ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Časté dotazy

Jaké kroužky vaše škola nabízí?

Naše škola nenabízí kroužky, ale poskytuje vzdělávání na základě školního vzdělávacího programu, tedy nabízí výuku ve čtyřech oborech. Přesnou nabídku konkrétních studijních zaměření najdete v jednotlivých oborech (hudební, taneční, výtvarný a literárně - dramatický).

Od kolika let lze dítě do vaší ZUŠ přihlásit?

Vzděláváme děti obvykle od 5 let věku. Mladší děti lze přijmout ve výjimečných případech a na základě prokázaného mimořádného talentu u přijímací zkoušky.

Kdy a jak mohu podávat přihlášku do ZUŠ?

Kdykoliv, prostřednictvím formuláře Přihláška do ZUŠ. Uzávěrka přihlášek pro příští školní rok je vždy stanovena na konkrétní datum, které je uvedeno na stránce Přijímací zkoušky.

Jaká je náplň přijímací zkoušky?

Viz Přijímací zkoušky.

Jak a kdy se dozvím výsledek přijímací zkoušky?

Nejpozději do 30 dnů od konání přijímací zkoušky budete e-mailem informováni o výsledku zkoušky.

Jaký je rozsah výuky v ZUŠ?

Rozsah výuky se v jednotlivých oborech, studijních zaměřeních i ročnících liší. Velmi obecně to jsou 2-3 hodiny týdně. Přesná týdenní hodinová dotace je uvedena ve školním vzdělávacím programu školy na stránce Úřední deska.

Co mám udělat, když se mi nedaří přihlásit do iZUŠ? Nejspíš jsem zapomněl heslo.

Nejjednodušší způsob je jít na www.izus.cz a v okně „Vstup do světa iZUŠ“ využít tlačítko „neznám heslo“, a pak už se nechat vést systémem krok za krokem.


Další dotazy