ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Třídní besídka

16.05.2022 16:30

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy MgA. Karolíny Coufalové, DiS.