ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Výstava absolventských prací žáků výtvarného oboru

12.04.2023 17:00

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Absolventi I.a II. stupně výtvarného oboru – výstava prací. Ve dnech 12. – 27. dubna 2023.

Fotografie z výstavy absolventských prací

1 2 3 4 5 10 17 18 19 20 21 24 25 26 27 31 49 50 51 

Fotografie –Michaela Vostalová