ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Setkání ukrajinských rodin

01.05.2022 15:00

Třebíč. katolické gymnázium. Vystoupí žáci ze třídy Jakuba Lojdy, DiS. 15:00 – 19:00.