ZUŠ TŘEBÍČ

prostor pro vzdělávání, spolupráci a setkávání

Slavnostní otevření zrekonstruovaného náměstí v Třebíči

16.09.2022

Třebíč. Karlovo nám. Ve dnech 16. – 18. září. Podrobnosti budou doplněny.


Tančím! Tančíš! Tančíme!

24.06.2022

Třebíč. Veřejná prostranství města – bude upřesněno.


Postupové a závěrečné zkoušky

06.06.2022

Všechna pracoviště ZUŠ. Postupové a závěrečné zkoušky žáků. podle stanovených harmonogramů. Ve dnech 6. – 16. června.


Taneční představení II. + absolventské vystoupení

02.06.2022 17:00

Třebíč. Divadlo Pasáž. Žáci a učitelky tanečního oboru. Absolventi I. a II. stupně.


Třídní besídka

31.05.2022 16:00

Koncertní sál ZUŠ. Masarykovo nám. Žáci ze třídy Mgr. Dany Fialové.


Slavnostní koncert a vyřazení absolventů Akademie pro seniory - ZUŠ Open

29.05.2022 17:00

Třebíč. Divadlo Pasáž. Studenti, lektoři a absolventi Akademie pro seniory. Akce se koná v rámci celostátního happeningu základních uměleckých škol - ZUŠ Open.


Slavnostní vyřazení absolventů VO, LDO - ZUŠ Open

25.05.2022 17:00

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Absolventi I. a II. stupně výtvarného a literárně dramatického oboru. Akce se koná v rámci celostátního happeningu základních uměleckých škol - ZUŠ Open.


ZUŠ Open - Závěrečný koncert ZUŠ Třebíč

24.05.2022 17:00

Třebíč. Divadlo Pasáž.  Žáci a učitelé - všechny obory ZUŠ. Akce se koná v rámci celostátního happeningu základních uměleckých škol - ZUŠ Open.


Koncert klavírního oddělení

12.05.2022 17:00

Třebíč. Divadlo Pasáž – foyer. Žáci a učitelé klavírního oddělení.


Přijímací zkoušky – všechny obory

02.05.2022

Masarykovo nám. Přijímací zkoušky do všech oborů podle stanovených harmonogramů. Ve dnech 2. – 6. května.