Hudební obor

Hudební obor

Hudební obor poskytuje základy uměleckého vzdělání zejména mládeži školního věku. Hlavním posláním je příprava žáků pro budoucí amatérskou i profesionální uměleckou praxi (včetně přípravy k dalšímu studiu v konzervatořích a školách pedagogického zaměření).

 2011 - 05-03 - Absolventský koncert II. 0912011 - 05-03 - Absolventský koncert II. 049P1150089

Vzdělávání v hudebním oboru se řídí školním vzdělávacím programem, který určuje učební plány a vzdělávací obsahy jednotlivých studijních zaměření. Zde je dáno, jaké vyučovací předměty studijní zaměření obsahuje (které jsou povinné, které volitelné a které jsou nepovinné) a jejich hodinové dotace.

Studijní zaměření

Hra na klavír

vyučující - Marie Bazalová, DiS.; Mgr. Bohumil Budín; Mgr. Jana Budínová; BcA. Karolína Coufalová, DiS.;  BcA. Radka Hajšelová; Bohumila Hanzalová; Věra Havelková; Jiřina Hlouchová, dipl. um.; Bc. Anna Kolaříková; Mgr. Vít Košíček; Mgr. Jarmila Kubová; Renata Kucharská; Soňa Němcová; MgA. Tomáš Nováček; Kamila Ozerova; MgA. Eliška Procházková; Vlastimil Rájecký; Mgr. Ivana Smolová; Leoš Vala, DiS.; Bc. Eva Vaňková; Lenka Zerzánková dipl. um.

Hra na varhany

vyučující - Bc. Anna Kolaříková; MgA. Tomáš Nováček

Hra na elektronické klávesové nástroje

vyučující - Marie Bazalová, DiS.; Mgr. Bohumil Budín; Mgr. Jana Budínová; Miloš Elšík; Mgr. Dana Fialová; Petr Gross; Věra Havelková; Jiřina Hlouchová, dipl. um.; MgA. Tomáš Nováček; PhDr. Jarmila Procházková Ph.D.; Vlasta Procházková; Jiří Suchánek; Zdeněk Svoboda; Leoš Vala, DiS.; Mgr. Helena Valová

Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba

vyučující - Miloš Elšík

Hra na housle

vyučující - Mgr. Vit Coufal; Jakub Kamenskich; Jakub Lojda, DiS.; Karla Ošmerová; Petr Sedlák; Mgr. Šárka Velková

Hra na violu

vyučující - Jakub Lojda, DiS.; Petr Sedlák

Hra na violoncello

vyučující - BcA. Petr Stupka

Hra na kontrabas

vyučující - Stanislav Kolbábek

Hra na zobcovou flétnu

vyučující - Mgr. Bohumil Budín; Bc. Lenka Doležalová Koldová; Pavel Herceg; Eva Hercegová; Stanislav Kolbábek; Milan Mareček, dipl. um.; Petr Matoušek; Alice Matoušková; Václav Sobotka, DiS.

Hra na flétnu

vyučující - Bc. Lenka Doležalová Koldová; Pavel Herceg; Eva Hercegová; Alice Matoušková

Hra na klarinet

vyučující - Václav Sobotka, DiS.

Hra na saxofon

vyučující - Václav Sobotka, DiS.

Hra na fagot

vyučující - Václav Sobotka, DiS.

Hra na trubku

vyučující - Petr Matoušek

Hra na baskřídlovku

vyučující - Stanislav Kolbábek; Petr Matoušek

Hra na kytaru

vyučující - Daniela Ferdová, DiS; Ladislava Havelková; Pavel Herceg; Jaromír Janata; Mgr. Petr Liška; Bc. Martin Pašek; Bac. Frank Spekhorst; Jana Spekhorstová Dipl. Lehrer

Hra na elektrickou kytaru

vyučující - Mgr. Petr Liška; Petr Sedlák

Hra na basovou kytaru

vyučující - Vlastislav Malý

Hra na harfu

vyučující - Bc. Anna Kolaříková

Hra na bicí nástroje

vyučující - Vlastislav Malý

Sólový zpěv

vyučující - Mgr. Jarmila Kubová; Mgr. Eva Lojdová; Jana Matějů; Leoš Vala, DiS.; Mgr. Helena Valová

Popový zpěv

vyučující - Mgr. Helena Valová

Sborový zpěv

vyučující - Mgr. Helena Valová

Hra na akordeon

vyučující - Mgr. Dana Fialová; Vlasta Procházková; Jiří Suchánek

S jednotlivými studijními zaměřeními souvisí výuka kolektivních předmětů z oblasti teorie hudby.

Nauka o hudbě

vyučující - Jiřina Hlouchová, dipl. um.; Stanislav Kolbábek; Milan Mareček, dipl. um.; MgA. Tomáš Nováček; Mgr. Helena Valová; Mgr. Šárka Velková; Mgr. Renata Zelingerová

      P1160961 P1160433 P1150043

Žáci hudebního oboru se v rámci svého studia podílejí na bohatém kulturním životě města a regionu (veřejné koncerty, výchovné koncerty, účinkování na vernisážích výstav, zájezdové akce aj.), ale také na akcích školy v zahraničí a připravují se na účast v soutěžích ZUŠ vyhlašovaných každoročně Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Velmi úspěšně žáci pracují i v celé řadě hudebních souborů školy.

Plánované akce hudebního oboru

20. 10. 2020 17:00
Koncert hudebního oboru
Více
26. 10. 2020 16:30
Koncert hudebního oboru
Více
5. 11. 2020 18:00
Koncert Kruhu přátel hudby
Více