Hudební obor

Úspěchy hudebního oboru 2021/2022

Studium na konzervatoři

Jana Švaříčková ze třídy Bc. Anny Kolaříkové, DiS. byla na základě úspěšně vykonané talentové přijímací zkoušky přijata na Konzervatoř Brno – obor Hra na varhany.

Lenka Kolomazníková ze třídy BcA. Petra Stupky, DiS. byla na základě úspěšně vykonané talentové přijímací zkoušky přijata na Konzervatoř Brno – obor Hra na violoncello.

Jiří Neumann ze třídy Mgr. Evy Lojdové byl na základě úspěšně vykonané talentové přijímací zkoušky přijat na Konzervatoř Brno i Konzervatoř Kroměříž – obor sólový zpěv.

Tomáš Mahel ze třídy Václava Sobotky, DiS. byl na základě úspěšně vykonané talentové přijímací zkoušky přijat na Mezinárodní konzervatoř Praha a Konzervatoř Jaroslava Ježka – obor Hra na saxofon.


Úspěchy hudebního oboru 2020/2021

Studium na konzervatoři

Sára Šabatková ze třídy Mgr. Evy Lojdové úspěšně složila přijímací talentovou zkoušku v oboru sólový zpěv na Konzervatoř Brno.


stipendijní program MenART

Ondřej Mutl, student ZUŠ Třebíč ze třídy paní Věry Havelkové, byl vybrán do III. ročníku stipendijního programu MENArt, který organizuje Nadační fond Magdalény Kožené. 

Součástí programu jsou mimo jiné setkání vedená skladatelem a výtvarníkem Marcelem Bártou


Úspěchy hudebního oboru 2019/2020

stipendijní program MenART

Eliška Machátová, studentka sólového zpěvu ZUŠ Třebíč, byla spolu se svojí pedagožkou Mgr. Evou Lojdovou vybrána do II. ročníku stipendijního programu MenART, který organizuje Nadační fond Magdalény Kožené

Součástí programu jsou mimo jiné 4 studijní setkání vedené sopranistkou Kateřinou Kněžíkovou


Úspěchy hudebního oboru 2018/2019

Koncert Děti dětem XVI – 26. dubna 2019

Poděkování kolektivu ZUŠ za výbornou týmovou práci /všechny obory/ a za zdárný průběh koncertu Děti dětem XVI – vedení školy


Stipendijní program Bachwoche

Student hry na klavír Vít Šesták (uč. B. Hanzalová) a bývalý student hry na akordeon František Dolíhal (uč. D. Fialová) získali stipendium Bachwoche, které uděluje Rotary klub v Ansbachu v Německu. Stipendium, které se uskuteční 28. července až 4. srpna 2019, obsahuje ubytování a stravování v rodinách, dále vstupenky na 12 - 14 koncertů mezinárodního festivalu Bachwoche Ansbach a účast na klubovém večeru, kde je možné také vystoupit. Stipendia se účastní 20 studentů z celé Evropy


Stipendijní program MenART

Miroslava Válková, studentka sólového zpěvu ZUŠ Třebíč, byla spolu se svojí pedagožkou Mgr. Evou Lojdovou vybrána do I. ročníku stipendijního programu MenART, který organizuje Nadační fond Magdalény Kožené

Součástí programu jsou 4 studijní setkání vedené sopranistkou Kateřinou Kněžíkovou

Přijatí žáci na konzervatoř ve školním roce 2018/2019

Eliška Veškrnová, ze třídy Alice Matouškové byla přijata ke studiu hry na flétnu na Konzervatoř Brno

Zuzana Matoušková, ze třídy Lenky Doležalové Koldové byla přijata do 2. ročníku studia hry na flétnu na Konzervatoř Brno


Úspěchy hudebního oboru 2016/2017

Přijatí žáci na konzervatoř ve školním roce 2016/2017

Lukáš Krupička - hra na harfu ze třídy p. uč. Anny Kolaříkové a Jiří Hlaváček - hra na violu ze třídy p. uč. Jakuba Lojdy byli přijati do druhého ročníku studia hudebního oboru na Konzervatoř Brno

Radim Plocek - LDO, sólový zpěv ze třídy Michaely Mikulové a Evy Lojdové byl přijat ke studiu na Konzervatoř J. Ježka Praha – obor muzikálové herectví

Šárka Janíková – hra na klavír - absolventka ZUŠ Třebíč ze třídy Renaty Kucharské, nyní absolventka Konzervatoře Brno, byla přijata ke studiu na AMU Praha


Úspěchy hudebního oboru 2015/2016

70. výročí ZUŠ Třebíč - 6. listopadu 2015

Poděkování patří kolektivu ZUŠ za výbornou týmovou práci a za skvělý průběh celého projektu k 70. výročí ZUŠ Třebíč – vedení školy

Koncert pro ZŠ – k 70. výročí naší ZUŠ

Slavnostní koncert k 70. výročí naší ZUŠ

Přehlídka všech oborů naší ZUŠ, historie, hosté

Výstava - Historie školy - 70. výročí založení


Koncert děti dětem XIII – 12. května 2016

Poděkování patří kolektivu ZUŠ za výbornou týmovou práci /všechny obory/ a za zdárný průběh koncertu Děti dětem XIII – vedení školy


Úspěchy hudebního oboru 2014/2015

Koncert děti dětem XII – 14. května 2015

Poděkování kolektivu ZUŠ za koncert Děti dětem XII


Koncertní zájezd – Německo

Úspěšný koncertní zájezd do Německa ve dnech 26. – 30 dubna 2015. Ve spolupráci s hudební školou v Köthenu – koncerty v Köthenu, ve Wittenbergu a Prettinu. Sólisté dechového, smyčcového a klavírního oddělení a soubory – dechový, flétnový, kytarový, akordeonový, Flauto rimbombo, taneční obor, literárně dramatický obor a práce výtvarného oboru

Napsali o nás v Německu


Přijatí žáci na konzervatoř  a VŠ ve školním roce 2014/2015

Kamila Ozerová  - /ze třídy Mgr. Ivany Smolové/ byla na základě úspěšného vykonání talentových přijímacích zkoušek ve hře na klavír přijata ke studiu na Konzervatoři Brno

Miriam Kudrnová – /ze třídy Mgr. Jarmily Kubové a Renaty Kucharské/ byla na základě úspěšných přijímacích zkoušek přijata ke studiu na Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně


Úspěchy hudebního oboru 2013/2014

Koncert děti dětem XI – 16. května 2014

Poděkování kolektivu ZUŠ za koncert Děti dětem XI

 

Koncertní zájezd – Německo

Úspěšný koncertní zájezd do Německa ve dnech 7. – 10. května  2014. Ve spolupráci s hudebními školami v Köthenu a Jessenu – koncerty v Köthenu a Prettinu. Sólisté dechového a klavírního oddělení a soubory – dechový, flétnový, kytarový, akordeonový, Flauto rimbombo, Bajdyšek a práce výtvarného oboru

Více fotografií najdete ve fotogalerii.

10308117_292388907603633_3067311783364779404_n[1]

Napsali o nás v Německu – Mitteldeutsche Zeitung


Vysočina hledá talent

Žákyně Lucie Hrůzová – 3. ročník sólový zpěv /ze třídy Jany Matějů/ se stala interpretací vlastní písně finalistkou soutěže “Vysočina hledá talent”. Ukázka je k nahlédnutí na stránce www.vysocinahledatalent.cz , zde také můžete podpořit finalistku svým hlasováním. Finále soutěže se koná 7. března 2014 v Jihlavě


Úspěchy hudebního oboru 2012/2013

Přijatí žáci na konzervatoř ve školním roce 2012/2013

Felicita Prokešová úspěšně vykonala přijímací zkoušku v oboru “Muzikálové herectví” a byla přijata na Konzervetoř J. Ježka v Praze. Žákyně je ze třídy Jany Matějů

Výchovné koncerty pro MŠ


Kulturní léto v Senátu

27. září 2012 se uskutečnil koncertní zájezd naší ZUŠ do Prahy. Zde žáci navštívili Parlament ČR a koncertovali ve Valdštejnské zahradě v rámci Kulturního léta v Senátu. Koncert se konal na základě pozvání pana senátora Vítězslava Jonáše. Vystoupili zde žáci hudebních souborů Petra Matouška, Mgr. Dany Fialové, Evy Hercegové, bac Franka Spekhorsta a tanečních souborů Kamily Malé. Všem učitelům, kteří se podíleli na tomto koncertu patří velké uznání

Článek o vystoupení byl 9. října 2012 publikován v Horáckých novinách

P1170534 P1170493

P1170486 P1170583

P1170495 P1010062

Hudební kurzy – Německo

Ve dnech 9. – 15. září 2012 se zúčastnila Lenka Vacíková ze třídy Evy a Pavla Hercegových mezinárodního hudebního kursu. Na základě vystoupení v Rothenburgu o. d. Tauber a nahrávky byla vybrána na 6. Rotarischer sommerkurs 2012, který se konal v německé Landesmusikakademii v Sonderhausenu. Zde ji byla poskytnuta výuka pod vedením profesorů Hudební akademie Weimar ve hře  na zobcovou flétnu sólově i  v komorní hře a na příčnou flétnu vystoupila v orchestru na slavnostní závěrečném koncertu. Finanční podporu poskytnul Rotary klub Rothenburg o. d. Tauber

Článek o hudebních kurzech byl 27. září 2012 publikován v Horáckých novinách

Fotografie ze Sondershausenu

DSCN6895 DSCN6889


Úspěchy hudebního oboru 2011/2012

Děti dětem IX – poděkování

Benefiční koncert Děti dětem IX. – 17. května 2012


Krajská soutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů

16. dubna 2012

Pochvala odborné poroty  pěveckému sboru Resonance /Mgr. Heleny Valové/ za perfektní organizaci celé Krajské soutěžní přehlídky. Porota pracovala ve složení: Vítězslav Hergesel z Dačic, Mgr. Dana Foralová ze Žďáru n/S, Prof. Jarmila Krátká a ředitelka DDM Třebíč Jarmila Pospíšilová

Přijatí žáci konzervatoř ve školním roce 2011/2012

Anna Drobílková - hra na varhany - přijata ke studiu na Konzervatoři v Brně. Ze třídy Vladimíry Žaludové DiS. – klavír a MgA. Tomáše Nováčka – varhany


Koncertní zájezd – Německo

Rothenburg ob der Tauber 23. – 25. března 2012

Německo. Rothenburg ob der Tauber. Koncertní zájezd sólistů, hudebních a tanečních souborů ZUŠ, výstava výtvarných prací našich žáků. Slavnostní koncert na podporu Agrární školy v Namibii ve spolupráci s hudební školou Rothenburg a za podpory Rotary klubu Rothenburg ob der Tauber