Akademie pro seniory

Lektoři akademie umění a kultury pro seniory

HUDEBNÍ OBOR

 • Hra na akordeon - Mgr. Dana Fialová
 • Hra na housle - Petr Sedlák
 • Hra na klavír – Bohumila Hanzalová, Věra Havelková; Mgr. Vít Košíček; Mgr. Jarmila Kubová; Bc. Eva Vaňková
 • Hra na elektronické klávesové nástroje - Mgr. Dana Fialová; Věra Havelková; PhDr. Jarmila Procházková, PhD., Mgr. Helena Valová
 • Hra na kytaru  - Jaromír Janata; Martin Pašek; Petr Sedlák; Jana Spekhorstová, Dipl. Lehrer
 • Hra na harfu - Bc. Anna Kolaříková
 • Hra na varhany - Bc. Anna Kolaříková
 • Sólový zpěv - Mgr. Jarmila Kubová, Mgr. Eva Lojdová
 • Hudební seminář v estetických souvislostech - Mgr. Renata Zelingerová

VÝTVARNÝ OBOR

 • Jaroslava Beranovská; BcA. Jakub Noha

TANEČNÍ OBOR

 • Hana Horká; Mgr. Marika Indrová