ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Koncert studentů Akademie pro seniory

Třebíč. Komunitní centrum Moravia. Vystoupí studenti a lektoři Akademie pro seniory.

Fotografie z koncertu

2 3 5 6 11 12 14 16 18 20 22 26

Fotografie – Michaela Vostalová