ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Koncert hudebního oboru

30.03.2023 16:30

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru. Absolventka I. stupně – sólový zpěv – Eva Maria Spekhorstová ze třídy Mgr. Evy Lojdové.

Fotografie z absolventského vystoupení

S4 S2 S1 S S3