ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Slavnostní vyřazení absolventů Akademie pro seniory II

Třebíč. Divadlo pasáž – foyer. Slavnostní vyřazení absolventů Akademie pro seniory II.

Fotografie ze slavnostního vyřazení absolventů

14 18 19 21 23 26 29 31 33 34 35 39 40 43 45 46 48 49 51 53 54 55 56 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

Fotografie – Michaela Vostalová