ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Imatrikulace studentů Akademie pro seniory

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Imatrikulace studentů I. ročníku - Akademie pro seniory ZUŠ Třebíč. Lektoři a studenti Akademie pro seniory.

Fotografie z imatrikulace

1 4 2 6 8 10 13 24 12 54 21 16 22 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 39 40 41 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 57 56

Fotografie – BcA. Michaela Vostalová