ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Třídní besídka

28.02.2024 16:30

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Jakuba Lojdy, DiS. a Milana Marečka, dipl. um.