ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Benefiční koncert - ZUŠ Open

24.05.2022 17:00

Třebíč. Divadlo Pasáž. Účinkují žáci a učitelé ZUŠ, ve spolupráci s Oblastní charitou Třebíč, Městem Třebíč a MKS Třebíč. Výtěžek ze vstupného bude využit na nákup potravinové a materiální pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny a na zajištění služeb potřebných k jejich integraci.

Na tento koncert je nutné mít místenky. Ty si, prosím, v případě zájmu, vyzvedněte od 9. května v kanceláři školy, v úředních hodinách. Místenky jsou zdarma, dobrovolné vstupné se vybírá až na koncertě. Vstupné dobrovolné.

 Akce se koná v rámci celostátního happeningu základních uměleckých škol - ZUŠ Open.