Akademie pro seniory

Akademie umění a kultury pro seniory

Od října 2018 zřizuje Základní umělecká škola Třebíč ve spolupráci s Městem Třebíč Akademii umění a kultury pro seniory. Jedná se o tříleté studium v hudebním, tanečním a výtvarném oboru pro osoby 60 let věku a výše, které mají trvalé bydliště na území města Třebíče a v místních částech Budíkovice, Pocoucov, Ptáčov, Račerovice, Řípov, Slavice a Sokolí.  

Lektory Akademie jsou zkušení a kvalifikovaní pedagogové ZUŠ.

Garant projektu Eva Vaňková - e-mail [email protected]

Pro Akademický rok 2022/2023 již nepřijímáme nové přihlášky ke studiu.


Organizace výuky

  • Celý cyklus studia = 3 akademické roky
  • 1 akademický rok = 8 měsíců (říjen-květen)
  • Zimní semestr (říjen-leden), letní semestr (únor-květen)

Cena studia

100 Kč/měsíc – platba hotově vždy za 1 semestr (400 Kč)

Studijní řád


V Akademii studují úplní začátečníci, ale i osoby umělecky pokročilejší. Student si ve spolupráci s lektorem stanoví dle svých psychických a fyzických schopností cíl výuky. Nejde tedy o navazující pevně stanovené učební plány. Absolvent tříletého studia obdrží osvědčení o studiu v Akademii. Osvědčení nebude vydáváno na základě žádné akreditace a není ani dalším stupněm vzdělání.

Zřízením Akademie chce ZUŠ především přispět k aktivnímu životu seniorů a jejich duševní pohodě.

Finančně celý projekt podporuje Město Třebíč.


trebic


Patronem Akademie pro seniory je třebíčský rodák, herec Miloslav Mejzlík.

Reportáž o Akademii umění a kultury pro seniory

Vysočina.rozhlas.cz - Stovku třebíčských seniorů přilákalo studium uměleckých oborů


Akce akademie pro seniory 2021/2022

29. května 2022 – Divadlo Pasáž - Slavnostní koncert a vyřazení absolventů Akademie pro seniory 

17. června 2022 - Vernisáž výstavy obrazů druhého a třetího ročníku výtvarného oboru Akademie pro seniory - Třebíč. Muzeum Vysočiny. Galerie Tympanon. Vystoupí studenti hudebního oboru Akademie pro seniory.

18. června - 18. září 2022 - Společná výstava druhého a třetího ročníku výtvarného oboru Akademie pro seniory - Třebíč. Muzeum Vysočiny. Galerie Tympanon.

Akce Akademie pro seniory 2019/2020

27. června – 2. září 2019 - Výstava prací studentů výtvarného oboru - Karlovo nám., Městský úřad – vstupní prostory.

14. října 2019 v 17:30 - Imatrikulace studentů - Třebíč. Zadní synagoga. Hudební doprovod – trumpetový soubor Petra Matouška a soubor Flautae ululatae.

24. května 2020 v 17:00 – Koncert studentů Akademie pro seniory - Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Studenti a lektoři Akademie pro seniory.

1. července - 31. srpna 2020 – Výstava prací studentů výtvarného oboru – Komunitní centrum Moravia a kavárna Salza Třebíč

Reportáž tvtrebic.cz - Obrazy, které mají duši a lásku psanou životem - výstava prací studentů výtvarného oboru

 

Seznam akcí a fotogalerie Akademie pro seniory