ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Adventní setkání studentů Akademie pro seniory

Třebíč. Fórum – malý sál. Kulturní program – Mgr. Dana Fialová. Jako host pan Václav Šalbaba, třebíčský rodák, muzikant a sportovec, který letos obdržel cenu města.

Fotografie ze setkání

1 21 12 15 11 10 5 20_1 22 18 16 2 3 25 24 23

Fotografie – BcA. Michaela Vostalová