Hudební obor

Úspěchy hudebního oboru 2023/2024

Slavnostní ocenění talentovaných žáků základních škol v Třebíči

11. června 2024 – foyer Pasáž. Ocenění obdrželi žáci naší ZUŠ, Markéta Matějková a Jakub Procházka.

Studium na konzervatoři

Jakub Procházka, ze třídy Jany Spekhorstové Ph. D., byl přijat ke studiu  na Konzervatoř Brno a Kroměříž. Hru na kytaru bude studovat na brněnské konzervatoři ve třídě Prof.Vladislava Bláhy. 

Výběrový koncert

Tadeáš Pejzl (klavír - uč. Soňa Němcová) a Jakub Procházka (kytara – uč. J. Spekhorstová), byli Václavem Hudečkem vybráni pro společné účinkování v rámci dalšího festivalu Svátky hudby, jež se uskuteční v květnu 2025 v Třebíči.

Konkurz na dabing

Felicita Prokešová, absolventka ZUŠ Třebíč z roku 2012/2013  ze třídy p. uč. Jany Matějů, vyhrála konkurz na dabing hlavní role v Animované muzikálové pohádce Přání z dílny Walt Disney Animation Studios.

Informace o jejím dabingu zde: Felicita Prokešová - o pohádce Přání

Pohádku lze v současné době vidět v kinech.


World Grand Prix International Music Contest

Kamila Ozerova, Dis., klavíristka a učitelka výuku hry na klavír v naší ZUŠ, se zúčastnila prestižní soutěže World Grand Prix International Music Contest v Londýně. Získala v kategorii profesionálů bez věkového limitu první cenu, absolutní vítězství a zvláštní cenu poroty za excelentní interpretaci celého programu.

???REAL GRAND PRIX 23s3 poster - 34


Úspěchy hudebního oboru 2022/2023

Studium na konzervatoři

Karolína Vančurová, ze třídy Jany Matějů Němčanovské, byla přijata ke studiu na Mezinárodní konzervatoř Praha - obor zpěv (zaměření - klasický zpěv)

Studium na VŠ

Katka Kravarová, ze třídy Mgr. Dany Fialové, byla přijata ke studiu na Masarykovu univerzitu - Pedagogická fakulta - Hudební výchova a speciální pedagogika se zaměřením na vzdělání


Úspěchy hudebního oboru 2021/2022

Studium na konzervatoři

Jana Švaříčková ze třídy Bc. Anny Kolaříkové, DiS. byla na základě úspěšně vykonané talentové přijímací zkoušky přijata na Konzervatoř Brno – obor Hra na varhany.

Lenka Kolomazníková ze třídy BcA. Petra Stupky, DiS. byla na základě úspěšně vykonané talentové přijímací zkoušky přijata na Konzervatoř Brno – obor Hra na violoncello.

Jiří Neumann ze třídy Mgr. Evy Lojdové byl na základě úspěšně vykonané talentové přijímací zkoušky přijat na Konzervatoř Brno i Konzervatoř Kroměříž – obor sólový zpěv.

Tomáš Mahel ze třídy Václava Sobotky, DiS. byl na základě úspěšně vykonané talentové přijímací zkoušky přijat na Mezinárodní konzervatoř Praha a Konzervatoř Jaroslava Ježka – obor Hra na saxofon.


Úspěchy hudebního oboru 2020/2021

Studium na konzervatoři

Sára Šabatková ze třídy Mgr. Evy Lojdové úspěšně složila přijímací talentovou zkoušku v oboru sólový zpěv na Konzervatoř Brno.


stipendijní program MenART

Ondřej Mutl, student ZUŠ Třebíč ze třídy paní Věry Havelkové, byl vybrán do III. ročníku stipendijního programu MENArt, který organizuje Nadační fond Magdalény Kožené. 

Součástí programu jsou mimo jiné setkání vedená skladatelem a výtvarníkem Marcelem Bártou


Úspěchy hudebního oboru 2019/2020

stipendijní program MenART

Eliška Machátová, studentka sólového zpěvu ZUŠ Třebíč, byla spolu se svojí pedagožkou Mgr. Evou Lojdovou vybrána do II. ročníku stipendijního programu MenART, který organizuje Nadační fond Magdalény Kožené

Součástí programu jsou mimo jiné 4 studijní setkání vedené sopranistkou Kateřinou Kněžíkovou


Úspěchy hudebního oboru 2018/2019

Koncert Děti dětem XVI – 26. dubna 2019

Poděkování kolektivu ZUŠ za výbornou týmovou práci /všechny obory/ a za zdárný průběh koncertu Děti dětem XVI – vedení školy


Stipendijní program Bachwoche

Student hry na klavír Vít Šesták (uč. B. Hanzalová) a bývalý student hry na akordeon František Dolíhal (uč. D. Fialová) získali stipendium Bachwoche, které uděluje Rotary klub v Ansbachu v Německu. Stipendium, které se uskuteční 28. července až 4. srpna 2019, obsahuje ubytování a stravování v rodinách, dále vstupenky na 12 - 14 koncertů mezinárodního festivalu Bachwoche Ansbach a účast na klubovém večeru, kde je možné také vystoupit. Stipendia se účastní 20 studentů z celé Evropy


Stipendijní program MenART

Miroslava Válková, studentka sólového zpěvu ZUŠ Třebíč, byla spolu se svojí pedagožkou Mgr. Evou Lojdovou vybrána do I. ročníku stipendijního programu MenART, který organizuje Nadační fond Magdalény Kožené

Součástí programu jsou 4 studijní setkání vedené sopranistkou Kateřinou Kněžíkovou

Přijatí žáci na konzervatoř ve školním roce 2018/2019

Eliška Veškrnová, ze třídy Alice Matouškové byla přijata ke studiu hry na flétnu na Konzervatoř Brno

Zuzana Matoušková, ze třídy Lenky Doležalové Koldové byla přijata do 2. ročníku studia hry na flétnu na Konzervatoř Brno


Úspěchy hudebního oboru 2016/2017

Přijatí žáci na konzervatoř ve školním roce 2016/2017

Lukáš Krupička - hra na harfu ze třídy p. uč. Anny Kolaříkové a Jiří Hlaváček - hra na violu ze třídy p. uč. Jakuba Lojdy byli přijati do druhého ročníku studia hudebního oboru na Konzervatoř Brno

Radim Plocek - LDO, sólový zpěv ze třídy Michaely Mikulové a Evy Lojdové byl přijat ke studiu na Konzervatoř J. Ježka Praha – obor muzikálové herectví

Šárka Janíková – hra na klavír - absolventka ZUŠ Třebíč ze třídy Renaty Kucharské, nyní absolventka Konzervatoře Brno, byla přijata ke studiu na AMU Praha


Úspěchy hudebního oboru 2015/2016

70. výročí ZUŠ Třebíč - 6. listopadu 2015

Poděkování patří kolektivu ZUŠ za výbornou týmovou práci a za skvělý průběh celého projektu k 70. výročí ZUŠ Třebíč – vedení školy

Koncert pro ZŠ – k 70. výročí naší ZUŠ

Slavnostní koncert k 70. výročí naší ZUŠ

Přehlídka všech oborů naší ZUŠ, historie, hosté

Výstava - Historie školy - 70. výročí založení


Koncert děti dětem XIII – 12. května 2016

Poděkování patří kolektivu ZUŠ za výbornou týmovou práci /všechny obory/ a za zdárný průběh koncertu Děti dětem XIII – vedení školy


Úspěchy hudebního oboru 2014/2015

Koncert děti dětem XII – 14. května 2015

Poděkování kolektivu ZUŠ za koncert Děti dětem XII


Koncertní zájezd – Německo

Úspěšný koncertní zájezd do Německa ve dnech 26. – 30 dubna 2015. Ve spolupráci s hudební školou v Köthenu – koncerty v Köthenu, ve Wittenbergu a Prettinu. Sólisté dechového, smyčcového a klavírního oddělení a soubory – dechový, flétnový, kytarový, akordeonový, Flauto rimbombo, taneční obor, literárně dramatický obor a práce výtvarného oboru

Napsali o nás v Německu


Přijatí žáci na konzervatoř  a VŠ ve školním roce 2014/2015

Kamila Ozerová  - /ze třídy Mgr. Ivany Smolové/ byla na základě úspěšného vykonání talentových přijímacích zkoušek ve hře na klavír přijata ke studiu na Konzervatoři Brno

Miriam Kudrnová – /ze třídy Mgr. Jarmily Kubové a Renaty Kucharské/ byla na základě úspěšných přijímacích zkoušek přijata ke studiu na Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně