ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Třídní koncert

11.05.2022 16:30

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Jany Matějů Němčanovské.