Hudební obor

Hudební obor

Hudební obor poskytuje základy uměleckého vzdělání zejména mládeži školního věku. Hlavním posláním je příprava žáků pro budoucí amatérskou i profesionální uměleckou praxi (včetně přípravy k dalšímu studiu v konzervatořích a školách pedagogického zaměření).

31 23 16 IMG_3099 IMG_7179

Vzdělávání v hudebním oboru se řídí školním vzdělávacím programem - Školní vzdělávací program, který určuje učební plány a vzdělávací obsahy jednotlivých studijních zaměření.

Součástí studia je povinná výuka hudební teorie (1. – 5. ročník – 1 hodina týdně) a ve vyšších ročnících (zpravidla od 4. ročníku I. stupně) povinně volitelný předmět, zaměřený na kolektivní činnost – komorní hra, souborová hra, komorní zpěv, sborový zpěv apod. (viz. jednotlivé učební plány).

Studijní zaměření

Hra na klavír

vyučující - Marie Bazalová, DiS.; Mgr. Bohumil Budín; Mgr. Jana Budínová; MgA. Karolína Coufalová, DiS.; BcA. Radka Hajšelová; Bohumila Hanzalová; Věra Havelková; Jiřina Hlouchová, dipl. um.; Mgr. Vít Košíček; Mgr. Jarmila Kubová; Renata Kucharská; Soňa Němcová; Kamila Ozerova, DiS.; PhDr. Jarmila Procházková Ph.D.; Mgr. Ivana Smolová; Jiří Suchánek; Leoš Vala, DiS.; Bc. Eva Vaňková; Lenka Zerzánková dipl. um.

Hra na varhany

vyučující - MgA. Tomáš Nováček

Hra na elektronické klávesové nástroje

vyučující - Marie Bazalová, DiS.; Mgr. Bohumil Budín; Mgr. Jana Budínová; Miloš Elšík; Mgr. Dana Fialová; Věra Havelková; Jiřina Hlouchová, dipl. um.; MgA. Tomáš Nováček; PhDr. Jarmila Procházková Ph.D.; Vlasta Procházková; Jiří Suchánek; Zdeněk Svoboda; Leoš Vala, DiS.; Mgr. Helena Valová

Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba

vyučující - Miloš Elšík

Hra na housle

vyučující - Mgr. Vit Coufal; Jakub Kamenskich; MgA. Bc. Eva Kotrbová; Jakub Lojda, DiS.; Petr Sedlák; Mgr. Šárka Velková

Hra na violu

vyučující - Jakub Lojda, DiS.; Petr Sedlák

Hra na violoncello

vyučující - BcA. Petr Stupka

Hra na zobcovou flétnu

vyučující - Mgr. Bohumil Budín; Pavel Herceg; Eva Hercegová; Milan Mareček, dipl. um.; Petr Matoušek; Alice Matoušková; Václav Sobotka, DiS.

Hra na flétnu

vyučující - Pavel Herceg; Eva Hercegová; Alice Matoušková

Hra na klarinet

vyučující - Václav Sobotka, DiS.

Hra na saxofon

vyučující - Václav Sobotka, DiS.

Hra na fagot

vyučující - Václav Sobotka, DiS.

Hra na trubku

vyučující - Petr Matoušek

Hra na trombon

vyučující - Milan Mareček, dipl. um.

Hra na tenor, baryton

vyučující - Milan Mareček, dipl. um., Petr Matoušek

Hra na kytaru

vyučující - Daniela Ferdová, DiS; Pavel Herceg; Jaromír Janata; Mgr. et Mgr. Martin Pašek, Ph.D.; Bac. Frank Spekhorst; Jana Spekhorstová Ph.D.

Hra na elektrickou kytaru

vyučující - Petr Sedlák; Jan Sladký

Hra na basovou kytaru

vyučující - Vlastislav Malý

Hra na bicí nástroje

vyučující - Vlastislav Malý

Sólový zpěv

vyučující - Mgr. Jarmila Kubová; Mgr. Eva Lojdová; Jana Matějů; Leoš Vala, DiS.; Mgr. Helena Valová

Popový zpěv

vyučující - Mgr. Helena Valová

Sborový zpěv

vyučující - Mgr. Helena Valová

Hra na akordeon

vyučující - Mgr. Dana Fialová; Vlasta Procházková; Jiří Suchánek


Skladba

vyučující - MgA. Tomáš Nováček


S jednotlivými studijními zaměřeními souvisí výuka kolektivních předmětů z oblasti teorie hudby.

Nauka o hudbě

vyučující - Jiřina Hlouchová, dipl. um.; MgA. Tomáš Nováček; Jiří Suchánek; Mgr. Šárka Velková; Mgr. Renata Zelingerová


P1160961 36 IMG_1449 IMG_8794 P1150043

Žáci hudebního oboru se v rámci svého studia podílejí na bohatém kulturním životě města a regionu (veřejné koncerty, výchovné koncerty, účinkování na vernisážích výstav, zájezdové akce aj.), ale také na akcích školy v zahraničí a připravují se na účast v soutěžích ZUŠ vyhlašovaných každoročně Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Velmi úspěšně žáci pracují i v celé řadě hudebních souborů školy.

Plánované akce hudebního oboru