ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Okresní kolo soutěže – klavír

27.02.2024

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír.

Fotografie ze soutěže

a d f g h j k l q s w t u o x c n as ad ah