ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Třídní besídka

09.05.2022 16:30

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Václava Sobotky, DiS.