Hudební obor

2021/2022


Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na zobcovou flétnu

Praha. ZUŠ J. Hanuše - 20. května 2022

Ondřej Holčák - 3. místo - ze třídy Evy Hercegové, klavírní doprovod MgA. Karolína Coufalová.

Výsledková listina - ústřední kolo - zobcová flétna


Klavírní soutěž - Pianoforte per tutti

Příbor - 28. a 29. dubna 2022

V kategoriích komorní dua získali stříbrná pásma Aneta a Jan Hurdíkovi ze třídy BcA. Radky Hajšelové a Barbora a Richard Vojtanovi ze třídy Věry Havelkové.


Krajská přehlídka dětských pěveckých sborů

Bystřice nad Pernštejnem - 13. dubna 2022

Stříbrné pásmo – DPS Osmina (pod vedením H. Valové)

Cena poroty – Za provedení skladby „Sun children“ - DPS Resonance (pod vedením H. Valové)


Zahrada písní 2022

Praha - 9. – 10. dubna 2022

Celostátní soutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů

2. kategorie – Osmina (pod vedením Mgr. Heleny Valové) – stříbrné pásmo

3. kategorie – Resonance (pod vedením Mgr. Heleny Valové) – stříbrné pásmo.


Mezinárodní interpretační soutěž PRO BOHEMIA

Ostrava -  8. – 10. dubna 2022

1. kategorie – zpěv – 1. cena a titul laureáta Eliška Pospíšilová ze třídy Mgr. Evy Lojdové.


Krajská kolo soutěže ZUŠ - dechové nástroje

ZUŠ Jihlava - 6. - 8. dubna 2022

6. dubna 2022 – Hra na dřevěné dechové nástroje

Hra na příčnou flétnu, VIII. kategorie

Magdaléna Matějková – 2. místo (uč. Alice Matoušková, klavírní doprovod Bohumila Hanzalová)

Hra na příčnou flétnu, XII. kategorie:

Tereza Hlouchová – 1. místo (uč. Alice Matoušková, klavírní doprovod Bohumila Hanzalová)

Hra na klarinet, VI. kategorie

Kristýna Tomanová – 1. místo (uč. Václav Sobotka, DiS, klavírní doprovod Bohumila Hanzalová)

Hra na saxofon, XI. Kategorie

Tomáš Mahel – 1. místo (uč, Václav Sobotka, DiS., klavírní doprovod Bc. Eva Vaňková)

7. dubna 2022 – Hra na zobcovou flétnu

X. kategorie

Ondřej Holčák – 1. místo s postupem do ústředního kola soutěže (uč. Eva Hercegová, klavírní doprovod MgA. Karolína Coufalová, DiS.)

Adam Dobrovolný – 2. místo (uč. Alice Matoušková, klavírní doprovod Bohumila Hanzalová)

8. dubna 2022 – Hra na žesťové dechové nástroje

Hra na tenor, VI. Kategorie

Lukáš Celý – 2. místo (uč. Petr Matoušek, klavírní doprovod MgA. Karolína Coufalová, DiS.)

Hra na tenor, VII. Kategorie

Jiří Konečný – 1. místo (uč. Petr Matoušek, klavírní doprovod MgA. Karolína Coufalová, DiS.)

Výsledkové listiny krajských kol – dechové nástroje:

Výsledková listina - krajské kolo - dřevěné dechové nástroje

Výsledková listina - krajské kolo - zobcová flétna

Výsledková listina - krajské kolo - žesťové dechové nástroje


Organum Regium

1. dubna 2022 - Pardubice

Jana Švaříčková, studentka hry na varhany ze třídy Bc. Anny Kolaříkové, DiS., soutěžní přehlídka ORGANUM REGIUM - kategorie Virtuosi - 3. místo.


Mezinárodní online soutěž pro klavír a varhany

Kamila Ozerova DiS., učitelka hry na klavír ZUŠ Třebíč, se v březnu 2022 zúčastnila Mezinárodní online soutěže pro klavír a varhany Festivalu 4 Arts / Festivalul de Arte a získala jedno z nejvyšších ocenění soutěže - Festival 4 Arts Trophy v kategorii Profesionálů.

Nahrávka vystoupení ke shlédnutí zde Kamila Ozerova - Festival 4 Arts/Festivalul de Arte


Krajské kolo soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu

18. března 2022 - ZUŠ Jihlava

III. kategorie:

Eliška Pospíšilová – 1. místo (uč. Mgr. Eva Lojdová)

VIII. kategorie:

Tereza Talya Stehlíková – 2. místo (uč. Jana Matějů Němčanovská)

Viktorie Zahrádková – 3. místo (uč. Mgr. Helena Valová)

X. kategorie:

Jiří Neumann – 2. místo (uč. Mgr. Eva Lojdová)

XI. kategorie:

Michal Neterda – 3. místo (uč. Jana Matějů Němčanovská)

Výsledková listina - krajské kolo - sólový a komorní zpěv