ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Koncert žáků ZUŠ a konzervatoře Brno

21.05.2022 13:30

Brno. Aula JAMU. Vystoupí sourozenci Hurdíkovi ze třídy BcA. Radky Hajšelové.