Akademie pro seniory

Lektoři akademie umění a kultury pro seniory

HUDEBNÍ OBOR

 • Hra na akordeon - Mgr. Dana Fialová
 • Hra na klavír - Věra Havelková; Mgr. Vít Košíček; Mgr. Jarmila Kubová; Bc. Eva Vaňková
 • Hra na elektronické klávesové nástroje - Mgr. Dana Fialová; Věra Havelková
 • Hra na kytaru - Jaromír Janata; Martin Pašek; Petr Sedlák; Jana Spekhorstová, Dipl. Lehrer
 • Hra na harfu – Bc. Anna Kolaříková
 • Hra na varhany - Bc. Anna Kolaříková
 • Sólový zpěv, Umělecký přednes - Mgr. Jarmila Kubová
 • Popový zpěv, Sborový zpěv  - Mgr. Helena Valová
 • Dějiny evropské a světové hudby – Vít Coufal
 • Hudební seminář v estetických souvislostech - Mgr. Renata Zelingerová

VÝTVARNÝ OBOR

 • Jaroslava Beranovská; Mgr. Alena Dvořáková; BcA. Jakub Noha

TANEČNÍ OBOR

 • Adéla Bohutínská, DiS.; Hana Horká; Mgr. Marika Indrová; Mgr. Ivana Jančoková; DiS.; Mgr. Šárka Nohová