ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Den otevřených dveří – zámek Třebíč

07.10.2023 10:00

Třebíč. Zámek Třebíč. V programu vystoupí soubor Bajdyšek pod vedením Mgr. Šárky Nohové – hudební doprovod Mgr. Dana Fialová, a žáci pěveckého oddělení ze třídy Mgr. Jarmily Kubové a Jany Matějů Němčanovské. 10:00 – 17:00

Fotografie z vystoupení

untitled-5885 untitled-5904 untitled-5908 untitled-5913 untitled-6248