ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Piana do škol

Nové křídlo Petrof

Díky Nadaci Karel Komárek Family Foundation a jeho výzvě Piana do škol získala ZUŠ Třebíč nové křídlo Petrof.

Dárci si prostřednictvím Nadace vytipovali několik ZUŠ, které ve svých žádostech zmínily potřebu nového křídla. ZUŠ Třebíč nakonec ve výběru uspěla. Nový klavír jsme byli vybírat přímo ve firmě Petrof v Hradci Králové.

Díky vstřícnosti MKS Třebíč je klavír umístěn ve foyer divadla Pasáž a pro koncertní činnost jej budou moci vedle ZUŠ, na základě dohody, využívat i jiné subjekty. Pro ZUŠ Třebíč, ale i pro město a okolí je to velká událost. Pořídit nový klavír z rozpočtu školy v současných cenových relacích není možné. Celková pořizovací cena klavíru je 859 000,- Kč, polovinu ceny darovala Nadace a polovinu dofinancovalo Město Třebíč.

Jsme velmi vděční Nadaci a Městu Třebíči za tuto skvělou příležitost. Nový klavír v reprezentativním koncertním prostoru nabízí více příležitostí pro výuku i prezentaci práce žáků a učitelů ZUŠ.

      foto-PETROF    PANO_20210607_092235


Sbírka na nové pianino Petrof

Prostřednictvím sbírky Piana do škol, kterou vyhlásila Nadace Karel Komárek Family Foundation jsme pro ZUŠ získali nové pianino Petrof.

Pianino budeme využívat jednak pro samotnou výuku hry na klavír, ale i pro nácvik repertoáru na dva klavíry.

                     DSC_0024


Děkujeme všem dárcům, kteří do sbírky přispěli a Nadaci Karel Komárek Family Foundation za skvělou příležitost. 

Piana do škol

Nadace Karla Komárka Family Foundation odkoupila 11 klavírů od firmy Petrof, které měly být původně prodány do Číny. Z důvodu návštěvy Miloše Vystrčila na Taiwanu však nakonec nebyl obchod realizován. Nadace K. Komárka se rozhodla odkoupené klavíry věnovat českým školám prostřednictvím grantové výzvy Piana do škol.