ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Absolventské vystoupení a vyřazení absolventů VO a LDO

12.04.2023 17:00

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Absolventi I. a II. stupně výtvarného a literárně dramatického oboru. V programu vystoupí absolventky LDO – monology a flétnové kvarteto ze třídy Alice Matouškové.

Fotografie z vyřazení absolventů VO a LDO

31 19 51 50 49 6 8 14 16 22 28 29 33 37 39 41 43 47 52 54 57 61 62 69 72 79 78 80 81 85 87 99 98 100 101

Fotografie – Michaela Vostalová