Hra na kytaru  - Jaromír Janata; Mgr. et Mgr. Martin Pašek; Petr Sedlák; Bac. Frank Spekhorst; Jana Spekhorstová, Dipl. Lehrer
  • Sólový zpěv - Mgr. Jarmila Kubová, Mgr. Eva Lojdová
  • Hudební seminář v estetických souvislostech - Mgr. Renata Zelingerová

VÝTVARNÝ OBOR

  • Jaroslava Beranovská; BcA. Jakub Noha

TANEČNÍ OBOR

  • Hana Horká; Mgr. Marika Indrová