ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Koncert EKN - ZUŠ Open

26.05.2022 16:00

Třebíč. Soukopova ul. – parkoviště. Žáci a učitelé elektronických klávesových nástrojů – organizace koncertu – Miloš Elšík. 16:00 – 18:00

Akce se koná v rámci celostátního happeningu základních uměleckých škol - ZUŠ Open.