ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Šablony I - podpora škol z fondů Evropské unie - Operační program Jan Amos Komenský

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Projekt je zaměřen na osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání v základní umělecké škole, na inovativní vzdělávání žáků školy a na spolupráci s rodiči a veřejností.

Název projektu: ZUŠ Třebíč – Šablony I

Je spolufinancován Evropskou unií.

Realizace projektu: 1.9. 2023 – 31.8.2025

povinná publicita - plakát A4 obr_cr