ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Slavnostní vyřazení absolventů LDO a VO

16.04.2024 17:00

Třebíč. Divadlo Pasáž. Slavnostní vyřazení absolventů I. a II. stupně literárně - dramatického a výtvarného oboru. Vystoupení absolventů a žáků  tanečního oboru – autorské choreografie. Výstava absolventských prací ve dnech 16. – 25. dubna.

Absolventi II. stupně – LDO

25

Absolventi I. a II. stupně – VO

24 27 21

Fotografie z představení a slavnostního vyřazení LDO

31 35 39 40 42 44 46 49 48 50 51 52 53

Fotografie ze slavnostního vyřazení VO

Absolventi ze třídy Jitky Janíkové

 58 56 57 59 60 61 62

Absolventi ze třídy BcA. Jakuba Nohy

55 63 64 65 66 67 68 70 71 73 75 76 77 78 80 81

Absolventi ze třídy Mgr. Dity Vomelové

83 82 84 85 88 86 87 89 90 91

Výstava absolventských prací ve dnech 16. – 15. dubna – foyer Pasáž

2 9 5 6 4 18

Taneční obor – autorské choreografie

žáci ze třídy Adély Bohutínské DiS., Mgr. Ivany Jančokové, Mgr. Mariky Indrové

92 95 97 100 102 104 106 107  111 112 114 116 118 119 121 126 127 128 131 132 134 135 138 139 141 

142 143 144 145 Absolventka II. stupně tanečního oboru ze třídy Adély Bohutínské, DiS.

Fotografie – BcA. Michaela Vostalová