ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Šablony II - podpora škol z fondů Evropské unie - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.

Název projektu: ZUŠ Třebíč – Šablony

Je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora rozvojových aktivit žáků, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a s veřejností.

Projekt ukončen.