ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Ústřední kolo soutěže ZUŠ

26.05.2023

Praha 6. ZUŠ Petřiny. Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na elektronické klávesové nástroje. Ve dnech 26. – 28. května. Soutěže se zúčastní žáci ZUŠ – Alex Mach, Erik Eis (Miloš Elšík), Anežka Machová ( Vlasta Procházková), Adéla Svobodová (Mgr. Helena Valová).