568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Aktuality

Nadcházející akce

Krajské kolo soutěžní přehlídky ZUŠ

ZUŠ Pelhřimov. Krajské kolo soutěžní přehlídky literárně dramatického oboru.

Koncert hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé hudebního oboru.

Besídka smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Krajská přehlídka pěveckých sborů

Bystřice nad Pernštejnem. DPS Osmina pod vedením Mgr. Heleny Valové, klavírní doprovod Vlastimil Rájecký. 8:00 – 19:00.

Společný koncert ZUŠ Třebíč a ZUŠ Třešť

Třešť – Kulturní dům. Vystoupí žáci ZUŠ Třebíč a ZUŠ Třešť.

Absolventský koncert I.

Třebíč. Národní dům. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

Festiválek Okřešánek

Okříšky. Folklórní soubor Bajdyšek pod vedením Mgr. Šárky Nohové.

Koncert pro Nelu

Velké Meziříčí. Chaloupky. Benefiční koncert. V programu vystoupí žáci ze třídy Bac. Franka Spekhorsta.

Absolventský koncert II.

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

Absolventský koncert III.

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

Přehlídka Perníkový festiválek

Pardubice. DPS Osmina pod vedením Mgr. Heleny Valové, klavírní doprovod Vlastimil Rájecký. 8:00 – 19:00.

Absolventský koncert IV.

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

Absolventský koncert V.

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru.

Krajská přehlídka ZUŠ

ZUŠ Žďár nad Sázavou. Krajská přehlídka výtvarného oboru.

Koncert klavírního oddělení

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé klavírního oddělení.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové.

Sborové soustředění – ZUŠ Open

Hradec Králové (Pelhřimov). Příprava na koncert v rámci celonárodního happeningu ZUŠ Open. DPS Resonance pod vedením Mgr. Heleny Valové. Ve dnech 9.-10. května 2020.

ZUŠ Open – dny otevřených dveří v ZUŠ

V rámci IV. celostátního happeningu základních uměleckých škol ve veřejném prostoru budou uspořádány dny otevřených dveří v naší ZUŠ – informace budou upřesněny.

ZUŠ Open - Koncert pro seniory

Třebíč. KC Moravia. Šablony II - vystoupí žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové, Petra Matouška a Mgr. Dany Fialové, klavírní doprovod Eva Vaňková dipl. um.

ZUŠ Open – společný koncert ZUŠ z celé ČR

Praha, Katedrála sv. Víta. Společný koncert dětí ze ZUŠ z celé ČR, který se uskuteční v rámci celonárodního happeningu ZUŠ Open. DPS Resonance – Mgr. Helena Valová. 14:00 – 19:00.

ZUŠ Open – Závěrečný koncert

Třebíč. Divadlo Pasáž. Žáci a učitelé ZUŠ – všechny obory.

Přijímací zkoušky – všechny obory

Ve dnech 18. – 22. května 2020. Podle stanoveného harmonogramu.

Výstava prací žáků výtvarného oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé výtvarného oboru. Ve dnech 18. – 22. května 2020.

Krajská přehlídka akordeonových souborů

Třebíč. Národní dům. Krajská přehlídka akordeonových souborů – Mgr. Dana Fialová.

Koncert studentů Akademie pro seniory

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Studenti a lektoři Akademie pro seniory.

Taneční představení II.

Třebíč. Divadlo Pasáž. Žáci a absolventi I. a II. stupně tanečního oboru.

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Renaty Kucharské.

Postupové zkoušky

Podle harmonogramu jednotlivých oddělení. Ve dnech 1. – 12. června 2020.

Taneční představení III.

Třebíč. Divadlo Pasáž. Žáci a absolventi I. a II. stupně tanečního oboru.

Koncert pro seniory

Třebíč. Koutkova ul. Domov pro seniory, Koutkova ul. Účinkují žáci ze třídy Mgr. Evy Lojdové a Petra Matouška, klavírní doprovod Eva Vaňková dipl. um.

Rozeznělá a Roztančená Třebíč

Třebíč - centrum města. Svátek hudby. Rozezní a roztančí se netradiční prostory ve městě. 15:00 – 17:00.

Koncert duchovní hudby

Třebíč. Bazilika sv. Prokopa. Vystoupí žáci a učitelé ZUŠ Třebíč, ZUŠ Třešť a ZUŠ Náměšť nad Oslavou.

Festival židovské kultury Polná

Polná. Synagoga. V programu vystoupí taneční soubor Yocheved pod vedením Hany Horké. 10:00 – 19:00

Třídní besídka

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Leoše Valy, DiS.

Sousedé – folklórní festival

Mikulov. V programu vystoupí taneční soubor Yocheved – Hana Horká. 7.- 9. srpna 2020.

Nedávno uskutečněné akce

The Best Dance Cup

KD Žďár nad Sázavou. Taneční soutěž - žáci ze třídy Mgr. Mariky Indrové. 10:00 – 19:00.

Soutěž Zahrada písní

Praha. Centrum Zahrada. DPS Osmina a Resonance pod vedením Mgr. Heleny Valové. Ve dnech 4.- 5. dubna 2020. 9:00 – 18:00.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

DKO Jihlava. Krajské kolo soutěže dechových, jazzových a ostatních orchestrů.

Absolventské předehrávky hudebního oboru

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. nebo Soukopova ul. Absolventi I. a II. stupně hudebního oboru – podle stanoveného harmonogramu. Ve dnech 30. března – 3. dubna 2020.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Jihlava. Krajské kolo soutěže ve hře na klavír. Ve dnech 30. a 31. března 2020.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

Třebíč. Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Krajské kolo soutěže ve hře na smyčcové nástroje.

» více informací

Koncert oddělení dechových nástrojů

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé dechového oddělení.

Koncert pěveckého oddělení

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé pěveckého oddělení.

Školní kolo soutěžní přehlídky ZUŠ

Masarykovo nám. Školní kolo soutěžní přehlídky výtvarného oboru.

» více informací

Vernisáž

Třebíč. Galerie Předzámčí. Vernisáž výstavy prací BcA. Jakuba Nohy. V programu vystoupí soubor Flauto misterioso pod vedením Evy Hercegové.

Krajské kolo soutěže ZUŠ

Havlíčkův Brod. ZUŠ J. V. Stamice. Krajské kolo soutěže ve hře na kytaru.

Koncert oddělení strunných nástrojů

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé oddělení strunných nástrojů.

» více informací

Besídka smyčcového oddělení

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci a učitelé smyčcového oddělení.

Okresní kolo soutěže ZUŠ

ZUŠ Třebíč. Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Okresní kolo soutěže ve hře na klavír. V době 9:00 – 17:45.

» více informací

Workshopy pro děti z MŠ

Masarykovo nám. Workshopy pro děti z MŠ – všechny obory. 9:00 – 12:00.

» více informací

Starší akce