ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Třídní koncert

31.05.2023 17:00

Koncertní sál ZUŠ.Masarykovo nám. Žáci ze třídy MgA. Karolíny Coufalové.